Inklusions-konference

27. nov. kl. 9-16.00: Inspirationskonference i Rådhushallen i Aarhus om inklusion, inklusionsmuligheder og virkelighedens inklusion for voksne med udviklingshæmning. Konferencen vekslede mellem fællesoplæg fra kompetente fagpersoner (8 oplæg), og oplæg/materiale fra 40 stande, der repræsenterede forskellige tilbud og projekter, hvor arbejdet med inklusion er et afgørende element. Konferencen afsluttedes med en kort debat mellem repræsentanterne for arrangørerne, hvor man søgte at udlede et fremtidsperspektiv for inklusion på området. Konferencen henvendte sig til brugere, pårørende, medarbejdere, frivillige, beslutningstagere og organisationsrepræsentanter og kom i stand som initiativ fra Fonden Vimby i Hjortshøj, og derefter videreudviklet i et partnerskab mellem Udviklingshæmmede Landsforbund (ULF), Landsforeningen LEV, LEV Aarhus, Ligeværd, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Vaskeriet, Fonden Vimby og Aarhus Kommune. Deltagelse i konferencen var gratis, og der var økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Aarhus Kommune, Landsforeningen LEV og LEV Aarhus.