Skræddersyet springbræt

19. maj 2017

Det handler ikke alene om at kunne læse og regne eller have en minimumskarakter på 02 for at blive til noget. Hos Springbræt Aarhus er de personlige kompetencer langt mere værd, og deres indsats tegner allerede nu et billede af en række succeshistorier.

Et skræddersyet springbræt

19. maj 2017

Artikel af Maria Bjerrum Sørensen

Springbræt Aarhus er et nyt STU tilbud til unge frem til 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse. Den særligt tilrettelagte ungdomsud-dannelse kombinerer interessen for bevægelse, leg og sundhed med almen men vel at mærke alternativ undervisning. En undervisning, der handler lige så meget om livsoplysning. Uddannelsen retter sig især til unge, som har almindelige ungdomsudfordringer sammen med indlærings-vanskeligheder og mangler troen på sig selv.

"Vi tager udgangspunkt i den unge lige præcis der, hvor vedkommende er. Så kigger vi på, hvad den unge har styr på, og følgeligt hvad han eller hun kan gå hjem og øve sig på til næste gang" - siger projektleder Louis Mogensen og fortsætter:

"Det vi gerne vil præsentere med projektet er, at de her unge mennesker godt ved, hvordan man indgår på en arbejdsplads, uden at man nødvendigvis har en høj faglighed eller kan leve op til minimumskravet om 02 for at blive håndværker".

Af samme grund varmer det hans hjerte, når en elev virkelig blomstrer undervejs, som da en pige på 23 år fik sin drøm om at blive maler til at gå i oplevelse. Gennem Springbræt Aarhus kom en praktikplads i stand hos MC Malerforretning, hvor hun mødte op et par gange om ugen. Samarbejdet udviklede sig til, at pigen blev tilbudt en lærerplads, fordi hendes personlige kompetencer blev anerkendt.

"Den historie viser, hvad vi gerne vil - det er jo fantastisk, at formelle krav ikke skulle sætte en stopper for pigens fremtid. Og hun er super glad i dag. Nu åbner dørene sig for, at hun kan leve et normalt liv og tjene egne penge"- fortæller Louis med et stort smil.

Gjort af det rette stof

Louis har i mange år arbejdet på højskoler, men da han skulle pensioneres, valgte han at bruge sit liv på det, der giver ham allermest - nemlig at finde en vej ind for de unge, som samfundet på mange måder dømmer ude. Det blev til projekt Springbræt, som fik sin spæde start i september 2016.

Den daglige leder på stedet er Kenneth Andersen. Kenneth er pædagogisk leder og har også en højskole baggrund, som betød, at han blev headhuntet til stillingen:"Kenneth var højskoleelev, han har den der stille og rolige højskole tilgang indgroet i sig, og det betyder rigtig meget i den daglige omgang med eleverne", slår Louis fast. 

Læs med i næste afsnit om Springbræt og få endnu en succeshistorie herfra. Kenneth og Springbræts nuværende elever får besøg af en skoleklasse med unge, som har det svært med boglige fag. Men rollerne er byttet om, og Kenneths elever har selv fået til opgave at være dagens instruktører. Selvfølgelig med den rette forberedelse og støtte før, under og efter besøget.

Vil du vide mere? Så besøg deres hjemmeside eller Facebook side Springbræt Aarhus.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven.