The Garden: The Future

29. maj 2017

Foredrag og særlige omvisninger ved ”The Garden – The future” arr. af FO-Aarhus i samarbejde med kunstmuseet Aros

 The-Garden

 

http://www.aros.dk/om-aros/presse/2016/the-garden/

5. juni kl. 14.00: Insekter på menuen

•  Stigende befolkningstal og voksende velstand kalder på mere protein. Vores nuværende proteinkilder bliver udfordret af insektprotein. Kom og hør, hvorfor du skal spise insekter, hvilke insekter du skal sætte tænderne i, og hvordan en lille dansk myre er blevet verdens dyreste fødevare. Du får mulighed for selv at smage på insekternes verden.

• Biolog Hans Joachim Offenberg

• Sted: Ved værket Do we dream under the same sky. Strandvejen nær Helnan Marselis Hotel

 

10. juni kl. 15.00: Den unaturlige klimaændring

• Menneskets påvirkning af klimaet er åbenlys. Udledningen af drivhusgasser har stået på i årtier og selv om videnskaben har været klar i mere end 100 år, er det først nu verdenssamfundet begynder at reagere. Så hvor er vi på vej hen og hvad skal der til for at stabilisere klimaet - og dermed menneskets levemuligheder. 

• Meteorolog Jesper Theilgaard

• Sted: Ved værket Do we dream under the same sky. Strandvejen nær Helnan Marselis Hotel

 

17. juni kl. 14.00: Researcher og indsamler for NOMA Thomas Laursen om udviklingen i vores forhold til urter og vild natur, dvs. alternative mål for kvalitet og bæredygtighed samt om Nyt Nordisk køkken.

• Ved værket Do we dream under the same sky. Strandvejen nær Helnan Marselis Hotel

 

29. juni kl. 17.00: New Gardening

• Signe Wenneberg  fortæller om alle de nye havetendenser. Fra New Nordic Gardening til Urban Farming over Selvforsyning tilbage på landet. Hun er fuld af entusiasme og mener aldrig, at det at dyrke have har været vigtigere i verden. Læs mere på hendes ugentlige haveblog hver søndag på www.pov.international

• Blogger Signe Wenneberg

• Sted: Ved værket Do we dream under the same sky. Strandvejen nær Helnan Marselis Hotel

 

30. juni kl. 15.00: Strange Ecologies. Optegnelser til en kosmisk vision

• Med udgangspunkt i et eklektisk udvalg af kunst og populærkultur vil dette foredrag kortlægge, hvordan økologien bliver brugt som en figur til at reflektere over eksistensen og samfundet. På den ene side er der tale om kritiske beskrivelser af menneskets destruktive gang på jorden, på den anden side er der tale om - gennem fiktionen - at genopdage og genfortrylle verden hinsides det menneskelige perspektiv, om at tage del i drømme der er større end os selv.

• Kunsthistoriker, kritiker og gallerist (X and Beyond) Jacob Lillemose

• Sted: Ved værket Do we dream under the same sky. Strandvejen nær Helnan Marselis Hotel

 

8. juli kl. 15.00: Hvordan stopper vi menneskeskabte klimaændringer?

• Siden 1992 har verdenssamfundet kæmpet for at finde fælles løsninger for at bremse den globale opvarmning. Hvorfor er det så svært – og hvad der det, vi ikke kan blive enige om? Hvor langt er vi kommet med Paris-aftalen, og hvad bliver de næste skridt? Er det overhovedet muligt at nå i mål og få bremset udledningerne helt? 

• Fhv. chefredaktør Bo Lidegaard

• Sted: Ved værket Do we dream under the same sky. Strandvejen nær Helnan Marselis Hotel.

Arrangementerne er gratis. Tilmelding på https://www.fo.dk/search.aspx?q=The+garden

 

ARoS Triennial for seniorborgere

På ARoS, langs kysten syd for Aarhus og i byrummet kan man opleve en række kunstværker, der illustrerer menneskets skiftende forhold til naturen gennem tiderne. The Garden præsenterer kunstværker, der blandt andet udforsker bæredygtig forandring og søger nye modeller for vores fremtidige samspil med naturen. Vi påvirker og skaber naturen, og nu er vi nået til en tidsalder, hvor naturen i højere grad påvirker den måde, vi lever på i form af for eksempel menneskeskabte klimaforandringer.

ARoS tilbyder en række mulighed for at få særlige omvisninger på udstillingsstederne sammen med kunstfaglige medarbejdere. Omvisningerne er gratis for seniorborgere og deres pårørende ifølge med seniorborgerne.

Der er begrænsede pladser på de enkelte omvisninger og man skal booke sig ind på vol@aros.dk eller på tlf. 87306644.

Alle arrangementer er gratis og kræver tilmelding

 

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - For gangbesværede

Tidspunkter: 06.06 kl. 10.30, 20.06 kl. 11.00,  04.07. kl. 11.00, 18.07 kl. 10.30

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times. Turen er tilpasset gangbesværede i forhold til terræn og med indlagte hvilepauser. Varighed: ca. 90 min,

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - For hørehæmmede

Tidspunkter:12.07 kl. 13.00 og 28.07 kl. 14.30

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times. Turen er tilpasset hørehæmmede og der benyttes teleslynge. Varighed ca. 90 min

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - for synshandicappede

Tidspunkter: 21.06 kl. 10.30 og 13.07 kl. 10.30

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times. Turen er tilpasset synshandicappede og varetages af en specialuddannet ARoS guide. Varighed ca. 90 min.

Du sørger selv for ledsager eller ringer til hjælpetjenesten på tlf. 86 21 66 38.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

KUNST LANGS KYSTEN - Motion

Tidspunkter: 09.06 kl. 10.00 og 19.06 kl. 13.00

Med stavgænger-stavene under armen mødes vi og går en tur langs kysten. Vi stopper op ved udvalgte kunstværker, der er en del af udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times som guiden fra ARoS vil fortælle om. Medbring egne stave. Varighed ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

PÅ TVÆRS AF GENERATIONER - Familie-venskabstur

Tidspunkter: 18.06 kl. 11.00 og 16.07 kl. 11.00

Tag på tur langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times sammen med en ARoS Guide. Turen er tilrettelagt, så der tages hensyn til alle generationer, unge som ældre.

Der er mulighed for at købe et Krea Kit til deltagende børn ved kysten eller på ARoS. Varighed ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

PÅ NATUR- OG KUNSTTUR MED ARoS - Oplevelse og samtale

Tidspunkter: 15.06 kl. 10.00, 28.06 kl. 11.00 og 14.07 kl. 11.00

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger langs kysten i udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times. Turen foregår i et tilpasset tempo, så vi har tid til at diskutere kunsten med hinanden og ARoS guiden.  Varighed ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

KUNST I BYRUMMET - Oplevelse og samtale

Tidspunkter: 24.07 kl. 10.00 og 08.07 kl. 11.00

ARoS tilbyder særlig tilrettelagte omvisninger i udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times som findes i byrummet. Turen foregår i et tilpasset tempo, så vi har tid til at diskutere kunsten med hinanden og ARoS guiden. Varighed: ca. 60 min.

Mødested: Mindet 6, 8000 Aarhus

 

KUNSTTUR VED  STRANDEN FOR YNGRE DEMENTE OG DERES FAMILIE  

Tidspunkter: 11.06 kl. 14.00 og 08.07 kl. 11.00

Tag med på tur langs kysten i udstillingen The Garden - End of Times; Beginning of Times sammen med en ARoS Guide, der er uddannet demensven.

Der er mulighed for at købe et Krea Kit ved kysten eller på ARoS til deltagende børn. Varighed: ca. 90 min.

Mødested: Ved skulpturen ”Skum” af Bjarke Ingels på Tangkrogen

 

ARoS KOMMER TIL JER

Besøg: ARoS tilbyder en times besøg på plejehjemmet, lokal- eller aktivitetscentret, hvor vi fortæller om udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times.

Besøget er gratis og bookes efter ført til mølle-princippet. Tidspunktet tilpasses jeres behov.

Kontakt os for yderligere information på Tlf 87306644 eller vol@aros.dk

 

Podcast

I forbindelse med udstillingen The Garden – End of Times; Beginning of Times er der lavet en ARoS Podcast Jagten på Naturen.

2017-logo