Rethink Activism

Formålet med projektet var at skabe en fortælling om engagement med udgangspunkt i hverdagslivet. Skabe en karakter, man kunne spejle sig i (hverdagsaktivisten) og give det lokale engagement autoritet og tyngde i den politiske samtale - med fokus på at lave flere portrætter af hverdagsaktivister:

-  lave portrætter på skrift og gennem dokumentar-kortfilm, som vi deler på sociale medier

-  samarbejde med byer i regionen for at få flere involveret i at fortælle og for at skabe bredere ejerskab og opbakning

- udgiver en bog og lave en række længere dokumentarfilm, der går i dybden

Sager der Samler har allerede lavet en del film, bl.a. denne meget fine film om Steffen Sand og Skraldecaféen, som viser, hvordan de kunne tænke sig at fortælle. Den handler om Steffen fra Skraldecaféen. Den varer 8 min og er virkelig bevægende:

http://sagerdersamler.dk/dokumentar-kortfilm-om-steffen-sand-og-skraldecafeen/

 

Den overordnede idé med filmene er, at de tager os med ind i følelsernes land. Der, hvor vi kan se, høre og mærke de mennesker, som ønsker at skabe forandringer. Lige derfra, hvor de selv står. Vi får lov at træde ind i deres verden og være med på en rejse, hvor tvivl, håb, modstand, mod og læring er en del af vejen. Men også opbakning, hjælp og fællesskab, som løfter det hele til noget meget større. Det er personlige åbenbaringer om, at man kan ændre sin omverden - og at man i den proces også ændrer og udvikler sig selv. Filmene taler til det sted i os, som søger styrke, identifikation og inspiration. Med momenter fra personernes liv og gøren, åbner filmene op for virkeligheder og mennesker, som eksisterer rundt omkring os, men som vi ofte ikke får mulighed for at se ind i.

 

Som det første ville de lave en film om Pia Stabel fra projektet Vaskeriet (for udviklingshæmmede) og den skulle starte med hendes historie der, hvor hendes tanker og værdier ikke passede ind i den eksisterende virkelighed. Hun er pædagog for mennesker med udviklingshæmning. Hun er det stærke menneske, som hjælper andre. Men ikke som en normal pædagog. Hun åbner verdener, som ikke eksisterede før. For hvem spørger egentligt de udviklingshæmmede om, hvad de drømmer om? Det er dér, Pia starter. ”Vaskeriet” var en drøm, som blev til virkelighed. Her vasker mennesker med udviklingshæmning nu tøj for både hjemløse, virksomheder og beboere i et boligområde. De er nu blevet en del af samfundet og de stråler. Grin og gode samtaler, pletfri duge, knus, udbringning, kaffe og taknemlighed blander sig med sammenhold, voksende selvtillid og nye drømme - som de udviklingshæmmede nu tør sige højt.  At gå nye veje giver modstand. Også fra sider, som man skulle tro, ville bakke op. Men Pia går bare i gang - sammen med sin gode makker Katrine og de tre udviklingshæmmede Lotte, Katja og Raphael. De mennesker, der gør Pia stærk, er dem, vi kalder svage. De har så meget at give, når bare de får lov. Meget, meget mere, end man kunne forestille sig. Det, de sammen har skabt, er nye koblinger i lokalområdet, i samfundet - og ikke mindst inde i dem selv.

 

De to næste film er på vej. De handler om Jeppe, som er bydelsaktivist og Nina, som står bag Arternes Aarhus. Desuden er Sager der Samler gået i gang med at lave en bog med alle 130 portrætter af hverdagsaktivister, som vi har lavet og delt på sociale medier. For historiefortællingen er virkelig vigtig.

Samarbejdspartner: Sager der Samler.