International pris - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Odense Aftenskole v. Jan Johansen
Hjemmeside:                               http://www.odenseaftenskole.dk/
Mail:                                                janjohansen@mail.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
Odense Aftenskole har trods sin beskedne størrelse gennemført en lang og bred række af internationale aktiviteter gennem de seneste 10 år og har på forbilledlig vis formået at omsætte aktiviteterne til folkeoplysning i Danmark. Både lokalt i Odense men også gennem landsdækkende arrangementer. Mest omfangsrigt er engagementet i organisationsdannelsen i det nordlige Uganda hvor oprettelse af håndværksgrupper går hånd i hånd med demokratilæring. Derudover sikrer skolen hvert år undervisning i international klasse ved at hente stribevis af udenlandske undervisere til Odense ligesom skolen er bærende kraft i udstillinger og festivals f.eks. den internationale fletteudstilling Himmel&Hav på Stige Ø.

 

Indstiller:

Henrik Christensen DOF
Ny Østergade 7 1.
4000 Roskilde
Mail: hc@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          DOF Lillebælt Oplysnings Forbund - e-aftenskolerne
Hjemmeside:                               www.doflillebaelt.dk
Mail:                                                lillebaelt@aftenskolerne.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
DOF Lillebælt Oplysnings Forbund har i et nordisk/baltisk projekt - STEAM - udviklet et kursusforløb for skoleledere og administratorer som ønsker at benyttes sig af e-læring i deres folkeoplysende virksomhed. Projektet forener digital læring med international udveksling da partnerne bag projektet kommer fra henholdsvis Norge Letland og Danmark.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
FO-Aarhus har siden 2005 været med i den danske afdeling af det Europæiske Netværk Mod Fattigdom som samler foreninger institutioner virksomheder og enkeltpersoner der vil bekæmpe fattigdom og social udstødelse sammen med de grupper der rammes f.eks. unge ældre enlige forsørgere indvandrere og flygtninge arbejdsløse syge handicappede sindslidende misbrugere hjemløse. EAPNs formål er at skabe opmærksomhed om fattigdom og social udstødelse blandt beslutningstagere og i befolkningen på tværs af landegrænser via oplysning offentlig debat og forslag til regering og Folketing om socialpolitikken. FO-Aarhus deltager f.eks. i den internationale hjemløsedag (http://www.fo-aarhus.dk/media/56435/debatpuljehefte-2013.pdf) og http://www.fo-aarhus.dk/media/51278/fo_debatpulje-2012.pdf) http://fo-aarhus.dk/fo-aarhus/samarbejdspartnere/internationalt/

http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2012/solidariske-filmportraetter-af-byens-stoddere/

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Bornholm
Hjemmeside:                               http://www.aof-bornholm.dk/
Mail:                                                im@aof-bornholm.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
AOF Bornholm har gennem tiden været meget internationalt orienteret. Senest har AOF Bornholm deltaget i en EU kampagne sammen med Europe Direct om åbne virksomheder på Europadagen 9. maj. Kampagnen indeholdte en foredragsrække med politikere på tværs af partierne. Formålet var også at få flere til at stemme til EP-valget. AOF Bornholm har også deltaget i nordisk (NVL) samarbejdet mellem øerne Åland Gotland og Bornholm – ” Vi bygger broer”. Projektet bliver præsenteret i Nordisk Ministerrådstelt på Folkemødet og handler bl.a. om realkompetencevurdering fleksible læringsformer motivation hvordan man gennem dannelse og uddannelse skaber demokratiske borgere.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1.sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord
Hjemmeside:                               http://nord.aof.dk
Mail:                                                af@aof-danmark.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
Her er et godt eksempel på en nytænkende international aktivitet der forener det globale med det lokale: AOF Nord faciliterer en international studenterklub:"The Creatives". Tovholderne på klubben er ved at opbygge deres egen cafe udbyder studierelevante kurser og kurser rettet mod unge. Klubben laver events i byen i samarbejde med fx bibliotek og kommune. Deres events annonceres ikke i aftenskoleprogrammet men opstår pludseligt og annonceres på Facebook. Gruppen skal i samarbejde med kommunen lave tilbud til nytilflyttere/unge studerende. Gruppen laver Surf parties på stranden i Frederikshavn. Der forventes at komme 7000- 10.000 gæster til arrangementet i år!!

 

Indstiller:

Ingolf Christensen
Ingemannsvej 20
7400 Herning
Mail: ic@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          DOF Lillebælt oplysnings Forbund
Hjemmeside:                               www.doflillebaelt.dk
Mail:                                                info@aftenskolerne.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
DOF Lillebælt har mange års erfaring med internationale projekter. Vi der kender dem ved at de aldrig laver projekter for projekternes skyld. Hver gang de går i gang med et udviklingsprojekt sammen med partnere i Island Norge Sverige Letland eller fjernere steder venter vi andre spændt på hvad nyt og nyttigt de bringer med tilbage til folkeoplysningen. Vi er endnu ikke blevet skuffede. Deres evne og vilje til at dele nyhøstede erfaringer med andre aftenskoler i og uden for DOF vækker stor respekt. De er et af vore vinduer til verden og samtidig en god ambassadør for dansk folkeoplysning udadtil.

 

Indstiller:

Michael Sanvig
Lisevej 6
5270 Odense N
Mail: ms1748.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Odense Aftenskole
Hjemmeside:                               www.odenseaftenskole.dk
Mail:                                                janjoh@mail.dk

Kategori: Den internationale pris

Motivering:
Jan Johansen og Odense Aftenskole har i flere sæsoner været dybt engageret i Uganda. De forsøger at oplyse og uddanne de lokale borgere og meningsdannere om folkeoplysning og demokrati. Odense Aftenskole har lavet et markant større arbejde end man med rimelighed kan forvente af en lille græsrodsskole med to ansatte. For de lokale betyder deres indsats ikke kun at de lærer om dansk Folkeoplysning og demokrati men også at de hjælpes til at sætte deres produktion af håndværk nok i system til at de potientielt kan få en levevej. se mere her : http://odenseaftenskole.dk