Årets aftenskole - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Verninge Husflid
Hjemmeside:                               www.verninge.husflid.dk
Mail:                                                verninge@husflid.dk

Kategori: Årets aftenskole

Motivering:
Verninge Husflid evner som få at holde fast i sine traditioner og oprindelige udgangspunkt og samtidig udvikle og forny folkeoplysningen. Det sker ofte gennem samarbejder med andre lokale organisationer foreninger eller institutioner. Gennem flere år har Verninge Husflid samarbejdet med Assens kunstråd om driften af en billedskole. Og som de første har Verninge husflid i samarbejde med Brylle skole kastet sig over Land Art som tilbud til både børn og voksne. Land Art skal i øvrigt være led i arbejdet med den ny skolereform med tilbud til skolebørnene om introduktion til og undervisning i håndværk og husflid.

 

Indstiller:

Kjeld Biering-Sørensen
Søndersøvej 49
3500 Værløse
Mail: kbs@fof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Jan Poulsen Motionskonsulent FOF Kbh mfl.
Hjemmeside:                               www.kbh.fof.dk
Mail:                                                jp@fof.dk og adm@fof.dk

Kategori: Den innovative pris og Årets aftenskole

Motivering:
FOF København mfl. har med økonomisk støtte fra Københavns Kommune via VIFO/IDAN søsat den første videnskabeligt basserede undersøgelse af et folkeoplysende undervisningsområde - yogaen. Yoga er i markant udvikling i Danmark men endnu er viden om yogaens udbredelse udøvelsesformer deltagerprofiler undervisere og uddannelser begrænset. Med afsæt i tre delanalyser sættes yoga i København under lup. Formålet er at skabe forudsætninger for at udvikle den folkeoplysende yogapraksis så der også fremover vil kunne tilbydes yoga af høj kvalitet inden for folkeoplysningens rammer. Undersøgelsen vil belyse motiver behov og ønsker hos en bred gruppe af udøvere hos folkeoplysende og private aktører. Også yoga-undervisernes faglige niveau samt udbuddet og kvaliteten i uddannelserne kommer i fokus med henblik på at styrke samarbejde og vidensdeling aftenskolerne imellem samt mellem de folkeoplysende foreninger og de private aktører på yogaområdet til gavn for begge parter. Der afholdes ved projektafslutning seminarer for interesserede aftenskoler med udgangspunkt i rapporten Yoga i hovedstadsområdet. Prisen bør gives for: Videnskabelig undersøgelse af et aftenskoleområde Første projekt i VIFO Samarbejde mellem private og folkeoplysende foreninger Afsæt til nye målrettede indsatser på et undervisningsområde i vækst.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Amager
Hjemmeside:                               http://www.aof-amager.dk/
Mail:                                                gitte@aof-amager.dk

Kategori: Årets aftenskole

Motivering:
AOF Amager skaber aktiviteter der rammer moderne menneskers behov. Skolen skaber nye partnerskaber der sikrer synlighed i lokalsamfundet. Bofællesskab med 3F og Dansk Metal udnyttes til politiske debatmøder EU-oplysning og patentdomstolen. Der afholdes IT-kurser i samarbejde med boligselskaberne foredragsrækker med bibliotekerne trækker fulde huse. Nyt samarbejde i 2014 med Dansk Røde Kors og DR. Aftenskolen får indslag i lokalpresse og tv-avisen i prime time. De udbyder årligt ca. 700 kurser. Emnerne er om dagliglivets udfordringer lige fra hverdagens teknologi til sjælelivets skyggesider børn og forældre. Plus det brede kvalitetsbaserede klassiske oplysningstilbud i sprog musik motion IT praktiske fag og seniorhøjskoler.

 

Indstiller:

Anette Fjelsted
Anders Larsensvej
4300 Holbæk
Mail: anette@hotmial.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord VestSjælland
Hjemmeside:                               http://www.aof-nvs.dk/
Mail:                                                aof@aof-nvs.dk

Kategori: Årets aftenskole

Motivering:
Som freelance underviser gennem mange år er denne aftenskole den mest professionelle jeg har været forbi. De formår at gøre underviser og kursister glade altid ordentlige forhold ;-)

 

Indstiller:

Jan Rene Westh

Skelmosevej 10
2500 Valby


Mail: jrw@lof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          LOF Midtjylland
Hjemmeside:                       http://midtjylland.lof.dk/
Mail:                                         kontor@lof-midtjylland.dk

Kategori: Årets aftenskole

Motivering:

LOF Midtjylland med skoleleder Birthe Nørskov, de dedikerede medarbejdere på kontoret og underviserne i spidsen står som garanter for en bundsolid folkeoplysning i Viborg, Silkeborg og Favrskov kommuner. Der arbejdes stille og roligt og uden de store armsving på hele tiden at udvikle virksomheden, at komme ud i lokalområderne i de tre kommuner og at styrke samarbejdsrelationerne med de mange forskellige lokale foreninger. LOF Midtjylland arbejder også ihærdigt på at sikre undervisningstilbud til ordblinde. Endelig er LOF Midtjylland meget engageret i det kommunale folkeoplysningspolitiske arbejde for at sikre folkeoplysningen og dens mange brugere de bedst mulige vilkår.