Vindere af priserne

 

Aftenskolernes Priser 2014

 

  1. 1.     Handicapprisen vinder: SUKA

SUKA etablerer fortrinsvis undervisning for handicappede rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Skolen laver et ekstraordinært godt stykke folkeoplysende arbejde for en række målgrupper, der har rigtigt svært ved at deltage i meningsfulde aktiviteter. SUKA er desuden stærkt engageret i at skabe ordentlige forhold for handicappedes deltagelse i folkeoplysende arbejde.

 

  1. 2.     Den Debatskabende Pris vinder: AOF Greve

AOF Greve har sammen med Rejsescenen udviklet en helt særlig aktivitet med en meget stor debatskabende virksomhed. Udover den lokale debatvirksomhed udlåner AOF rejsescenen til andre initiativtagere over hele landet. Med musikledsagelse og professionelle skuespillere opfører rejsescenen korte stykker der tager udgangspunkt i væsentlige emner. Rejsescenen tager efterfølgende debatten med deltagerne.

Eksempler på emner der er sat til debat: Skal jeg stave det for dig? – om læse- og staveproblemer på arbejdspladsen Partnervold – om voldsramte kvinder, Working poor – om social dumpning Åh disse kvinder – om kvindeliv før og nu, Stop lige et øjeblik – om arbejde og stress i ældreplejen.

 

  1. 3.     Partneskabsprisen vinder: FO Aarhus

FO-Aarhus i flere år været en aktiv medspiller i Aarhus hvad enten det gælder Festuge sport ældrepolitik eller meget andet. Med indgangen at intet projektet er for småt til at drøfte har FO-Aarhus været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere samarbejdende by og hævet barren for hvad der er muligt.

 

  1. 4.     Den Internationale pris vinder: Odense Aftenskole

Odense Aftenskole har trods sin beskedne størrelse gennemført en lang og bred række af internationale aktiviteter gennem de seneste 10 år og har på forbilledlig vis formået at omsætte aktiviteterne til folkeoplysning i Danmark. Både lokalt i Odense men også gennem landsdækkende arrangementer. Mest omfangsrigt er engagementet i organisationsdannelsen i det nordlige Uganda hvor oprettelse af håndværksgrupper går hånd i hånd med demokratilæring. Derudover henter skolen hvert år udenlandske undervisere til Odense ligesom den er en bærende kraft i udstillinger og festivals f.eks. den internationale fletteudstilling Himmel&Hav på Stige Ø.

 

  1. 5.     Den Innovative prisvinder: Studieskolen

Studieskolen har udviklet et enestående værktøj til dokumentation af sproglig realkompetence. Det er en selvregulerende interaktiv onlinetest i engelsk fransk italiensk spansk og tysk. Det er en enkel og pålidelig realkompetencedokumentation for sprogkundskaber, der er erhvervet uden for det formelle system. Testsystemet involverer deltagerne aktivt og leverer et genkendeligt og konkret resultat efter europæisk standard for sprogkompetencer. Testsystemet er gratis tilgængeligt og bruges i hele Skandinavien. Der har i 2013 haft 80.000 enkeltbrugere. Testen videreudvikles nu til at dokumentere sprogkundskaber i arabisk og tyrkisk på alle niveauer og kan dermed bidrage til at synliggøre indvandreres modersmål som en ressource.

 

  1. 6.     Integrations prisen vinder: AOF Nord

AOF Nord har fået midler fra By Bolig og Landdistriktsministeriet og Kulturstyrelsen til et bydelsmødreprojekt hvor de i samarbejde med boligorganisationer uddanner minoritetskvinder (med 28 forskellige nationaliteter) i demokrati, ligestilling, trivsel og netværk. Formålet er forebyggelse af isolation og marginalisering. Gennem empowerment bliver kvinderne klædt på til at være frivillige ”brobyggere” for lokalområdets minoritetskvinder. Dette gøres gennem sociale arrangementer og netværk og gennem information og videndeling om kommunens tilbud og foreningsliv.

 

  1. 7.     Ildsjæls-prisen vinder: Rut Jørgensen fra Visborg Husflidsforening

Rut Jørgensen, Visborg Husflidsforening.

Rut Jørgensen er som skoleleder den bærende kraft i Visborg Husflidsforenings arbejde med at omdanne den lokale nedlagte skole til et kulturelt samlingspunkt for alle lokalområdets borgere, foreninger og organisationer. Trods dåbsattestens dato går Rut til arbejdet med en ungdommelig friskhed, uanset om det handler om at forbedre de fysiske rammer for undervisningen, samarbejde med kommuner, koordinering af interesser i lokalområdet, eller om at der skal skrives ansøgninger til fonde.

Rut er både bygherre foreningspolitiker og folkeoplyser i en og samme ildsjæl.

 

  1. 8.     Årets aftenskole vinder: LOF Midtjylland

LOF Midtjylland står som garanter for en bundsolid folkeoplysning i Viborg, Silkeborg og Favrskov kommuner. Der arbejdes stille og roligt og uden de store armsving på hele tiden at udvikle virksomheden, og at komme ud i lokalområderne i de tre kommuner samt for at styrke samarbejdsrelationerne med de mange forskellige lokale foreninger i området.

LOF Midtjylland arbejder også ihærdigt på at sikre undervisningstilbud til ordblinde. Endelig er LOF Midtjylland meget engageret i det kommunale folkeoplysningspolitiske arbejde for at sikre folkeoplysningen og dens mange brugere de bedst mulige vilkår. 

 

  1. 9.     Årets folkeoplysningskommune vinder: Aalborg Kommune

Aalborg Kommune fortjener at blive nomineret til året aftenskolekommune, fordi man i Aalborg Kommune vægter fritidspolitikken højt, herunder også det arbejde, der forgår i kommunens mange aftenskoler. Kommunen har en meget fin tilskudspolitik, et velfungerende Folkeoplysningsudvalg, en fritidsforvaltning der altid er i en god og konstruktiv dialog med foreningslivet, og en række politikere, der på tværs af partifarve vil fritidslivet det bedste.

Aalborg kommune har tradition for at prioritere de folkeoplysende aktiviteter højt. Det gælder både politisk og økonomisk. Man anerkender den store værdi som aftenskolerne tilfører byen og dens indbyggere.

Helt konkret besluttede Fritidsforvaltningen og politikerne for 4 år siden, at forhøje tilskudsgrundlaget på Fleksibel tilrettelagt aktivitet, med 100,- kr. pr. time.

Det har skubbet i retning af mere fleksibel aktivitet der bl.a. er attraktiv for byens yngre borgere. Og de seneste 4 år, har man opereret med en såkaldt "Aalborg Model" der betyder, at aftenskolerne er garanteret fuldt tilskud til alle aktiviteter som det lykkes dem at gennemføre.