Struktur

FO-Aarhus er en lokalafdeling af landsforbundet Fora (tidl. FOs landsforbund) og startet af en kreds af folk fra partiet Det radikale Venstre. Aarhus-afdelingen blev oprettet i 1973 og bestod i starten af en aftenskole, som vi traditionelt kalder hovedområde 1.

Senere er aktiviteterne udvidet betydeligt. I 1980'erne og især 1990'erne er der sket meget med etablering af flere og flere projekter med heldagsundervisning, som vi kalder hovedområde 2. FO-Århus ledes af en bestyrelse, der har nedsat et aktivitetsudvalg og et økonomiudvalg.

Hovedområde 1: Aftenskolen
Det første ti-år, FO-Aarhus eksisterede, var der ikke den helt store aktivitet, men der blev dog trykt katalog og gennemført hold hvert år. Efterhånden steg antallet af igangsatte hold, og her efter mere end 40 år har vi et stort fire-farvet program med en lang række forskellige aftenskoletilbud og foredrag inden for f.eks: bevægelse, håndarbejde, edb, sprog, madlavning, gamle håndværk, navigation, musik, kultur og religion.

Alle FO-Aarhus' aftenskolekurser bliver offentliggjort på www.fo.dk hvert forår og efterår. Desuden arrangeres en lang række foredrag f.eks. på lokalcentre og i kirker ud fra vores foredragspakke med ældreforedrag. I mange år har vi udgivet kursistbladet Nicolai 4 gange årligt, men dette blad udkommer nu kun online.

Siden 2001 har FO-Aarhus under folkeoplysningens debatpulje arrangeret utallige debatarrangementer og events sammen med en lang række forskellige samarbejdspartnere. Læs mere her.

Aftenskolelærerne vælger en repræsentant med stemmeret til bestyrelsen i FO-Aarhus.

Hovedområde 2: Projekter
Siden 80'erne har FO-Aarhus gennemført en lang række projekter. Nogle af dem har efterhånden kørt i mere end 10 år.

  • Projekter for flygtninge og indvandrere, som f.eks. Udsyn og Indblik, Den halve Himmel, Arabesk, Ord og Liv, SomaliFood.
  • Projekter med praktisk indhold foruden den teoretiske undervisning, som f.eks. Vand og Skov og Renholdet, Housekeeper, Kaffe Fair.
  • Projekter med edb som speciale, som f.eks. Propylon.
  • Projekter for svage grupper, som f.eks. Det kreative Værksted, Parat til Start og Vaskeriet for sent udviklede, projekt Overhalingsbanen for tidl. narkomaner og Billedspor for personer med psykiske problemer.
  • Projekter beregnet som hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet, som f.eks. Firmastewardesserne, Bachelor med Ballast, Jobbreaker, Jobplacering af flygtninge og indvandrere, Straksafklaring, Job X.

Hvert projekt er selvstyrende under ansvar over for skolelederen. Der afholdes jævnligt fyraftensmøder for alle projektledere, og der udgives hver 14. dag et nyhedsbrev til alle projekter og Gimle-linjer. I 1998/99 blev der i samarbejde med Danmarks Lærerhøjskole etableret en efteruddannelse for projektledere og Gimle-linjeledere i FO-Aarhus. Projekterne vælger en repræsentant med stemmeret til bestyrelsen i FO-Aarhus.
 
Daghøjskolen Gimle
I 1995 oprettede FO-Aarhus en daghøjskole, kaldet Gimle - efter de gamle nordiske guders gyldne himmelsal.
Daghøjskolen Gimle har egen bestyrelse og støttekreds, der afholdes jævnlige møder for alle linjeledere, og 6-8 gange årligt er der fællesarrangementer for alle Gimle-elever.

Aarhus Specialundervisningsskole (ÅS)
I 1997 fusionerede FO-Aarhus med Aarhus Specialundervisningsskole, der kører en heldagsskole for sent udviklede. AaS har efter fusionen fortsat sin undervisning i uændret form.
 
Diffus struktur
FO-Aarhus er en svær størrelse at beskrive rent organisatorisk. Den matcher ikke helt de allerede eksisterende organisationsteorier og -skemaer, men én ting kan vi dog med sikkerhed fastslå: FO-Aarhus ligner ikke en hierarkisk pyramide.

Derimod var struktur temaet for en af lektionerne i vores efteruddannelse for projektledere og linjeledere, og her fik fantasien frit løb. En arbejdsgruppe tegnede strukturen som verdensrummet over jordkloden. Strukturen i FO-Aarhus ses som et ydre rum, hvor alle delelementer har deres eget kredsløb, men samtidig indgår i et eller flere fælles kredsløb med andre. FO-Aarhus  moderplaneten er placeret i periferien, da FO-Aarhus som organisation indgår i mange sammenhænge med samarbejdspartnere, lovgivere m.v., som ikke er en del af kernen i FO-Aarhus. Projekterne og daghøjskolelinjerne ses som "selvstændige" planeter, der udover at dreje om egen akse også følger et bestemt kredsløb, enten alene eller med en anden planet i kredsløbet. Planeterne indgår i det store kredsløb med FO-Aarhus. Stjerneskudene kan symbolisere enkeltstående projekter, f.eks. Kulturnat, Grøn Guide-arrangement eller Aftenskole Åben Hus. Satellitterne er en slags pejlemærker, der både vejleder og kontrollerer. En anden gruppe tegnede FO-Aarhus som en tocellet amøbe, med to seperate cellekerner, men med fælles plasma, der konstant ændrede form.

En anden gruppe beskrev FO-Aarhus som en markedsplads med boder for enhver smag, med forskellige huse omkring og med et vejkryds i midten, hvor mennesker mødes.

Endelig kom en tredje gruppe med forslag om at se FO-Aarhus som en sæbekassebil, der bliver skubbet af en flok vidt forskellige mennesker. På kassebilen sidder Grundtvig med skolelederen på skødet. 

Administrationen
Alle tråde i FO-Aarhus samles i administrationen og i sidste ende samles de hos skolelederen, der har en stab af medarbejdere omkring sig:

  • Kursusbutik, som tager sig af tilmelding af elever til alle aktiviteter i FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle. Desuden står butikken for ældreforedrag og for refusionsopgørelser til kommunen.
  • Regnskabsafdeling, der ligeledes tager sig af alle grene inden for FO-Aarhus.
  • Udviklingssekretariatet, som består af en række medarbejdere med ekspertice på forskellige områder, som f.eks. markedsføring, fondsansøgninger, internationalt samarbejde og projektudvikling.

 

Til toppen