Generalforsamling i aftenskolen

08. feb 2018

Generalforsamling i FO-Aarhus´ Aftenskoleklub

FO-aarhus´ Aftenskoleklubs øverste myndighed er den årlige generalforsamling.


Den finder i år sted tirsdag den 6. marts kl. 14.15 i Stiften Loungen, Frederiksgade 78 B.

Dagsorden i følge vedtægterne:


1. Valg af dirigent.

2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus' kursusprogram.


3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus' bestyrelse, der sidder i et år ad gangen.


4. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen - og stemmeret - har enhver, der har været tilmeldt et af FO-Århus' kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år.
Vel mødt!