Elevaid

FO Aarhus samarbejder med Elevaid om at hjælpe unge mennesker, som ikke trives, mens de tager en uddannelse. Samtidig understøtter Elevaid FO-Aarhus’ ordblindeindsatser. Nedenfor kan man læse mere om Elevaid. 

Hvad laver Elevaid?

Elevaid arbejder på at øge trivslen og mindske fravær og frafald i den danske uddannelsessektor. Alene på danske ungdomsuddannelser dropper mere end 8000 unge ud hvert år. Og de store frafaldsproblematikker gør sig også gældende på landets erhvervsskoler og videregående uddannelser. 

Forskning viser endvidere, at størstedelen af al frafald ikke skyldes, at eleverne har begrænsede faglige evner eller har valgt den forkerte uddannelse, men derimod personlige og sociale problemer. De unge kan dog lære at håndtere disse, hvis de får den rette hjælp og støtte. Derfor Elevaid! 

Hvordan arbejder Elevaid?

Elevaid tilbyder terapi- og rådgivningsforløb til unge i uddannelse. Elevaid afvikler individuelle sessioner online, så hjælpen er let tilgængelig. Hos Elevaid er man også meget optagede af tidlige og forebyggende indsatser, som kan bremse udviklingen af alvorlige psykiske lidelser. Derfor har Elevaid maksimalt én uges ventetid fra henvisning til opstart af forløb. Eleverne kan altså nemt og bekvemt deltage i forløb derhjemme og efter skoletid. 

Sessionerne varetages af fagligt kompetente og specialtrænede psykologistuderende, som superviseres af en autoriseret psykolog. Elevaids terapeuter elever/studerende under hele forløbet, og sikrer at de føler sig mødt i øjenhøjde. Relation og kontinuitet er afgørende for effekten. Kombinationen af specialtræning og supervision er unik og giver skolerne et værktøj til at håndtere frafald. 

Elevaid har også udviklet en app, som hjælper uddannelsesinstitutioner med at opspore mistrivsel langt tidligere, end det er tilfældet i dag. Det muliggør tidligere hjælp til unge, som har det svært. Det øger trivslen, reducerer fravær og frafald.

  

Læs mere her: www.elevaid.dk