Innovativ pris - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FOKUS Ålborg v. Bjørn salling
Hjemmeside:                               www.fokus-folkeoplysning.dk
Mail:                                                salling@fokus-folkeoplysning.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
FOKUS Folkeoplysning har sårbare og ressourcesvage mennesker som en vigtig målgruppe og har med udgangspunkt i en holistisk tilgang til livs-omlægning etableret FOKUS fitness der udover tilbud om fysisk træning også giver hjælp til ændret livsførelse. For at kunne tilpasse træning og undervisning til den enkelte deltagers individuelle behov er de fleksible tilrettelæggelsesformer altafgørende for at undervisning vejledning og selvtræning kan kombineres. Modellen fungerer så fint at FOKUS har åbnet tre fitnesscentre i Ålborg. Sideløbende med støttede fleksibelt tilrettelagte forløb kan centrene benyttes som almindelige fitnessfaciliteter (uden støtte) hvorved en glidende overgang til permanent sundere liv er gjort mulig.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
Aktiv og nærværende fjernundervisning Det er ikke nok at have hørt sprog og om sproglige processer. Man skal deltage aktivt og øvelserne skal give personlig færdighed. Med ES sprogs multi-medieprogrammer til fjerneundervisning har kursisten begge hænder og alle sanser dybt begravet i processen. Fjernundervisningsprogrammerne er varieret opbygget over tekster og øvelser til stimulering af mundtlig og skriftlig sprogtræning. Kursisten kan læse lytte indtale lytte til egen indtaling og korrigere. Fordelene er bla. at man får en mere regelmæssig træning ved at man kan gå til og fra øvelserne og træne hvor som helst og når som helst. http://www.multi-medie.dk/fjernundervisning/

 

Indstiller:

Henrik Christensen DOF
Ny Østergade 7 1.
4000 Roskilde
Mail: hc@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Studieskolen
Hjemmeside:                               www.studieskolen.dk
Mail:                                                info@studieskolen.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
Studieskolens folkeoplysende aktiviteter koncentrer sig om sprogundervisning. Studieskolen er helt generelt særdeles fokuseret på at udvikle deres virksomhed aktiviteter og undervisere. De har bl.a. udviklet og implementeret et pædagogisk IT-kørekort og arbejder lige nu med et kvalitetssikringsprojekt. Studieskolen er desuden yderst opmærksom på at dele deres erfaringer og idéer med andre udbydere af folkeoplysende voksenundervisning ligesom de gerne inddrager andre og stiller deres produkter gratis til rådighed.

 

Indstiller:

Kjeld Biering-Sørensen
Søndersøvej 49
3500 Værløse
Mail: kbs@fof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Jan Poulsen Motionskonsulent FOF Kbh mfl.
Hjemmeside:                               www.kbh.fof.dk
Mail:                                                jp@fof.dk og adm@fof.dk

Kategori: Den innovative pris og Årets aftenskole

Motivering:
FOF København mfl. har med økonomisk støtte fra Københavns Kommune via VIFO/IDAN søsat den første videnskabeligt basserede undersøgelse af et folkeoplysende undervisningsområde - yogaen. Yoga er i markant udvikling i Danmark men endnu er viden om yogaens udbredelse udøvelsesformer deltagerprofiler undervisere og uddannelser begrænset. Med afsæt i tre delanalyser sættes yoga i København under lup. Formålet er at skabe forudsætninger for at udvikle den folkeoplysende yogapraksis så der også fremover vil kunne tilbydes yoga af høj kvalitet inden for folkeoplysningens rammer. Undersøgelsen vil belyse motiver behov og ønsker hos en bred gruppe af udøvere hos folkeoplysende og private aktører. Også yoga-undervisernes faglige niveau samt udbuddet og kvaliteten i uddannelserne kommer i fokus med henblik på at styrke samarbejde og vidensdeling aftenskolerne imellem samt mellem de folkeoplysende foreninger og de private aktører på yogaområdet til gavn for begge parter. Der afholdes ved projektafslutning seminarer for interesserede aftenskoler med udgangspunkt i rapporten Yoga i hovedstadsområdet. Prisen bør gives for: Videnskabelig undersøgelse af et aftenskoleområde Første projekt i VIFO Samarbejde mellem private og folkeoplysende foreninger Afsæt til nye målrettede indsatser på et undervisningsområde i vækst.

 

Indstiller:

Kjeld Biering-Sørensen
Søndersøvej 49
3500 Værløse
Mail: kbs@fof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Konsulent Maria Llambias FOF København mfl.
Hjemmeside:                               www.kbh.fof.dk
Mail:                                                ml@fof.dk

Kategori: Den innovative pris og Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Maria har på beundringsværdig og kreativ vis været bannerfører for de alternative markedsføringsformer på landets største aftenskole. Med afsæt i projektet \Aftenskolen i Internettets tidsalder\ støttet af Københavns og Gladsaxe kommuner har hun med stort talent og samtidig særdeles synlige økonomiske resultater skabt markedsføringsmæssig synergi mellem de trykte programmer hjemmeside de ugentlige nyhedsbreve og de sociale medier. Den målrettede brug af interaktive nyhedsbreve de efterfølgende resultatanalyser og samspillet med de sociale medier har betydet kontakt til nye målgrupper og en stærkt forøget omsætning for aftenskolen (direkte målbar meromsætning 5 millioner kr. i sæsonen 2013/2014). Maria har beredvilligt videreformidlet sit arbejde til sine kolleger over det ganske land.

 

Indstiller:

Kjeld Biering-Sørensen
Søndersøvej 49
3500  Værløse
Mail: kbs@fof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Jan Poulsen og Elizabeth U Brydesen FOF Kbh
Hjemmeside:                               www.kbh.fof.dk
Mail:                                                jp@fof.dk

Kategori: Partnerskabsprisen og Den innovative pri

Motivering:
FOF Københavns motionskonsulenter Elizabeth og Jan har været de professionelle drivkræfter i arbejdet med at etablere brobygningsforløb mellem de københavnske sundheds- og genoptræningscentre og lokale aftenskoler. Når centrenes lovpligtige tilbud til borgerne efter sygdom ophører er der via kommunale partnerskaber udviklet motionstilbud i aftenskoleregi der kan vedligeholde og videreudvikle borgernes sundhedsmæssige kompetencer. Der er nu også etableret tilsvarende kommunale partnerskaber med Gentofte og Frederiksberg kommuner. Jan og Elizabeth har lagt et stort arbejde i at videreformidle deres flotte resultater til kolleger over hele landet.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
I Aarhus følger borgere konflikten i Syrien på afstand men nogle få unge mænd tager sagen i egen hånd og rejser til Syrien for at tage del i krigen. Risikoen er at miste livet i krigszonen og blive en del af radikaliserede og ekstreme grupper. FO-Aarhus fik en bestillingsopgave fra Aarhus Kommune PET og Østjyllands Politi om at lave en folkeoplysningskampagne om emnet og arrangerede en tema- og debataften om hvorfor unge mænd rejser til Syrien for at tage del i krigen. Hvad gør myndighederne? Hvad skal forældre gøre? Medvirkende var bl.a. PET Center for Mellemøststudier Udenrigsministeriet. https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/F636543F-286E-4FCC-A291-7DD3E3FBE7EA/0/N%C3%A5rkrigenlokker3x180mm.pdf

http://www.youtube.com/results?search_query=fo-aarhus+syrien

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord
Hjemmeside:                               http://nord.aof.dk
Mail:                                                af@aof-danmark.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
AOF Nord har været altid været fremme i skoene mht. udvikling af aftenskolen. De er gode til at bruge fleksible læringsformer. Senest har de været gode til at bruge AOFs nye webinarplatform som giver mulighed for onlineundervisning webinars om alle aftenskoletemaer som via platformen giver en fleksibel læringsform. De har fx afholdt webinars i samarbejde med patientforeninger og debatmøder ifb. med kommunal og EP-valget hvor deltagerne kunne følge med online. En innovativ måde at nå nye målgrupper!

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Østfyn
Hjemmeside:                               http://oestfyn.aof.dk
Mail:                                                gitte@aof-oestfyn.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
AOF Østfyn er gode til at få ideer og tør gå efter dem. Fx er aftenskoleprogrammet omstillet fra det klassiske kursusprogram til et magasin der udover kursustilbud bringer gode dialogskabende artikler borgerinddragende tilbud og invitation til samarbejde. De forsøger at være på forkant på en måde hvor de tænker menigmand ind i det nye. AOF Østfyn arbejder med nærhed øjenhøjde og troværdighed. For dem er folkeoplysning for folket således at forstå at vi forsøger at komme ud i alle kroge hvor folk bor og lever. Et eksempel er deres engagement i LAG\erne (Lokale Aktionsgrupper som er led i EUs landdistriktsprogram).

 

Indstiller:

Randi Jensen
Serenadgatan 56
21572 Malmö Sverige
Mail: rj@daghojskoler.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Studieskolen
Hjemmeside:                               www.studieskolen.dk
Mail:                                                info@studieskolen.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
Studieskolen har udviklet et enestående værktøj til dokumentation af sproglig realkompetence. Det er en selvregulerende interaktiv onlinetest i engelsk fransk italiensk spansk og tysk. Det er en enkel og pålidelig realkompetencedokumentation for sprogkundskaber der er erhvervet uden for det formelle system. Testsystemet involverer deltagerne aktivt og leverer et genkendeligt og konkret resultat efter europæisk standard for sprogkompetencer. Testsystemet bruges i hele Skandinavien er gratis tilgængeligt og har i 2013 haft 80.000 enkeltbrugere. Testen videreudvikles nu til at dokumentere sprogkundskaber i arabisk og tyrkisk på alle niveauer og kan dermed bidrage til at synliggøre indvandreres modersmål som en ressource.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
FO-Aarhus har under fleksible tilrettelæggelsesformer etableret studiecirkler som er selvstyrende grupper f.eks. FO-byens vævere (http://fo-byen.dk/kreativt-miljoe/). Grupperne har ikke brug for lærer men de støtte hinanden i gruppen og udvikler fællesprojekter. Deres behov er et lokale at være i og det kan FO-Aarhus levere. Vi modtager deltagerbetaling fra dem som sammen med midler via fleksible tilrettelæggelsesformer dækker lokaleudgifterne. Studiecirklen kendetegnes ved - at deltageren selv afgør om han/hun vil deltage - at deltagerne har mulighed for at påvirke indhold og oplæg - at kundskab søges sammen - at der foreligger studiemateriale eller studieplan som godkendes af FO-Aarhus - at cirklen leder til en udvikling/forandring.

 

Indstiller:

Mariann Andersen
Boulevarden 34
9000 Aalborg
Mail: ma@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord aftenskolen
Hjemmeside:                               www.aofnord-atfenskole.dk
Mail:                                                la@aof-danmark.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
AOF Nord har i foråret gennemført afprøvning af ny digital platform i samarbejde med Aalborg KOmmune og patientforeninger i Aalborg Kommune. Platformen giver mulighed for borgerinddragelse som kan ske idet aktivteter /foredrag/konferencer streames og sendes direkte ud til brugeren via internettet. Det giver muligheder for at np ud til ransområder og ligeledes tilbyde aktivt medborgerskab til borgere der feks har fysiske handicap og geografiske udfordringer. Her i Aalborg har alle patientforeninger fået muligheder for at koble sig på konference via platformen og chatte og deltage i debat aktivt.Platformen er også afprøvet i forbindelse med kommunalvalget hvor der var fokus på unges valgdeltagelse og platformen blev brug i samarbejde mellem folkeoplysning og ungdomsuddannelser

 

Indstiller:

Jan Johansen
Åhaven 7
5270 Odense N
Mail: janjoh@mail.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          fora 1748
Hjemmeside:                              www.1748.dk
Mail:                                                ms@1748.dk

Kategori: Den innovative pris

Motivering:
For at have skabt FLOW - et samarbejde mellem HF & VUC-fyn og Aftenskolen FORA 1748 Flow er HF-enkeltfagsforløb kombineret med undervisning efter folkeoplysningsloven med musik eller teater på højt niveau På FLOW giver deltagerne talentet en chance SAMTIDIG med at de får en fuld HF-eksamen og mulighed for at modtage SU - FLOW klæder de unge på til en videregående uddannelse hvad enten de skal være musiker skuepiller eller noget helt tredje med andre ord Flow er et stærkt tilbud til unge der ellers ikke ville passe ind i det traditionelle uddannelsessystem