Ildsjælspris - Indstillinger

Indstiller:

Charlotte Lorenzen
Borgergade 12
1300 København K
Mail: chlo@studieskolen.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Torben Schipper
Hjemmeside:                               www.rytmiskcenter.dk
Mail:                                                ts@rytmiskcenter.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Torben Schipper udviklede skolen fra en lille musikaftenskole til en hel koncern med forfatterskole daghøjskole rytmisk børneskole etc. Torben har også været frontfigur i at påvirke lovgivning både på landsplan og i København. Derudover har Torben været ledende i udviklingen af samarbejdet mellem skolerne både i København og på landsplan. Først for mange år siden i Heltidslederforeningen. Så senere i DOF. 6-by samarbejde og senest med Samrådet i København. Altid har det været med sigte på at fremme folkeoplysningens interesser - ikke egne.

 

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Rut Jørgensen
Hjemmeside:                               http://www.dinforening-mariagerfjord.dk/Visborg_Husflid.html
Mail:                                                rut_og_erik_haugaardslund@mail.tele.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Rut Jørgensen er som skoleleder den bærende kraft i Visborg Husflidsforenings arbejde med at omdanne den lokale (nedlagte) skole til et kulturelt samlingspunkt for alle lokalområdets borgere foreninger og organisationer. Trods dåbsattestens dato går Rut til arbejdet med en ungdommelig friskhed uanset om det handler om nedrivning hhv. opbygning af bygninger samarbejder med kommuner koordinering af interesser fra alle lokalområdets andre foreninger og grupper eller der skal skrives ansøgninger til fonde. Rut er både bygherre foreningspolitiker og folkeoplyser i en og samme ildsjæl. Rut og ildsjælsprisen fortjener hinanden.

 

Indstiller:

Juliane H. Norfast
Feldingbjergvej 6
7850 Stoholm
Mail: norfast@mail.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Skolen for kreativfritid Viborg
Hjemmeside:                               http://www.skolenforkreativfritid.dk/
Mail:                                                info@skolenforkreativfritid.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Skolen for kreativfritid blev startet i 1932 i små lokaler og er siden vokset til en stor og velfungerende skole. Skolen er inden for de sidste 8 år flyttet 2 gange især den sidste krævede utrolig meget af skoleleder formand instruktører og et utal af frivillige. Skolen har i dag ca. 150 kursustilbud 40 instruktører og ca. 2000 kursister. Skolen er synlig i lokalsamfundet ved bland andet Kniplemesse udstilling i Tinghallen medarrangører af åbne atelier døre håndarbejdsdag kreativsalgsmesse trædrejer seminar Senior skole med foredrag/udflugt. Arbejdende værksteder i forbindelse med Viborgs 800 års bisps jubilæum Viborg kultur uge. Uden en stor stab af frivillige ville skolen ikke kunne klar så store aktiviteter.

 

Indstiller:

Steen Andersen
Holmevej 90
3670 veksø
Mail: skovly130@gmail.com

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Peter Munch Jørgensen
Hjemmeside:                               www.aof-roskilde.dk
Mail:                                                peter.munch.jorgensen@aof-roskilde.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Peter Munch Jørgensen er en dygtig idérig og omhyggelig leder af AOF Roskilde. Det er Peters fortjeneste at aftenskolernes vilkår i kommunen er så relativt gode og rummelige. Peter er en del af foreningslivet – og arrangerer kurser og aktiviteter og møder for de ældres forening og for Socialdemokraterne hvor han er et aktivt medlem. AOF Roskilde solide tilstedeværelse skyldes efter vores mening – at Peter er aktiv og konstruktiv i kommunens foreningsliv.

 

Indstiller:

Lillian Møller Jensen
Skolevej 11
6720 Fanø
Mail: moller@fanonet.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FOF Odense
Hjemmeside:                               www.fof-odense.dk
Mail:                                                Johnny@fof-odense.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Johnny Meyer og FOF Odense er en aftenskole som lever op til folkeoplysningens ånd hele vejen igennem. De laver ikke mange projekter og lign. men er en ren aftenskole hvor der er lagt stor vægt på de enkelte elevers oplevelse og læring. Det er på alle måder en soper skole med mange nye tiltag også for udsatte grupper.

 

Indstiller:

Henrik Christensen DOF
Ny Østergade 7 1.
4000 Roskilde
Mail: hc@danskoplysning.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Karen Jensen
Hjemmeside:                               www.odadof.dk
Mail:                                                oda@odadof.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Karen Jensen har gennem mange år været skoleleder i aftenskolerne Odsherred dag- og aftenskole DOF Holbæk Kulturelt Oplysningsforbund og DOF Gørlev Aftenskoleforening ligesom hun en periode har siddet i DOFs landsstyrelse. Karen er en fighter fuld af energi og en gudsbenådet folkeoplyser. Hun har et stort mod – og tør også hoppe ud hvor hun ikke nødvendigvis ved om hun kan bunde. Karen er en nysgerrig igangsætter der uden tøven kaster sig over nye aktiviteter. Karen har desuden altid lagt vægt på styrken i samarbejde og medvirket til dannelse af Samråd og samarbejder på tværs af aftenskoler og kommunale kulturinstitutioner.

 

Indstiller:

Kjeld Biering-Sørensen
Søndersøvej 49
3500 Værløse
Mail: kbs@fof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Konsulent Maria Llambias FOF København mfl.
Hjemmeside:                               www.kbh.fof.dk
Mail:                                                ml@fof.dk

Kategori: Den innovative pris og Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Maria har på beundringsværdig og kreativ vis været bannerfører for de alternative markedsføringsformer på landets største aftenskole. Med afsæt i projektet \Aftenskolen i Internettets tidsalder\ støttet af Københavns og Gladsaxe kommuner har hun med stort talent og samtidig særdeles synlige økonomiske resultater skabt markedsføringsmæssig synergi mellem de trykte programmer hjemmeside de ugentlige nyhedsbreve og de sociale medier. Den målrettede brug af interaktive nyhedsbreve de efterfølgende resultatanalyser og samspillet med de sociale medier har betydet kontakt til nye målgrupper og en stærkt forøget omsætning for aftenskolen (direkte målbar meromsætning 5 millioner kr. i sæsonen 2013/2014). Maria har beredvilligt videreformidlet sit arbejde til sine kolleger over det ganske land.

 

Indstiller:

Marianna Willumsen
Østergårdsvej 8
8600 Silkeborg
Mail: mawi@aof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Aftenskoleleder Hanne Balo
Hjemmeside:                               www.aofsilkeborg.dk
Mail:                                                haba@aof.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Hanne er en aftenskoleleder med en sjæl der virkelig er ild i. Når man træder ind på hendes kontor er der altid smil og imødekommende lydhørhed i overflod. Både mod kolleger kursister og samarbejdspartnere. Vi går aldrig forgæves til Hanne. Hun er aftenskoleleder for AOF Silkeborg AOF Viborg/Bjerringbro og AOF Århus men fordi Hanne er grebet af trangen til at brede oet ud til så mange som muligt bliver hun også leder for AOF Horsens/Hedensted pr. 1. august. For Hanne er demokrati og folkeoplysning ikke kun fine ord i festtaler. Det er værdier der indgår i hendes dna.

 

Indstiller:

Leif Vestergaard
Morbærvej 42B
8260 Viby
Mail: le-ve@stofanet.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Lektor Peter Lodberg
Hjemmeside:                               www.teologi-for-laegfolk.dk
Mail:                                                pl@teo.au.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Gennem de sidste år har lektor Peter Lodberg har som formand for og underviser på "Teologi for Lægfolk" utrætteligt været med til at forny kurset (som er tre-årigt med 10 weekender og en sommer-uge årligt). Peter Lodberg er en fremragende formidler af vanskeligt tilgængeligt stof hvad enten det drejer sig om teologi kultur eller aktuelle etiske problemstillinger. Gennem sit dybe engagement - ved siden af en fuldtidsstilling på Universitetet - har han været med til at formidle viden og indsigt til utallige kursister.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Gitte Overgaard AOF Øsfyn
Hjemmeside:                               http://oestfyn.aof.dk
Mail:                                                gitte@aof-oestfyn.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Skoleleder for AOF Østfyn Gitte Overgaard elsker sit arbejde og ser det mere som en livsstil end et job. Hun forsøger at tilvejebringe et godt fundament for alle- medarbejdere og kursister og samarbejdspartner således at alle finder glæde i deres arbejde og samarbejde med AOF. Hun bidrager gerne med personlig engagement der ikke er den store forskel på den private Gitte og hende der er på arbejde. Gitte er altid den der stiller op og deler ud af sine erfaringer og tænker i udvikling og tør prøve nye ting af til gavn for kursisterne fremtidssikringen af skolen og folkeoplysningen generelt.

 

Indstiller:

helle Gram Schønherr
Sølystgade 15
8000 Århus C
Mail: hellegram@stofanet.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Dr. theol. Peter Lodberg
Hjemmeside:                              
Mail:                                                tlf: 86141208

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Peter Lodberg er formand for Teologi for Lægfolk TfL en folkeoplysende kursusvirksomhed med ca 130 deltagere der siden 60\erne har givet lægfolk en ballast af bred teologisk viden og praksis en weekend månedlig. Peter Lodberg har i flere år lagt et stort arbejde i at organisere finde lærere og undervise på Teologi for Lægfolk. Han bruger en weekend om måneden i årets 10 måneder på opgaven. Uden at gøre særligt opmærksom på sig selv og sin betydning kæmper han utrætteligt for den gode sag. Hvert foredrag han holder ude om teologi går ubeskåret til TfL.

 

Indstiller:

Anita Winnie Petersen
Skelagervej 237
8200 Århus N.
Mail: anitaawp@gmail.com

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Peter Lodberg
Hjemmeside:                               www.teologi-for-laegfolk.dk
Mail:                                                pl@teo.au.dk

Kategori: Den debatskabende pris

Motivering:
Aftenskolens ildsjæl

 

Indstiller:

Lis Kobbelgaard
Vilhelm Kyhns Alle 2
8270 Højbjerg
Mail: Liskobbelgaard@hotmail.com

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Kathe Lisa Rasmussen
Hjemmeside:                               FOF Århu
Mail:                                                klr59@hotmail.com

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Kathe underviser i gymnastik/ fitness for kvinder 50+ hun har en smittende humør og er en ildsjæl til at få alle med og yde maximalt. Alle bliver individuel behandlet så den enkeltes krop styrkes. Alle øvelser er velovervejede så hele kroppens muskulatur bliver arbejdet igennem.

 

Indstiller:

Mogens Kortermann Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted
Mail: mogens.k.larsen@skolekom.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Mogens Larsen (mig selv)
Hjemmeside:                               Ingen men kan ses på sogneaften.dk
Mail:                                                mogens.k.larsen@skolekom.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Jeg har tidligere omtalt mig som leder nu vil jeg kort skrive om mig som underviser: I LOF-Ringsteds katalog 2013-14(kan rekvireres)tilbyder jeg selv undervisning i flg.: 9 kulturture f.eks. Tur til H.C.Andersens Odense 2 daghøjskoler f.eks."Landskabshavenskulturhistorie 1780-1830". 15 historie-højskolefag f.eks. "Charles Dickens - forfatteren med den sociale samvittighed" "Stilhistorie for begyndere" 9 samfundsfag f.eks. "Grundlovens historie og frihedsrettigheder" "Dansk nationalfølelse - genspejlet i fædrelandssange" "Folkeoplysningen i dag" 1 teatertur 2 danskfag 1 tyskfag. Her i foråret har jeg holdt foredrag om "1864 - den forfærdelige krig" og "1814 - afståelse af Norge freden i Kiel Statsbankerot og Skoleloven" Det er rigtig mange ting men jeg elsker at arbejde med Aftenskolen både som lærer og leder - og så tænker man ikke på omfanget. - Og jeg har en familie der altid har bakket mig op. Hilsen Mogens Larsen.

Udover undertegnedes tidligere indsendte 100 ord kan nedenstående tilføjes om mit arbejde med "andre tilstødende områder": Jeg (LOF) har søgt og fået tilskud fra EUs Grundtvig-program. Derudover har jeg (LOF) haft overenskomst med FVU og ordblindeundervisning. For at have den nødvendige viden på det område har jeg udover min tidligere læreruddannelse taget den 3-årige læsepædagoguddannelse for voksne under åbent universitet. Jeg vil slutte med at citere mig selv fra LOF-Ringsteds årsmøde: Efter 39 år som skoleleder for LOF og 43 år som underviser og foredragsholder under Fritidsloven/Folkeoplysningsloven har jeg den samme glæde og gnist ved at arbejde med Aftenskolen og dens deltagere som jeg altid har haft. Venlig hilsen Mogens Kortermann Larsen

Jeg har undervist og holdt foredrag i oplysningsforbund siden 1971 samt skoleleder for LOF-Ringsted siden 1975. Formand for voksenundervisningsnævnet hvorefter jeg har været næstformand i folkeoplysningsudvalget siden. Initiativtager til og formand for Aftenskolernes samråd udgivet elevblade givet ung arbejdsløs praktik og glæde holdt foredrag om voksenundervisning for lærerstuderende været leder og instruktør på Voksenpædagogisk grundkursus. Alle fag er ligeværdige og vigtige men LOF-Ringsted kendt for aktuelle- samfunds- og højskolekurser. Jeg mener en aftenskoleleders opgave også er udadvendt så jeg skriver ofte folkeoplysende artikler. Ringsteds borgmester: LOF er Mogens Larsen. Min målsætning: Midtsjællands befolkning har mulighed for viden glæde og samvær.

 

Indstiller:

Marianne Rosell
H.V. Kaalunds Vej 3
8000 Aarhus C
Mail: mr@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Den mand er utrættelig!

 

Indstiller:

FOF Vendsyssels bestyrelse v/ Per Rye
c/o Hjulmagervej 44
9300 Sæby
Mail: per.rye@mail.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          skoleleder Kirsten Højrup FOF Vendsyssel
Hjemmeside:                               www.fof-vendsyssel.dk
Mail:                                                kirsten@fof-vendsyssel.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Kirsten Højrup er dybt engageret som skoleleder i FOF-Vendsyssel. Med uovertruffen energi motivation og glødende entusiasme har Kirsten samlet og på dygtigste vis konstant udviklet skolen til at omfatte hele Vendsyssel. Skolen fremstår i dag som en yderst værdifuld og respekteret aktivitet inden for folkeoplysningen. Kirsten er i sjælden grad en ildsjæl der arbejder målrettet og fornyende. Hun er overordentlig idérig og har altid øje og flair for nye muligheder. Bestyrelsen personalet og lærerne bliver delagtiggjort på flotteste vis. Kirsten er vellidt og med sit smittende humør indbyder hun til god atmosfære respekt og samarbejde. En værdig "Aftenskolens ildsjæl

 

Indstiller:

Claus Kronborg
Bellisvej 12
4690 Haslev
Mail: haslev@lof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Formand Henning Ryberg - LOF HASLEV
Hjemmeside:                               www.haslev.lof.dk
Mail:                                                kh.ryberg@gmail.com

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Og Aftenskolernes Pris i kategorien ”Aftenskolernes Ildsjæl” går til..................... Henning Ryberg har i mange år været formand for LOF i Haslev og været primus motor for det folkeoplysende område i Aftenskoleregi ikke mindst hos LOF Haslev men også som mangeårigt medlem af Folkeoplysningsudvalget hvor han brænder for det samlede folkeoplysningsområde. Hans ekspertise bliver anvendt i andre kommuner når de ringer og spørger Henning til råds. Så hjælper han med det samme. Ikke mindst i LOF Landsforening nyder de godt af Henning Rybergs viden og mangeårige indsats hvilket han tit har fået skulderklap for dér. I folkeoplysningsregi i Faxe Kommune har Henning formået som formand for LOF Haslev at bygge en aftenskole og et oplysningsforbund op som det største i Faxe Kommune. Han har "nytænkt" været den udviklende kraft i oplysningsforbundet når der skulle "tænkes ud af boxen" med nye tiltag. Henning Ryberg tog således initiativet i 2013 til at investere i Ipads og computere så vores ældre medborgere i Faxe Kommune kunne hjælpes på kurser og foredrag når den digitale verden sniger sig ind. Det er lykkedes ham at søge fonde og midler så over 40 IT hold kunne udbydes i vores kommune. Regeringens vedtagne digitaliseringsstrategi bevirker at 80% af alle danskere inden udgangen af 2015 skal kunne kommunikere med den offentlige sektor via IT (computeren). Dette har han været foregangsmand for at gøre sit til i Faxe Kommune. Ligeledes skal nævnes Henning Rybergs omsorg for ældregruppen i Faxe Kommune hvor han i et fortræffeligt samarbejde med Ældre Sagen har fået Sommerhøjskolen til at blive en succes. Henning påtog sig rollen som Leder af sommerhøjskolen bistået af Ældre Sagens formand Kjeld Nielsen. Dette samarbejde med Henning som inspirator og nytænker har i dag ført til at Sommerhøjskolen i løbet af få måneder er overtegnet med hvert år 85 deltagere. De ældre elsker ganske enkelt denne form for oplysning og samvær med nye emner hvert år såsom "Hvor går grænsen" "Livet til vands og til vands" "Danmark - verdens lykkeligste folk" og i år "Livet i udkantsdanmark - vest for Valby Bakke". Nye emner kommer til hvert år og han sørger for på behændig vis at afstemme temaet med foredragsholdere og indlagte ture rundt i Danmark. Henning har yderligere påtaget sig at være tovholder (formand) for oplysningsforbundene/Aftenskolerne i kommunen når der skal drøftes fælles tiltag på det folkeoplysende område. Hvis ikke Henning Ryberg skulle have "Aftenskolernes Ildsjæl – pris”" i år for sin nytænkning udvikling og mangeårige frivillige indsats indenfor fritidslivet så vil det nok blive svært at finde hans ligemand. Jeg kan på det kraftigste anbefale at Henning Ryberg tildeles ”Aftenskolernes Ildsjæl” for sin helt ualmindelige fremsynede og aldeles frivillige indsats for Aftenskolerne. Han må virkelig være til inspiration for andre og er en ”rigtig ildsjæl” i Aftenskoleregi. En enig LOF Haslev bestyrelse står bag dette forslag.

 

Indstiller:

Anna Sørine Nielsen
Tangevej 2
5540 Ullerslev
Mail: soe1950@hotmail.com

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Kirsten Koch
Hjemmeside:                               Nyborg Husflid
Mail:                                                kniplinger@sol.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Kirsten er en ildsjæl der gør alt for at hendes kursister og aftenskole skal have det bedste hun bruger sin fritid til at hjælpe andre uden beregning udenfor kursustiden.Det er ikke bare så længe kurset varer man får hjælp hvis man beder om det kommer Kirsten. Kirstens lige findes ikke.

 

Indstiller:

Karina Vincentz
Havnevej 105 1
4500 Nykøbing sj
Mail: odsherred@lof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Karen Jensen
Hjemmeside:                              
Mail:                                                oda@odadof.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Karen er den samlende kraft for alle aftenskoler i Odsherred. Hun er trods sin alder på 76 år et energibundt uden lige og laver samarbejde på kryds og tværs. Hun er formand for aftenskolernes samråd i kommunen og sidder som repr. i folkeoplysningsudvalget. Karen brænder ikke kun for sin egen skole ODA men for alle aftenskoler hun brænder igennem for os alle og sætter aftenskolerne på dagsordenen i kommunen. Hun er for mig en evig kilde til glæde og inspiration.

 

Indstiller:

Anders Dahlstrup
Vester Allé 3
8000 Aarhus C
Mail: anders@aarhusfestuge.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Torben Dreier
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Med enormt drive og stor passion er Torben indbegrebet af folkeoplysningen. Lysten til at blive klogere og gøre andre klogere lyser ud af ham uden skelen til høj eller lav. Torben er en af de få som jeg kan sige jeg er stolt af at kende.

 

Indstiller:

Anette Fjelsted
Anders Larsensvej
4300 Holbæk
Mail: anette@hotmial.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord VestSjælland
Hjemmeside:                               http://www.aof-nvs.dk/
Mail:                                                aof@aof-nvs.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Som freelance underviser gennem mange år er denne aftenskole den mest professionelle jeg har været forbi. De formår at gøre underviser og kursister glade altid ordentlige forhold ;-)

 

Indstiller:

Steen Stavngaard
Monrads Allé 46
2500 Valby
Mail: ss@sag.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Anne Marie Hannberg
Hjemmeside:                               www.suka.dk
Mail:                                                suka@suka.dk

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Anne Marie Hannberg skoleleder for SUKA gennem 24 år har været med til at sikre undervisningstilbud til specielt SUKAs handicapgruppe men også for bredden af handicappede. Hun har været med til den spæde start af både TV Glad og Kunstskolen. Hun kæmper for at Kommunerne og staten efterlever FNs Handicapkonvention. Når man siger SUKA fest er der mange mennesker med udviklingshæmning som får julelys i øjnene. Hun har været initiativtager til denne fest i mange år og har gjort en stor indsats for at også denne gruppe af medborgere fik mulighed for at opleve nogle af Danmarks største musiknavne optræde.

 

Indstiller:

FOF Nordvestjylland - Ruth Holmgaard & Pia Lago
Brogårdsvej 2
7500 Holstebro
Mail: mail@fof-nvj.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Yogalærer Betiina Larsen
Hjemmeside:                               www.betiinalarsen.dk
Mail:                                                betiinalarsen@betiinalarsen.com

Kategori: Aftenskolens ildsjæl

Motivering:
Begrundelse: Betiina er altid med på nye ideér - både hendes egne og vores. Hendes indgang er utrolig positiv humøret er i top og det smitter af på alle os andre - både dem hun underviser andre undervisere og os på kontoret. "Hende kan man regne med" - derfor har vi som ledere ofte lyst til at inddrage Betiina i nye tiltag (indenfor hendes fag). Betiina har tiltrukket mange nye kursister til FOF og har som nye tiltag lavet yogaweekend Tibetaner-kurser og gratis udendørs morgenyoga - alt dette på trods af at hun er enlig mor til 2 børn og at hun netop er flyttet til Danmark fra Spanien. Hun fortjener om nogen prisen som ILDSJÆL - for det er hun.