FO-Aarhus støtter Århus Revyen 2013

04. jun 2013

Århus Revyen 2013 – ”Jul i Hermans saloner” 21. nov.-14. dec. I Århus Revyen vil de gerne vil ha´ at publikum tar´ stilling – for det gør Århus Revyen selv!

FO-Aarhus støtter Århus Revyen 2013 med midler fra sin debatpulje. 

Det er Århus Revyens formål at skabe, producere og formidle professionel revyshows af høj kvalitet, i aktuel form og med det kunstneriske udgangspunkt i satire og komik. 

Århus Revyen er en revy som afspejler den nutid vi lever i, og vi forsøger altid at skabe en stillingtagen mellem publikum og de temaer som vi arbejder med på scenen.

Temaer som også afspejle sig i scenografien og musikken som hvert år lægges i hænderne på Århus Revyens kapelmester Keld Haaning Ibsen som i 2008 fik en Dirhc-pris som "Årets revykomponist".

Der lægges stor vægt på nytænkning og originalitet, og på at revyen som helhed tager politisk stilling - ikke overordnet i en partipolitisk tankegang, men fra nummer til nummer.

Revyen er nutidig og højaktuel, og adskiller sig væsentligt fra andre revyer bl.a. i form af høj publikum involvering og komikservering / dinnershow.

Teksterne til Århus Revyen kommer fra etablerede tekstforfattere i revybranchen, og det er vigtigt at revyen har en fleksibilitet, som gør at den altid kan tilpasses det (dags) aktuelle politiske og sociale miljø.

Da Århus Revyen denne gang premiere den 21. nov. er teksterne naturligvis ikke skrevet endnu, men eksempler på temaer som årets tekstforfattere arbejder på er:

•             Arbejdsmarkedssituationen /akut job.

•             Den finansielle krise

•             Verdenssituationen - hvordan løser vi konflikterne?