Next Citizenchip

16. maj 2017

Medborgerskab - Next Practise er en parallel samtale til Århus´ International Antiradikaliserings konference, der finder sted d. 17. maj.

Next Citizenship: A Masterclass on how to just do it

https://www.facebook.com/events/746716112169824/

Citizenship - Next Practice is a parallel conversation to the Aarhus International Antiradicalization conference that will take place in May.

Instead of focusing our attention on the fearful understanding of what impedes radicalization, Next Citizenship invites to a doing masterclass about citizenship to discuss which initiatives and concrete actions on community building (supported by participation, relations and responsibility of fellow citizens) activates a sense of belonging before radicalization is even an issue.

På dansk:

Medborgerskab - Next Practise er en parallel samtale til Århus´ International Antiradikaliserings konference, der finder sted d. 17. maj kl. 12-16.00.

I stedet for at fokusere vores opmærksomhed på den frygtbaserede forståelse af, hvad der skaber radikalisering, inviterer vi til: Medborgerskab- Next Practice til en mesterklasse om medborgerskab for at diskutere hvorfor, hvordan, hvem og hvilke initiativer og konkrete handlinger og tiltag som aktive medborgere der støtter deltagelse, relations opbygning, og ansvar for egne og ens medborgeres følelse af tilhørsforhold- Dette skaber og giver inklusion og integrationen af mennesker, før radikalisering overhovedet er et problem.

Vores udgangspunkt er at fokusere på det der skaber det samfund vi ønsker, fremfor at fokusere på det der er gået galt i en eller anden udstrækning. VI vil give opmærksomhed til de initiativer vi gerne ser flere af, ser vokse og udvikle sig og som er breære af en humanisering og forståelse i mellem mennesker i denne by. Århus!

Program:

16.00: Welcome

16.15: Inspirational speaker on citizenship 2.0

17.00: Break

17.15: Introduction to roundtable conversation

17.15: Projects for Aarhus´citizenship 2.0, round table conversation

18.30: Inspirational speaker on citizenship 2.1

19.15: Wrap up, documentation team, Catalogue

19.30: Ending ceremoni, check out   

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje