Handicapprisen - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Solbakkens Fritidsskole v. Per Johansen
Hjemmeside:                               www.solbakkensnet.dk/solbakkens-fritidsskole
Mail:                                                pj@solbakkensfritidsskole.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
Solbakkens Fritidsskole udfylder behov for folkeoplysning som ikke dækkes nu. Målgruppen er personer med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner der har brug for stor grad af fleksibilitet i forhold til holdstørrelse og undervisningsindhold samt for lokaler med adgang for kørestolsbrugere. Solbakkens aktiviteter spænder meget bredt fra grafisk design over lovgivning til ungdomsliv. Samlet er sigtet at give øget selvværd mere selvtillid selvstændighed og øget livskvalitet. Perspektivet med skolens arbejde er at ekspandere til flere byer og dermed give de lokale handicapmiljøer et tiltrængt boost. Skolen fortjener belønning for engagement og ihærdighed indenfor et områder der i dén grad trænger.

 

Indstiller:

Henrik Christensen DOF
Ny Østergade 7 1.
4000 Roskilde
Mail: hc@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          SUKA
Hjemmeside:                               www.suka.dk
Mail:                                                suka@suka.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
Suka er en selvejende institution der tilbyder undervisning og debatarrangementer. Suka etablerer fortrinsvis undervisning for handicappede rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. SUKA laver et ekstraordinært godt stykke folkeoplysende arbejde for en række målgrupper som har rigtigt svært ved at deltage i meningsfulde aktiviteter. SUKA er desuden stærkt engageret i at skabe ordentlige forhold for handicappedes deltagelse i folkeoplysende arbejde.

 

Indstiller:

Søren Peter Hansen
Fredensgade 36
8000 Aarhus C
Mail: hansen@fof-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus
Hjemmeside:                               www.fof-aarhus.dk
Mail:                                                mail@fof-aarhus.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
Handicapprisen – FOF Aarhus har igennem flere år udbudt og varetaget handicapundervisning for bevægehandicappede i samarbejde med Aarhus Kommune. FOF Aarhus tilbyder konkret svømmeundervisning som kompenserende specialundervisning der sigter efter at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder. Derudover udbyder og varetager FOF Aarhus tillige rideundervisningen hvor målsætningen er at lære at ride og styre hesten i kortere og længere tid. Der fokuseres på balancetræning koordinering krydsbevægelser/hofterotation konditions- og styrketræning. Der laves små dressurøvelser i parade skridt og trav. Og i sommerhalvåret rides der udendørs og i terræn. Der udarbejdes individuel undervisningsplan som tilpasses den enkeltes forudsætninger færdigheder og behov. Endelig udbyder FOF også diverse motions- og bevægelseskurser (pilates)for handicappede. Handicapridning -pilates og -svømning er en del af ”Specialundervisningsloven for voksne”. Det klare formål er at forbedre deltagerens funktion og mulighed for at deltage mere aktivt i samfundslivet gennem en afhjælpning eller begrænsning af virkningerne af et handicap.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Center Fyn - Svendborg aftenskole
Hjemmeside:                               http://www.aofcenterfyn.dk/1189/aftenskole/
Mail:                                                eaj@aofcenterfyn.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
Toldbodhus skole under AOF Svendborg har i over 20 år modtaget kursister med psykisk sårbarhed og hjulpet disse til at kunne klare en almindelig hverdag ofte endda at kunne finde og fastholde et job. Skolens kvalificerede medarbejderstab anvender bl.a. kognitiv træning og mentorstøtte samt arbejdstræning for at hjælpe kursisterne til at mestre eget liv. Mere end 100 kursister får årligt hjælp til afklaring i forhold til uddannelse og job udarbejdelse af langsigtet uddannelses/jobplan praktik og støtte til fastholdelse i uddannelse og job. Skolen hjælper udsatte borgere og Svendborg Kommune med opgaver kommunen selv mangler ressourcer eller ekspertise til.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Ringkøbing-Skjern
Hjemmeside:                               http://ringkobing-skjern.aof.dk/
Mail:                                                aof.ringkobingskjern@mail.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
AOF Ringkøbing-Skjern bruger 50-60% af rammen til handicapundervisning. Aftenskolen synliggør psykisk udviklingshæmmede i lokalsamfundet udvider deltagernes kompetencer og giver lige muligheder for deltagelse i fritids- og kulturlivet. Kurserne udvikler de handicappedes sociale og kulturelle liv. Tilbuddene bliver til i meget tæt samarbejde med institutioner i Ringkøbing-Skjern kommune. Deltagerne inddrages i planlægning af kurser også i week-ender eller i sommerferien med gode læringsoplevelser. Deltagerne kommer ud således ud fra institutionerne ligesom AOF lægger aktiviteter på selve institutionerne. AOF samarbejder med lokalforeningen ”Teater For Alle” med kurser på Vestjyllands Højskole afholder gadeteater mv. Læringsprocesserne bliver nøje koordineret af vejledere med socialpædagogisk indsigt.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
FO-Aarhus kører projekt Musik-og Medieværkstedet http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/musik-og-medievaerkstedet/ som en socialøkonomiske virksomhed for voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne med behov for pædagogisk støtte i hverdagen og kun føler sig godt tilpas på små steder. Her er de trygge og kan udvikle sig med et arbejde der har deres interesse ligesom de er tæt på leder og personale og rigtig mange bands har her et sted at øve. Målet er at skaffe deltagerne i skånejob. De bands der har udgangspunkt hos Musik- og Medieværkstedet f.eks. "Jacob Jensen Band" indspiller ca. 250.000 kr. om året til projektet. http://www.o-p-popcorn.dk/pages/ombandet.html + facebookside

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Handicapprisen

Motivering:
FO-Aarhus kører projekt Parat til Start http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/parat-til-start/ for unge/voksne med lettere udviklingshandicap som behøver uddannelse i trygge rammer for at kunne udfylde en plads i voksenlivet og på arbejdsmarkedet. Projektet består af skoledel cafedel jobbank udslusningsdel og praktikker på arbejdspladser. Vedr. skoledelen kan projektet være en del af STU-uddannelsen og indgår i denne med folkeoplysning der via forskellige fag styrker elevernes basis fagligt fysisk socialt og psykisk for at sikre udvikling af de erhvervsmæssige kompetencer for at nå målet: at 50 % af eleverne er i skåne- eller fleksjob efter en 3-årig periode. Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Kommune andre kommuner STU-særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og FO-Aarhus. http://www.parattilstart.dk