FO-byen

FO-byen = Folkeoplysnings-byen:
Centrum for netværk, idéudvikling og oplysning.

FO-byen er et område lige i centrum af Århus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78 A, B og C, Frederiksgade 79 samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8, 8000 Aarhus C.

 

FO-byen -2014 Lille

Visionen
Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen er "rum" for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse. Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service.

FO-byen skal være både socialt og miljømæssigt bæredygtig. Det vil sige, at byen primært bebos af socialøkonomiske virksomheder, og at den daglige adfærd i FO-byen følger grønne principper.

Læs meget mere på FO-byens egen hjemmeside.

Til toppen