Irans regnbue

Irans regnbue

Lørdag, d.  17 juni kl. 19-21:00 i Kulturhus Bunkeren, Olof Palmes allé 11, 8200 Aarhus N.

Foredragsholder fra FRED og musikere fra venner i Azerbaijansk - Tyrkiske, kurdiske og farsi netværk.

Kl. 19-19.05: Velkomst og introduktion

Kl. 19.05-19.15: Oplæg ”Irans tværkulturelle civilisation” v/Mahmoud Ashkanian, speciallæge i psykiatri, Ph.d.

Kl. 19.15-19.25: Musik - Farsi - Amir Elani

Kl. 19.25-19.35: Oplæg “Menneskerettigheder under det iranske præstestyre” v/Mahmoud Ashkanian, speciallæge i psykiatri, Ph.d.

19.35-19.50: Opvisning af etniske folkedans og folkedragter.

19.50-10.00: PAUSE

Kl. 20-20.10: Oplæg “Etniske rettigheder i Iran”. 1. del: Kurderne v/Safar Azizi, cand.scient.pol.

Kl. 20.10-20.20: Kurdisk musik

Kl. 20.20-20.30: Oplæg ”Etniske rettigheder i Iran”. 2. del: Azari-tyrkere v/Aziz Azimi, socialpædagog

Kl. 20.30-20.40: Azerbaijansk – Tyrkisk musik

Kl. 20.40-20.50: Oplæg “En revolution på tværs af etnicitet” v/Sara Sajadian, kandidatgrad i politik og administration

Kl. 20.50-21.00: Afslutning med en fælles optræden af kunstnere (musikere og dansere)

 

Mahmoud, Shirin, Shahram

Samarbejd mellem grupper:

-  FRED

-  Menneskerettigheder i Iran - herboende iransk tyrkere i Aarhus

 

Overordnet set havde projektet til hensigt at beskrive såvel den multietniske kulturrigdom som de etniske udfordringer i Iran. Projektet består af 4 delelementer:

A) En blanding af undervisning og kunst (musik, dans, folkedragt mm) til at illustrere den iranske kulturs mangfoldighed og tværkulturelle skønhed.

B) Et politisk aspekt, som beskæftiger sig med kampen for såvel generelle menneskerettigheder som særlige etniske rettigheder med fokus på hvordan regimet udover den generelle undertrykkelse af befolkningen med en særlig inhuman forskelsbehandling har berøvet de etniske minoriteters basale menneskerettigheder såsom retten til at have undervisning på eget modersmål i skolen, retten til at dyrke sin kulturarv (herunder litteratur, kulturliv samt historie på sit modersmål) og endelig en retfærdig fordeling af landets midler mellem de forskellige etniske minoriteter. 

C) Et billede af hvordan diverse etniske grupper indgår i en fælles front mod regimet, den persiske civilisations regnbue mod præstestyrets mørke middelalder.

D) Et særligt fokus på kvindernes kamp: kvinde, liv, frihed.