Leg på plejehjem

06. dec 2018

FO-Aarhus er med i projekt "Leg på plejehjem" sammen med Center for Sund Aldring og Sundhed og Omsorg (Aarhus Kommune). Projektet fungerer som åbent hus arrangement på 7 plejehjem i Aarhus.

er kan mødre og fædre på barsel komme forbi en fast dag hver uge med deres babyer - eller bedsteforældre kan møde op med deres børnebørn.

Legestuerne giver bedre livskvalitet for både forældre, børn og beboerne på plejehjemmet. De ældre har god humor og småbørnsforældrene oplever glæde ved at snakke med dem. Besøgene giver også mulighed for at bryde fordomme om plejehjem og deres beboere.

Legestuerne kan genoplive minder og gamle børnesange og plejehjemsbeboerne rækker begejstret ud efter de små børns hænder. Plejehjemmene er udstyret med legetøj og pusleudstyr, og en rytmiklærer sætter gang i leg og sang. Både børn og ældre synger eller leger med. Legestuerne giver dermed god energi og livsbekræftelse til alle involverede.