Indvielse af FO-byen

Indvielsen af Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8 fredag den 19. august 2005

NICOLAI WAMMENS TALE
- ved dåben af Café Nicolai den 19. aug. 2005
Nic-Wammen

Kære alle,

Tak fordi jeg måtte komme her i dag til indvielsen af Folkeoplysningens Hus - jeg har glædet mig meget. I dag er jo en festdag, fordi vi med indvielsen af dette hus ikke blot fejrer de rammer, som folkeoplysningen her i Århus nu har fået, men selvfølgelig også hylder folkeoplysningen og borgerinddragel-sen, som er så vigtige elementer i et demokratisk samfund. FO-Aarhus spiller her en stor rolle.

FO-Aarhus giver alle i byen mulighed for at vælge holdninger og synspunkter i en konstruktiv dialog, ja, for i bund og grund at komme ind til kernen. Det er en meget vigtig funktion i et demokratisk samfund, som vi bør værne om - også i årene fremover.

FO-Aarhus gør vores by til en mere spændende by og er med sin rolle som frit diskussionsforum med til at starte livlig og aktiv debat - og dét er der altid brug for.

Og min opgave i dag er jo at indvie den nye Café Nicolai.

Lad mig starte med at sige, at jeg synes, navnet er utroligt velvalgt - jeg kunne faktisk ikke selv have fundet på noget bedre. Jeg håber, at caféen kommer til at danne ramme om mange hyggelige stunder for FO-Aarhus' elever og personale.

Jeg vil derfor gerne ønske tillykke med dette nye mødested, som jeg tror vil blive flittigt benyttet. Jeg ved, at Café Nicolai skal drives af unge fra Århus Produktionsskole, der har fået køkkenet betroet og fremover skal sørge for, at Folkeoplysningens hus har en hyggelig og rar café.

Jeg er sikker på, at "Nicolai" er i trygge hænder - og jeg glæder mig til ved lejlighed at besøge caféen for at se, hvad "Nicolai" har at byde på.  Jeg har forstået, at navnet "Nicolai" er valgt på baggrund af Grundtvig.

Et oplagt valg, for Grundtvig var jo mere end nogen anden folkeoplysningens store profil.

Og fremover vil én af grundlæggerne til ét af verdens bedste voksen-uddannelsessystemer altså have sit navn til at pryde den her hyggelige og stemningsfyldte café.

Debat, netværk og dialog handler jo først og fremmest om mødet mellem mennesker, og dem vil der formentligt være mange af her i caféen, så mon ikke Grundtvig ville have været godt tilfreds med caféens navn? Jeg tror det. Der har jo ikke altid været så hyggeligt, som der er i dag, her på Vester Allé.

I gamle dage - det vil sige for ca. 100 år siden - blev Vester Allé fra Rådhuset og ned til åen kaldt "Fattigdomsbakken", fordi der her lå en række institutioner på stribe, som understregede det i forvejen fattige kvarter:

En skole, en kaserne, et fængsel og en fattiggård. Institutioner, der næsten kan rumme alle menneskelivets faser.

I dag i år 2005 har Vester Allé totalt skiftet karakter. Ja, man kunne nu næsten tale om "Kulturbakken": Den gamle kaserne er blevet til kultur- og udstillingshus med bosted for Aarhus Festuge, skolen er blevet til Folkeoplysningens Hus, fattiggården er væk, men i stedet har vi fået et nyt kunstmuseum, Aros, og lige overfor ligger Erhvervsarkivet med sine 50 km. boghylder.

Den "fængslende" udsigt er her dog stadig, idet Aarhus Retsbygning og arrest ligger, hvor den altid har ligget, dog med en meget smuk og nyrenoveret facade.

Også udviklingen i målgruppen i bygningerne i Vester Allé 8 har også undergået en kæmpe forandring:

Fra skole kun for piger - i 1900 - til skole for både piger og drenge i ca. 1950 til Handelsskole for unge af begge køn i 1970 til det Folkeoplysningens Hus i 2004, som vi nu står i. Et hus for alle: Børn, unge, voksne, seniorer. Uddannelse og oplysning for alle igennem hele livet er socialdemokratisk hjerteblod. Her spiller FO-Aarhus en helt central rolle.

I Århus har I desuden en meget vigtig rolle i opkvalificering og kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommunen har FO-Aarhus adskillige undervisningstilbud til arbejdsløse, så de kan kvalificere sig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projekter af denne type er faktisk blevet en specialitet for FO-Aarhus. Hertil kommer de gode og indholdsrige tilbud til flygtninge og indvandrere om uddannelse og integration i det danske samfund.

Oplysningsforbundene ser jeg derfor generelt som en vigtig partner for kommunen i bekæmpelse af arbejdsløsheden og i integrationen af byens flygtninge og indvandrere.

Jeg vil slutte med endnu engang at ønske tillykke med indvielsen af Folkeoplysningens Hus og ikke mindst Café Nicolai.

Jeg er sikker på, at det bliver en café for debat, en café for borgerinddragelse. En café, der - for nu at bruge Grundtvigs 3 f'er - vil præges af frihed, følelser og fantasi her i Folkeoplysningens hus.

Tak for ordet.

 

TORBEN BRANDIS TALE
- ved indvielsen af Folkeoplysningens Hus 19. aug. 2005

Torben-Brandi

Tak for invitationen til at deltage i dette åbningsarrangement. Dette er en stor dag for folkeoplysningen.

Ejendommen Vester Allè 8
Siden opførelse i 1899-1900 har disse bygninger været anvendt til undervisning.
I mange år som en pigeskole.
Fra midten af 1950´erne var der også drenge blandt eleverne.
Fra 1962 indtil 2004 var bygningerne rammen om handelsskoleundervisning.
I 2004 købte FO-Aarhus ejendommen.

FO-Aarhus
FO-Aarhus er èn af de drivende kræfter af folkeoplysningen i Århus Kommune.
FO-Aarhus er også drivkraften i fornyelsen af den lokale folkeoplysning.
Borgerinddragelse, indgåelse af partnerskaber samt deltagelse i tværgående aktiviteter er nøgleord for FO-Aarhus.
Stadig respekt for folkeoplysnings grundværdier - kompetenceudvikling, dialog, ansvar for eget liv og socialt samvær.
Disse bygninger vil være en perfekt ramme i fortsættelsen af en del af FO-Aarhus` aktiviteter.

Vester Allè 8
Bygningerne vil fortsat summe af aktivitet i mange af døgnets timer.

Udover FO-Aarhus vil lokalerne bl.a. også blive brugt af Ældre Sagen, en idrætsforening, en daghøjskole og aktiveringsprojekter.
Vi har fået en bygning til livslang læring midt i kernen af Aarhus.

Gaveoverrækkelse
I anledningen af den officielle åbning har jeg også en gave med.
Jeg skal anmode Torben Dreier om at træde frem for at modtage denne kuvert fra Magistratens 4. Afdeling.
Jeg skal samtidig bede Torben om at læse indholdet i brevet højt.

Indvielse af bygningen
Jeg erklærer herved "Folkeoplysningens Hus" for åbent.
Skal vi råbe et 3-foldigt leve for "Folkeoplysningens Hus".
Hjertelig til lykke

 

Nels Erik Eskildsens tale
I folkeoplysningens ånd har jeg taget en sang med til i dag.

Som I ser, har jeg valgt en sang af Benny Andersen.
Benny Andersen kan meget andet og mere end at skrive sange. Vi kender ham som både digter, forfatter, komponist og pianist.
I de seneste 45 år har han udgivet digtsamlinger, noveller, romaner og børnebøger, og han har skrevet TV- og teaterdramatik, film-manuskripter … plus "alt det løse".
Senest har han sammen med et andet stort og klogt ord-menneske - Johannes Møllehave - begået bogen "Det skal mærkes, at vi lever", som er blevet en kæmpe-succes.

For mig er Benny Andersen noget af det mest danske, vi har.
Han udfolder sig med en ironisk distance til tingene men også med en musikalsk indføling i tilværelsen.
Han har en evne til at spille skævt med ord og vendinger, som giver publikum en fornemmelse af, at han nærmest "kommer bag på sproget."

Benny Andersen er efterhånden en ældre herre. Sidste år fyldte han 75 år. Han har gennem tiden nået at sige mange kloge ting, som det nok er værd at tænke lidt over.
F.eks. har han sagt: "Jeg går stærkt ind for at vende den anden kind til - men jeg har i længden ikke kinder nok."
Og han har sagt: "kun gjorte gerninger står til at ændre".
Mange af hans sange føles evigt aktuelle. Som f.eks. den, vi skal synge nu.
Her skriver han om at "beskære buskadser og budgetter". Og dét virker meget bekendt og meget aktuelt!
Ironien er let at fange, når han skriver om fordums fede ødselhed.
Fed ødselhed tror jeg f. eks. ikke, at man i folkeoplysnings-kredse vil sige, at man nogen sinde har kendt til.

Kreativitet og opfindsomhed og fleksibilitet er nok nærmere nogle af de ingredienser, der ligger til grund for, at FO-Aarhus i dag har mulighed for at indvie dette flotte hus.
At der også bliver hårdt brug for de egenskaber i fremtiden, er ingen vel i tvivl om.

Jeg vil ønske FO-Aarhus masser af medvind i fremtiden og sige hjertelig tillykke med de fine nye rammer.
Så vil jeg foreslå, at vi synger sangen "Hilsen til forårssolen".