Talk Time - integration på hovedet

TalkTime er et nytænkt debat- og dialogskabende arrangement, der blander kunstneriske indslag, teoretiske oplæg og interaktive øvelser i ét. TalkTime ønsker at skabe taletid til alt det, der kan være udfordrende, svært, akavet og tabubelagt når vi mødes på tværs af kulturforskelle, oprindelse og religion mm. Der skabes rum for åbne og ærlige snakke i mødet mellem deltagerne og målet er at skabe en opløftende oplevelse af at være sammen på tværs fri af vante barrierer mellem ”dem og os” - mellem majoritet og minoritet. Overskriften for dette TalkTime arrangement er "Integration på hovedet" og afholdes d. 19. maj 2021 kl. 17.00-20.30:

Foredrag ved Mikkel Rytter, professor i antropologi ved Aarhus Universitet.

Sted: Studenterhus Aarhus.

Arrangeret af Dialog på Tværs i samarbejde med Studenterhus Aarhus

Kom til et anderledes debat- og dialogskabende arrangement, hvor vi vender integration på hovedet og aktivt inddrager os selv i mødet på tværs af minoritet og majoritet!

Indslag

  • Antropolog Mikkel Rytter: Om de negative sider af “integration”
  • Den tværetniske teatergruppe Into Action: Monologer om mødet på tværs
  • Debat, dialog og samtaleøvelser blandt publikum og med de optrædende.

TalkTime skaber taletid omkring alt det, der kan være udfordrende, akavet og tabubelagt når vi mødes på tværs af kultur, oprindelse, religion mm. - og hvordan vi ændrer dette! 

Til TalkTime igangsætter vi handlinger, der gør os mere fri af forforståelser, misforståelser og berøringsangst på tværs.

Sådan kan vi mødes mere frit og åbent som de mennesker vi er. 

Sådan bryder vi forestillingen om ‘dem og os’ og skaber i stedet et VI.

 

 

Ingen kan integrere sig alene. Vi kan kun integrere os sammen

Citatet stammer fra ikc.dk, og i Dialog på Tværs er vi helt enige. Integration skal handle om, at vi mødes og har kontakt med hinanden, og opdager vores alment menneskelige fællesskab, uanset vores forskelle og uanset om vi har majoritets- eller minoritetsstatus.

Formålet med TalkTime – Integration på hovedet er:

- At de unge bliver mere bevidste om egne fordomme og forforståelser om hinanden hvordan de kommer fri af dem.

- At styrke de unges motivation for at indgå i tværkulturelle fællesskaber og styrke deres empowerment i mødet hermed.

- At styrke de unges evne til at indgå i en nuanceret og mangfoldig debat og dialog på tværs af etnicitet, hvor de bringer sig selv på bane som en del af det at skabe en dialogiske kontakt på tværs.

- At unge kommer mere fri af ”dem og os”-opsplitninger mellem majoritet og minoritet og får en stærkere oplevelse af et ”vi”.

 

Målgruppen for TalkTime er unge med dansk og anden etnisk baggrund. Vi søger at tiltrække en så blandet gruppe som muligt, da dette har betydning for de processer vi ønsker at igangsætte hos deltagerne. Deltagerne når nye indsigter i og perspektiver på mødet på tværs af minoritet og majoritet. Deltagerne oplever givende samtaler med andre unge på tværs af forskelle, hvor der lægges op til at dele ud af egne erfaringer og oplevelser – de unge bringer således sig selv på banen i mødet. De unge bliver klogere på sig selv og ”de andre” og opnår større forståelse for hinanden på tværs kultur og oprindelse mm.

 

Arbejdsgruppen omkring TalkTime består af:

- Clara Lucia Tonnisen (29 år) Cand.mag. i Interkulturelle studier.

- Mohamed Hussein (25 år), kandidatstuderende på Development and International Relations på AAU

- Jakob Flansmose Mikkelsen (27 år), kandidatstuderende i religionsvidenskab og samfundsfag på AU.

- Ane Olesdatter (30 år), uddannet socialpædagog, projektleder i Dialog på Tværs og har været involveret i arbejdet med dialogisk integration siden 2011.

Der er desuden et samarbejde med kommunikationsgruppen i Dialog på Tværs, bestående pt. af Akram Skaikar, Andrea Mjelva Søgaard og Sulekha Ibrahim. Alle arbejder frivilligt.

Læs mere om Dialog på Tværs på vores hjemmeside www.dialogpaatvaers.dk