Byrådets 150 års jubilæum

10. maj 2019

Folkestyret i byrådene kan fejre en slags 150 års fødselsdag i år. Også i Aarhus, hvor den kongevalgte borgmester fra 1869 skulle tage valgte borgere med på råd. Fødselsdagen fejrer Aarhus Stadsarkiv fra næste uge ved at invitere vælgerne til at stemme om byrådets bedste beslutning i de 150 år.

Byrådet afløste de såkaldte borgerrepræsentationer, der i 1837 havde afløst en anden sammenslutning kaldet de eligerede borgere. Det lyder fornemt, men i praksis var der tale om, at magistraten foreslog nogle kandidater, som borgerne kunne vælge imellem. Magistraten bestod af en kongevalgt borgmester, der dog i de større byer som Aarhus var flankeret af en eller flere borgerlige rådmænd, men de var valgt eller godkendt af staten.

Aarhus var i en rivende udvikling, og opgaverne væltede ind til de 13 udvalg, byrådet fik. Et til kommunekassen og andre til havn, fattig- og skolevæsen, brolægning, vej, bygning, belysning, sygehus, legat, skov, forskønnelse og markvæsen.

Meget væsentlig for større åbenhed over for borgerne var byrådets beslutning om, at byrådsmøderne skulle udgives i trykt form. Før da havde Aarhus Stiftstidende fået stillet et referat af møderne til rådighed, men som et lille forskud på det senere byrådsarbejde udkom de fra 1867 i en trykt udgave, den første med titlen "Uddrag af Aarhus Communalbestyrelses forhandlinger i Aaret 1867." Disse forhandlinger er i dag digitaliseret og udgivet af Aarhus Stadsarkiv på AarhusArkivet.dk.

 

Tusinder af beslutninger - men hvad var de bedste?

Gennem år og dag har byrådet med sine beslutninger eller mangel på samme formet byen, som vi kender den i dag. Skoler, parker, affaldshåndtering, hospitaler og meget andet er resultatet af deres beslutninger. Men hvad var de bedste?

Uddrag fra artikel i Århus Stiftstidende: https://stiften.dk/aarhus/Nu-kan-du-snart-stemme-Hvad-er-byraadets-bedste-beslutning-i-150-aar/artikel/560246

Stadsarkivet lægger fra 3. marts op til diskussion og præsenterer årti for årti fem kandidater, som borgerne kan stemme om. Der kan stemmes på en kampagnehjemmeside, hvor der kan læses nærmere om de udvalgte beslutninger, for de er alle linket til både en artikel på Aarhuswiki.dk og til gengivelsen af en oprindelige beslutning fra byrådets arkiv.

 

28. marts kl. 19-21.00 i Stiften Loungen, Frederiksgade 78B: Europæiske strømninger – da Aarhus blev moderne 1860-1920. 

Aarhus Byråd fejrer i år sit 150-års jubilæum. Aarhus Stadsarkiv markerer folkestyrets store mærkedag med at invitere byens borgere til at kåre byrådets bedste beslutninger – årti for årti. Kom til foredrag og hør mere om Aarhus i slutningen af 1800-tallet.

”Da Aarhus voksede sig stor i slutningen af 1800-tallet og blev Danmarks næststørste by, skete det under betydelige indflydelse fra Europa. Kulturelle påvirkninger satte præg på byen fx. inden for musik, arkitektur og kunst – men også nye strømninger inden for handel og transport gjorde sig gældende og var med til at give Aarhus et moderne præg.”

Foredragsholder: Seniorforsker og historiker Kenn Tarbensen, Rigsarkivet.

Arrangør: Aarhus Stadsarkiv, LO Aarhus, Århus Stiftstidende og FO Aarhus.

 

11. juni kl. 19-21.00 i Stiften Loungen

Byrådets bedste beslutninger i 150 år – kom og mød byrådets politikere fortælle om deres byrådsliv og give deres bud på byrådets bedste beslutninger sammen med stadsarkivet.

Gratis.

https://www.fo.dk/alle-kurser/dofo/alle-kurser/cat/alle-kurser/hold/19-1818

 

Arrangementerne støttes af FO-Aarhus' debatpulje.