DFS: Folkeoplysningens dag

DFS: Folkeoplysningens dag

6. okt. kl. 9-17.00: Folkeoplysningens Dag i Kulturhusbunkeren i Aarhus.

Under temaet ’Folkeoplysning under forandring’ satte dagen fokus på folkeoplysningens essens og fremtid. For første gang inviterede DFS til Folkeoplysningens Dag. Her kom deltagerne aktivt på banen i fortælleværksteder og i dialog med kollegaer. Og som altid var der rig mulighed for at netværke. Med oplæg, rum til refleksion og debat stillede de skarpt på, hvad der er særligt karakteriserende for den fremtid folkeoplysningen går i møde, samtidig med, at der blev dykket ned i, hvad folkeoplysningens essens rummer på tværs af tid og sted. 

Del I: Folkeoplysningens Essens. Igennem workshoppen 'fortælleværkstedet' var deltagerne med til at skabe de meningsfulde historier fra folkeoplysende aktiviteter.

I ”Maier og Monopolet” debatterede 'A-holdet' de fælles dilemmaer, som vi som folkeoplysere møder i det daglige. A-holdet bestod af Christina Alfthan, Dansk Kvindesamfund, Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen og Marlene Berth Nielsen, Fora. Tilsammen gav de deltagerne ny inspiration og værktøjer med hjem, så de blev endnu bedre rustet til at imødekomme forandring i deres organisation og omverden.

Del II: Folkeoplysningens Fremtid. Efter frokost kiggede man ind i folkeoplysningens fremtid, og så på hvilke veje man skal gå for at sikre, at folkeoplysningen udvikler sig i takt med tiden og holder sig åben over for nye målgrupper og organiseringsformer. Zakia Elvang fra We Do Democracy fortalte om en foreningsverden under forandring og om de nye trends, der dominerer; f.eks. nye deltagelsesformer og demokratiske hybrider. Fire korte oplæg fra fire DFS-medlemsorganisationer gav inspiration til, hvordan man finder synergi i umage partnere, hvordan man lykkes med sin fondsansøgning og hvordan folkeoplysning styrker de lokale fællesskaber og livskvalitet. Niels Boesen fra Grønt Omstillingsforbund i Roskilde fortalte, hvordan lokale kræfter har været med til at rykke på dagsordenen om bæredygtighed i Roskilde Kommune.