Partnerskabspris - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO Gladsaxe v. Inge Lindqvist
Hjemmeside:                               www.gladsaxe.fo.dk
Mail:                                                inge@1310.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
FO Gladsaxe har gjort partnerskaber til en livsform: Kurset Madlavning for ensomme (enke-)mænd og Seniorakademiet – partner: Gladsaxe kommune. Kurset Bliv din egen energikonsulent – partnere: Grønt Idecenter BOLIUS og HMN-Naturgas. Hjertestarter-instruktion gennemføres med FrivilligHuset TRYG-fondet og alle lokale kulturelle foreninger. FO Gladsaxe samarbejder med Forebyggelsescenteret om en række opfølgende kurser til bl.a. overvægtige. Uddannelse af frivillige IT guider – partner: Borgerservice. Mange af aktiviteterne starter som ustøttede aktiviteter baseret på frivillig indsats. Sidenhen bliver de til egentlige støttede aftenskolekurser under folkeoplysningsloven. Viljen til at søge partnerskabet og samarbejdet – selv uden støtte – samt omfanget af partnerskaberne og samarbejdsrelationerne kvalificerer så overbevisende til partnerskabsprisen.

 

Indstiller:

Henrik Christensen DOF
Ny Østergade 7 1.
4000 Roskilde
Mail: hc@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Dalgas Skolen i Aarhus
Hjemmeside:                               www.dalgasskolen-aarhus.dk
Mail:                                                dalgas@dalgasskolen-aarhus.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
Dalgasskolens målgruppe er psykisk sårbare og skolen tilbyder i partnerskab med jobcentret og VUC samt Aarhus universitet studiestøtte til unge mennesker der er psykisk sårbare. Studiestøtten tilbydes unge der ønsker at påbegynde eller vende tilbage til en ungdomsuddannelse HF/VUC og videregående uddannelser. Tilbuddene hedder Aveny Blækhuset og Studiekammeret.

 

Indstiller:

Kjeld Biering-Sørensen
Søndersøvej 49
3500  Værløse
Mail: kbs@fof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Jan Poulsen og Elizabeth U Brydesen FOF Kbh
Hjemmeside:                               www.kbh.fof.dk
Mail:                                                jp@fof.dk

Kategori: Partnerskabsprisen og Den innovative pri

Motivering:
FOF Københavns motionskonsulenter Elizabeth og Jan har været de professionelle drivkræfter i arbejdet med at etablere brobygningsforløb mellem de københavnske sundheds- og genoptræningscentre og lokale aftenskoler. Når centrenes lovpligtige tilbud til borgerne efter sygdom ophører er der via kommunale partnerskaber udviklet motionstilbud i aftenskoleregi der kan vedligeholde og videreudvikle borgernes sundhedsmæssige kompetencer. Der er nu også etableret tilsvarende kommunale partnerskaber med Gentofte og Frederiksberg kommuner. Jan og Elizabeth har lagt et stort arbejde i at videreformidle deres flotte resultater til kolleger over hele landet.

 

Indstiller:

Søren Peter Hansen
Fredensgade 36
8000 Aarhus C
Mail: hansen@fof-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus
Hjemmeside:                               www.fof-aarhus.dk
Mail:                                                mail@fof-aarhus.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus arbejder sammen med aarhusianerne om at gøre livet sundere og sjovere. FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus har indgået en partnerskabsaftale om at udvikle nye initiativer for folkesundhed og folkeoplysning i Aarhus. Folkesundhed Aarhus rådgiver støtter og vejleder borgere der vil have sundhed ind i livet og hverdagen. De tilbyder støtte og viden i form af samtaler og holdforløb som giver mulighed for at begynde et sundere og sjovere liv dér hvor du er. Vi vil i fællesskab drage nytte af denne viden til at udarbejde nye kurser og tiltag for sundhed hos FOF Aarhus. Vi har særligt fokus på områderne: KOL Hjertekar-sygdom Diabetes Kræft Sund livsstil Smertehåndtering og Rygproblemer. Se mere på Folkesundhed Aarhus\ hjemmeside. Senest har FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus i fællesskab arrangeret en sundheds- og bevægelsesdag tirsdag den 10. juni 2014 i det offentlige rum.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord
Hjemmeside:                               http://nord.aof.dk/
Mail:                                                af@aof-danmark.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
AOF Nord formår at tænke i netværk og partnerskaber i stor stil. De har samarbejde med Sundby Hvorup Boligselskab Hasseris Boligselskab Aalborg Kommune Frederikshavn Kommune. De udbyder foredrag og kurser sammen med en lang række patientforeninger. Ift. boligselskaberne er de direkte skrevet ind i helhedsplanerne ifm. ansøgninger til Landsbyggefonden. De har nogle projekter på vej hvor der er indgået partnerskaber med Gistrup Skole Kræftens Bekæmpelse /Kræftvejledningen Himmerland Boligselskab Thisted Kommune.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Østfyn
Hjemmeside:                               http://oestfyn.aof.dk/
Mail:                                                gitte@aof-oestfyn.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
AOF Østfyn er gode til at tænke i nye partnerskaber: De har fx fået en aftale i stand ifb. med den nye skolereform og Den åbne skole (Ny nordisk skole). Aftalen indeholder aktiviteter for skolebørn/forældre på to lokale skoler Ejersløkkeskolen i Odense og HC Andersenskolen. De samarbejder med lokale boligforeninger og udnytter deres nye bofællesskab i det arkitekttegnede Aktivitetshus i Sprotoften Nyborg. De har partnerskaber med lokale foreninger fx Bedre psykiatri Udsatterådet virksomheder regionens boenheder for psykisk fysisk udviklingshæmmede lokale fysioterapeuter mm. De samarbejder med de andre aftenskoler i området og de lokale fagforeninger.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
FO-Aarhus ser en stor fordel i netværk der ikke umiddelbart har noget med folkeoplysning at gøre fordi det ofte åbner op for helt nye og uopdagede samarbejdsmuligheder. F.eks. ”Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet” i samarbejde med Ældre Sagen og Sundhed og Omsorg – et samarbejde på tværs af kommunen og private frivillige organisationer. FO-Aarhus stiller motionsrum (inkl. motionsredskaber) og økologisk Café til rådighed. Fokus på dannelse af netværk sund kost jævnlig motion forebyggelse. Målet er at øge livskvaliteten for deltagerne og bidrage til at de bliver "herre i eget hus" og får et større socialt netværk. Kører som selvstyrende gruppe uden lønnede instruktører. http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og-Omsorg/PDF/SundhedsCenter-Aarhus/Samarbejdsaftale-FO.ashx

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
FO-Aarhus ser en stor fordel i netværk der ikke umiddelbart har noget med folkeoplysning at gøre fordi det ofte åbner op for helt nye og uopdagede samarbejdsmuligheder f.eks. samarbejde med Aarhus Stiftstidende om Fordelsklubbens debatarrangementer (http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2014/stiftstidendes-fordelsklub/). En slags lokalt »forsamlingshus«/samlingspunkt hvor bl.a. abonnenter kan komme endnu tættere på de interessante personer begivenheder og steder de støder på i avis og på nettet. Chefredaktøren udtaler: "Vi skal i langt højere grad end i dag både tage initiativ til og facilitere den lokale debat.« FO-Aarhus tager sig af det praktiske men er også med til at knytte kontakter til personer og relevante instanser. http://stiften.dk/aarhus/faa-masser-af-fordele-med-klub-oestjylland

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
Et af FO-Aarhus ældste samarbejdsprojekter er Opgang2 (fra 1988) http://www.opgang2.dk/ og http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/opgang-2/. Dengang var Fritids- og kulturforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen med i samarbejdet. FO-Aarhus leverer folkeoplysningsmidler og projektet kører stadig i et partnerskab. OPGANG2 TURNÉTEATER: En professionel selvstændig kulturinstitution med markant fokus på kulturmøder mangfoldighed og interkultur samt bringer debatforestillinger -film og foredrag ud til unge og voksne i hele landet. OPGANG2 UNGDOMSSPOR: Et aktiveringstilbud for unge belastede kontanthjælpsmodtagere i Aarhus Kommune der skaber teater musik og billedkunst i samarbejde med professionelle kunstnere. Målet er de sætter sig nogle konkrete livsmål og bliver afklaret til job/uddannelse.

 

Indstiller:

Jan René Westh
LOF Skelmosevej 10 2.
2500 Valby
Mail: jrw@lof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          LOF Bornholm
Hjemmeside:                               www.bornholm.lof.dk
Mail:                                                bornholm@lof.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
LOF Bornholm opsøger hele tiden nye muligheder for at udvikle virksomheden med særlig fokus på partnerskaber og samarbejds-aftaler. LOF har siden 2009 haft et partnerskab med Bornholms Regionskommune (BRK) om rygestop-kurser der nu udvides med motion og sund mad. LOF har meddelt BRK at man gerne vil være partner i fase to af projekt Sundhed og Lokalsamfund. BRK har meddelt at LOF bestemt vil komme i betragtning under en eller anden form. I år har LOF også indgået partnerskab med Hjerteforeningen om kurser i hjertemotion. Endelig samarbejder LOF med Kræftens Bekæmpelse om kurser i mindfulness.

 

Indstiller:

Anders Dahlstrup
Vester Allé 3
8000 Aarhus C
Mail: anders@aarhusfestuge.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
Med Torben Dreier i front har FO-Aarhus i flere år været en aktiv medspiller i Aarhus hvad enten det gælder Festuge sport ældrepolitik eller meget andet. Med indgangen at intet projektet er for småt til at drøfte har FO-Aarhus været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere samarbejdende by og hæve barren for hvad der er muligt.

 

Indstiller:

mariann Andersen
Boulevarden 34
9000 Aalborg
Mail: ma@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord aftenskole
Hjemmeside:                               www.aofnord-aftenskole.dk
Mail:                                                la@aof-danmark

Kategori: Partnerskabsprisen

Motivering:
AOF Nord har i en periode indgået partnerskaber med flere boligselskaber i Aalborg Kommune. Aftenskolen skal lokalt afholde folkesoplysende aktiviteter og er indskrevet i helhedsplaner for boligforeningens afdelinger og deltager bla i styregrupper for særligt udsatte beboere og deltager i indsatser i samarbejde med kommune i udvikling af forskellige områder. AOF har i den sammenhæng bla lavet kvindegrupper bydelsmødreprojekt foredrag undervisning bevægelsesindsats gældsrådgivning it undervisning danskundervisning madworkshop aftalerne er lavet så de også gælder fremadrettet.