IT på den politiske dagsorden

17. jan 2017

"Danmark - det mest digitale land i verden", hedder en rapport fra Finansrådet, der så dagens lys i juli 2015. Det var et visionsoplæg til den nye regering, skabt af en bred gruppe af interesseorganisationer. "Alt i alt er tiden nu kommet til, at det offentlige og det private går sammen om at udforme en ambitiøs og samlet national strategi for digitaliseringen af Danmark", som det hedder i rapporten.

Men hvordan står det til i dag? Har vi fået it på den politiske dagsorden, og hvordan ser
fremtiden ud? Og hvad kan vi gøre for at få it på den lokalpolitiske dagsorden?
Kom til et åbent møde hvor vi får inspirerende oplæg og en god diskussion om fremtiden for
digitalisering og it.

Torsdag 9/2 kl. 19.00-22.00
Sted: Stiften Lounge, FO-byen , Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C
Gratis, ingen tilmelding - Alle er velkomne
Arrangementet er blevet til som et samarbejde mellem de politiske partier og er støttet af FO Aarhus’ debatpujle

Runde 1: Oplæg og inspiration
Visionær strategi for digitale udviklingsmuligheder
Anders Sahl Hansen, Innovation Lab
De digitale muligheder og specielt kunstig intelligens ændrer alle brancher og teknologien bag skaber eksponentielle udviklingsmuligheder i en hastigt forandrende verden uanset om du er stor, start up, privat eller offentlig. Det kræver en visionær strategi med store lokale muligheder for udvikling. Anders giver her sit bud på hvordan den kan se ud.

Den smarte by
Bo Fristed, Chief Innovation Officer i Aarhus Kommune
Der arbejdes i kommunerne med mange spændende nye teknologier, lige fra robotic process automation (RPA) med robotter, droner osv. til initiativer, der handler om den intelligente by, de såkaldte Smart City-initiativer. Bo fortæller her om arbejdet med disse initiativer i Aarhus Kommune og det væld af muligheder, teknologierne giver. Derudover giver han også et bud på nogle af de udfordringer, herunder etiske, som teknologierne også medfører.

Tværpolitisk arbejde for Danmarks it-politiske fremtid
René Gade (ALT), medlem af tværpolitisk it-forum
Der er ingen faste udvalg eller råd, der er en integreret del af det politiske arbejde på Christiansborg med fokus på digitalisering og it. Det fik i marts 2016 it-ordførerne fra Folketingets partier til at gå sammen om at starte et tværpolitisk it-forum, der kan arbejde med ambitioner, værdier og visioner for Danmarks digitalisering og it-politiske fremtid. På it-forummets første møde var det netop rapporten fra Finansrådet, der var udgangspunktet. René fortæller her om arbejdet i det tværpolitiske  it-forum og hvilke problemstillinger, der særligt har været på dagsordenen.

Om oplægsholderne:

Anders Sahl Hansen
Anders er en uddannet iværksætter og Senior Lab Agent hos Innovation Lab. Hans område er innovation, teknologi og trends, og Anders har gennem mange år hjulpet kommuner, universiteter, ministerier og virksomheder med løsninger indenfor digital strategi-, organisations- og konceptudvikling.

Bo Fristed
Bo arbejder i Aarhus Kommune hvor han er chef for ITK, ansvarlig for Center for Innovation i Aarhus samt desuden formand for Open Data DK og meget mere. Han har arbejdet med digitalisering og udvikling i kommunal kontekst i mange år. Fokuserer på at udvikle i fællesskab og at dele.

René Gade
René er iværksætter og kommunikationsmand. Han har blandt andet tidligere været kommunikationschef og salgscoach. Da han blev valgt til Folketinget i 2015, arbejdede han hos det digitale bureau Creuna i Aarhus. Siden har han blandt andet været ordfører for it- og digitale frihedsrettigheder, og været med til at starte det tværpolitiske it-forum for it-ordførerne på Christiansborg.

Michael Lind Mortensen, LA 
Michael er medlem af Rådet for Digital Sikkerhed. Hvilke rettigheder og hvor meget kontrol, har man over egne data i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Persondataforordningen er en fælles lovgivning for EU, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Hør hvordan den nuværende og kommende lovgivning ser ud på området. Michael er ph.d. i computer science, AU, konsulent hos Netcompany, medlem af Rådet for Digital Sikkerhed samt formand for Liberal Alliance i Favrskov. Michael Lind 

Runde 2: Speedoplæg fra lokale politikere
Så går det løs. Gør dig klar til en tour de force med 3 minutters speedoplæg fra lokale politikere. Her er hvert parti inviteret til at stille med en oplægsholder, der hurtigt og præcist kommer med et indspark til debatten. Hvad ser de som de vigtigste områder, vi skal sætte fokus på med it og digitalisering i fremtiden? På Christiansborg er it-ordførerne gået sammen i et tværpolitisk it-forum, og er ved at få mere fokus på at få it på dagsordenen. Men hvordan ser fremtiden ud for en lokal it-politik? Hør hvad de lokale politikere har af tanker og visioner it og digitalisering både lokalt og mere generelt.

Henrik Vinther Olesen (Radikale)

Almaz Mengesha (Liberal Alliance)

Hans Christian Molbech (Alternativet)

Peder Udengaard (Socialdemokraterne) 

Runde 3: Åben debat
Paneldebat med oplægsholderne og de lokale politikere med spørgsmål fra salen. Stil dit spørgsmål og vær med til at få startet en god debat.

Kontakt vedrørende arrangementet:

Hans Christian Molbech, tlf. 60 60 90 96, mail: hcmolbech@alternativet.dk