De 9 kategorier

Aftenskolernes Pris er ikke én pris, men en række forskellige priser opdelt i 9 kategorier:

1. Handicapprisen

Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale handicapmiljø.

2. Den debatskabende pris

Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab.

3. Partnerskabsprisen

Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder med aktører udenfor aftenskoleområdet.

4. Den internationale pris

Denne pris gives til en skole, der har lavet et eksemplarisk internationalt samarbejde. F.eks. gennem internationale projekter og andre samarbejdsformer.

5. Den innovative pris

Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, der adskiller sig fra den traditionelle undervisning og debatskabende aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på tværs af flere forskellige lovgivninger mv.

6. Integrationsprisen

Gives til den aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere.

7. Aftenskolens ildsjæl

Denne pris gives til en leder, lærer eller medarbejder i en aftenskole, der gennem sit arbejde i særlig høj grad har udvist engagement og foretagsomhed. Så vedkommende dermed på fornemste vis har bidraget til at gøre folkeoplysningstraditionen og aftenskolen til det unikke tilbud, den er.

8. Årets aftenskole

Gives til en aftenskole, der i særlig grad har været dynamisk og kvalitetsbevidst og derved har bidraget til at udvikle den danske folkeoplysningstradition.

9. Årets aftenskolekommune

Prisen gives til en kommune, der har gjort en ekstra indsats for den folkeoplysende voksenundervisning i år.

Fritid & Samfund indstiller kandidaterne til denne pris.