Debatskabende pris - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                fogimle@post6.tele.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
FO Aarhus har helhjertet taget folkeoplysningslovens mulighed for afvikling af debatter til sig: Ikke alene har FO Aarhus år efter år siden 10% debatpuljens indførelse i 2003 gennemført en perlerække af egne debataktiviteter FO Aarhus har også åbnet deres bevilling for alle borgere organisationer faste eller løse grupper – kort sagt alle med debattrang i Århus og omegn. Åbningen har resulteret i et fabelagtigt udbud af forskelligartede debatter om vigtige samfundsemner. FO Aarhus har dertil dokumenteret denne indsats gennem årlig udgivelse af Debathæftet der beskriver samtlige debatarrangementer hvorved emner og – former er givet videre som ideer til alle andre i landet.

 

Indstiller:

Henrik Christensen DOF
Ny Østergade 7 1.
4000 Roskilde
Mail: hc@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          DOF Paarup Aftenskole
Hjemmeside:                               www.paarupaftenskole.dk
Mail:                                                info@paarupaftenskole.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
DOF Paarup Aftenskole er en stor aftenskole i Odense som udover et bredt udvalg af debatarrangementer også laver nærværende og personlige debatarrangementer om lidt sværere emner bl.a. om det at være ordblind/ordblindhed og seksuelle overgreb i den digitale verden.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
Under debatpujlen har FO-Aarhus gennemført hundredvis af aktiviteter (http://www.fo-aarhus.dk/fo-aarhus/debat/debatpuljen/). Siden 2006 har FO-Aarhus og Aarhus Festuge arrangeret Aarhus-samtaler: Kulturpersonligheder politikere sportsfolk m.v. i samtaler/debat med kvalificerede interviewere. Udstyret med stor viden og engagement dykker samtalepartnere og værter sammen ned i udvalgte emner under festugens årlige tema der fortjener belysning fordybelse og diskussion. Samtaledeltagerne er en broget samling markante og meningsstærke mennesker f.eks. Lars Løkke Rasmussen Niels Hausgaard Klaus Rifbjerg Helle Thorning Schmidt Sepp Piontek Jan Guillou. Debat og meningsudveksling hvor tilhørere inspireres og fascineres når disse mennesker fortæller og diskuterer. Samtalerne er blevet vist i DR-TV og på DR-hjemmeside.

 

Indstiller:

Leif Vestergaard
Morbærvej 42B
8260 Viby
Mail: le-ve@stofanet.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Teologi for Lægfok
Hjemmeside:                               www.teologi-for-laegfolk.dk
Mail:                                                tfl@teologi-for-laegfolk.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
"Teologi for Lægfolk" har gennem mere end 40 år udbudt et tre-årigt kursus-forløb (bestående af 10 weekender og en sommer-uge årligt. Gennem kurset er utallige deltagere fra hele landet blevet rustet til at deltage i lokale debatter og drøftelser omkring kultur etik teologi og kirke. Kurset beskæftiger sig ikke blot med historisk viden men tager også i høj grad aktuelle problemstillinger i samfund og kulturliv op til debat.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Greve/Rejsescenen
Hjemmeside:                               http://www.aof-greve.dk/
Mail:                                                lrytter@aof-danmark.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
AOF Greve formidler gennem Rejsescenens teaterproduktioner samfundsrelevante temaer på en anderledes måde der motiverer borgerne i Greve og resten af landet til at deltage aktivt i debatten. Forumteaterformen bliver brugt til temaer om ordblindhed partnervold social dumping ligestilling stress på arbejdspladserne og senest EU parlamentsvalget og afstemning om patentdomstolen. Rejsescenen skal i samarbejde med AOF Danmark opføre et nyt debatteaterstykke med støtte fra Folketingets Grundlovspulje i forbindelse med fejring af Grundlovsjubilæet 2015 naturligvis med fokus på vores grundlæggende borgerrettigheder og det danske demokrati før nu og med en debat om hvor demokratiet er på vej hen i fremtiden.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
Havnen på Spil (2002-03) http://www.fo-aarhus.dk/fo-aarhus/debat/debatpuljen/: Centrale aktører og debattører indgik i Kollisions-Spil og ledtes gennem diskussioner af centrale temaer i havnedebatten: kultur infrastruktur uddannelse erhverv. Projektet inddrog viden uden for byforvaltningen skabte debat mellem kvalificerede aktører og befolkningen gennem computervisualisering. Spillepladen var kort over de bynære havnearealer brikkerne var f.eks. bolig erhvervsbyggeri rekreation. Når flere brikker blev placeret genkendte et webcamera mønstret hvorefter en storskærm bidrog til diskussionen med bud på mønsterkombination. Udviklingsscenarierne omdannedes til computermodeller med virtuel havnerundtur og virkelige busture hvor deltagerne via en computerskærm oplevede havnen live – tilført modeller af nybygninger mv. og deltagerne kunne ændre visionerne. http://www.havnespil.dk/

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
I 2012 indrettede en hjemløs Ulrik Szkobel sit hjem i en baggård i Den Gamle By som det ville se ud et andet sted i Aarhus. Mange blev stående længe studerede fotoudstillingen og reflekterede over samfundets indretning og at der er mange måder at indrette sig på for at få et godt liv. Museet blev mødt med positive tilkendegivelser omkring initiativet. På Hjemløsedagen endte Poverty Walks i Ulriks hule. Thomas Castro lavede dokumentarfilm om Ulrik og der afholdtes 3 åbne debatarrangementer med stikord formet af deltagerne ved en brainstorm. Eventen viste at museer også kan bruges som debatsted. http://www.youtube.com/watch?v=G0FNY2-415w og http://www.fo-aarhus.dk/fo-aarhus/debat/debatpuljen/

 

Indstiller:

Leif Max Hansen
Hyldekærparken 7
4000 Roskilde
Mail: leif.max.hansen@gmail.com

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Greve - Rejsescenen
Hjemmeside:                               http://www.rejsescenen.dk/
Mail:                                                kirsten@rejsescenen.dk - aof lone-rytter@greve.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
AOF Greve har sammen med rejsescenen udviklet en helt særlig aktivitet med en meget stor debatskabende virksomhed. Udover den lokale debatvirksomhed udlåner AOF rejsescenen til andre initiativtagere over hele landet. Med musikledsagelse og professionelle skuespillere opfører rejsescenen korte stykker der tager udgangspunkt i væsentlige emner. Rejsescenen tager efterfølgende debatten med deltagerne. Her nogle emner de har sat til debat: Skal jeg stave det for dig? – om læse- og staveproblemer på arbejdspladsen Partnervold – om voldsramte kvinder Working poor – om social dumpning Åh disse kvinder – om kvindeliv før og nu Stop lige et øjeblik – om arbejde og stress i ældreplejen.

 

Indstiller:

Mariann Andersen
Boulevarden 34
9000 Aalborg
Mail: ma@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord
Hjemmeside:                               www.aofnord-aftenskolen.dk
Mail:                                                la@aof-danmark.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
AOF Nord har via deres nye digitale platform afhold streamet konference i samarbejde med Aalborg Kommune og patientforeninger i Aalborg Kommmune. Formål var at skabe nye muligheder aktivt medborgerskab via digital platform. AOF Nord har også indledt samarbejde med patientforeninger om fælles foredrag som annonceres i patientforeningers blade og på AOFS hjemmeside osv.

 

Indstiller:

Jan Rene Westh

Skelmosevej 10
2500 Valby


Mail: jrw@lof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          LOF Roskilde
Hjemmeside:                               http://roskilde.lof.dk/
Mail:                                               roskilde@lof.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:

Marianne Druedahl, tidligere mangeårig skoleleder i LOF Roskilde, har igennem adskillige år været kvinden bag mange sommerhøjskoler med politiske, kirkelige, sociale og historiske temaer i fokus, fx ”Flugt”, ”Demokrati – fordele og ulemper” samt ”Menneskerettigheder”. Hvert tema er blevet behandlet af flere forskellige oplægsholdere for at sikre en diversitet i oplæg og debat. I de enkelte højskoleforløb har der også været inkluderet en udflugt til en for det enkelte tema relevant lokalitet. Sommerhøjskolerne udviklede sig hurtigt til en tradition, der år efter år har samlet mange deltagere, der netop kommer på grund af de bundsolide temaer og muligheden for at debattere temaerne. Samtidig har højskolerne også et socialt sigte.