Integrationspris - Indstillinger

Indstiller:

Bernhard Trier Frederiksen
Gl. Kongevej 39G
1610 København V
Mail: bernhard@netoplys.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          Netop København
Hjemmeside:                               www.koebenhavn.netoplysning.dk
Mail:                                                inge@1310.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:
NETOP København samarbejder med Helhedsplanen Sundholm (14 boligforeninger) og kommunens Områdeløft Sundholm om projekt Madklub Jorden Rundt\. NETOP København sammensætter en gruppe af frivillige \kokke\ med baggrund i mange forskellige kulturer. De oplæres til at blive aftenskoleundervisere hvorefter danskere inviteres til madklubben (afvikles som fleksibelt tilrettelagt forløb). Alle rundt om køkkenbordet laver autentisk etnisk mad samtidig med snak om kultur traditioner råvarer og smag. Projektet er i fuld gang: 18 etniske kvinder uddannes pt. og vil være klar til at udbyde madklubben til efteråret. De modtager et mindre honorar for deres indsats – og får smag for arbejdsmarkedet i øvrigt.

 

Indstiller:

AOF Danmark Hafida Bouylud
Teglværksgade 27 1. sal
2100 København Ø
Mail: hb@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord
Hjemmeside:                               http://nord.aof.dk
Mail:                                                af@aof-danmark.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:
AOF Nord har som en af de få aftenskoler i Danmark godt gang i integrationsprojekter i Aalborg kommune. I 2013-2014 har de fået midler fra By Bolig og Landdistriktsministeriet til et bydelsmødreprojekt som Kulturstyrelsen netop har bevilliget 106.000 kr. til at videreføre projektet. Projektet er i samarbejde med boligorganisationer og uddanner minoritetskvinder (med 28 forskellige nationaliteter) i demokrati ligestilling trivsel og netværk. Formålet er forebyggelse af isolation og marginalisering. Gennem empowerment bliver kvinderne klædt på til at være frivillige ”brobyggere” for lokalområdets minoritetskvinder. Dette gøres gennem sociale arrangementer og netværk og gennem information og videndeling om kommunens tilbud og foreningsliv.

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:
FO-Aarhus arrangerer til efteråret i samarbejde med kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad besøg af 4 unge palæstinensiske rollemodeller fra Ramallah. Mange unge i Palæstina er meget optagede af at uddanne sig fordi de ved at det er deres eneste vej til et bedre liv. Og de knokler for det. Derfor inviterer vi 4 unge til at besøge unge i Gellerup med forhåbentlig positiv effekt. Faktisk er der flere unge i Ramallah som får uddannelse end i Gellerup! De skal rundt til skoler institutioner og foreninger og snakke om deres liv og ønsker og store indsats mht. studier og de vil blive lyttet til i Gellerup. http://www.fo-aarhus.dk/fo-aarhus/debat/debatarrangementer/2014/besoeg-fra-ramallah/

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:
FO-Aarhus har i samarbejde med D-factors arrangeret forumteater (http://www.fo-aarhus.dk/fo-aarhus/debat/debatarrangementer/tidligere-aar/ og http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2012/d-factor/) og http://8380.dk/d-factor-fyrede-op-under-diskussionerne/ Scenerne kan afbrydes og startes forfra og publikum kan afløse skuespillerne eller give gode råd. Omdrejningspunktet er historien om Ali og Katrine der. De to bliver kærester men der er ikke altid lette vilkår for kærligheden. Når situationerne på scenen gik i hårknude afbrød en af skuespillerne scenen og bad publikum om at byde ind. Det gav mange gode og tænksomme inputs til handlingen om religion kulturforskelle tolerance tørklæder fordomme familieforhold osv.. D-factor inviterer publikum til at fortsætte debatten på deres facebook-side. Læs mere og se billeder her: http://8380.dk/d-factor-fyrede-op-under-diskussionerne/

 

Indstiller:

Torben Dreier
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Mail: td@fo-aarhus.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FO-Aarhus
Hjemmeside:                               www.fo-aarhus.dk
Mail:                                                td@fo-aarhus.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:
FO-Aarhus har igennem årene haft mange projekter for flygtninge og indvandrere f.eks. Outsiders2Insiders (http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/outsiders2insiders/). Hovedsigtet er via ansættelse af 4 positive indvandrer-rollemodeller at forebygge kriminalitet og hærværk i Bispehaven igennem en lokalt forankret indsats der gennemføres i tæt samarbejde med andre initiativer i det boligsociale arbejde Familiecenter Vest foreningerne og Urbanprogrammets projekter. Støttes også af Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration og Århus Kommune De 4 ansatte drenge i projektet bruger projektansættelsen som et springbræt til at komme videre i et positivt forløb. Ved siden af ansættelsen er de i gang med skoleforløb der senere skal føre til jobansættelser.

 

Indstiller:

Marian Andersen
Boulevarden 34
9000 Aalborg
Mail: ma@aof-danmark.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          AOF Nord
Hjemmeside:                               www. aofnord-aftenskolen.dk
Mail:                                                la@aof-danmark.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:
AOF Nord har i samarbejde med forskellige boligselskaber lavet indsatser for særligt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund. Der er gennem en periode gennemført uddannelse af 4 kurser med bydelsmødre hvor kvinder er blevet uddannet til danne frivilligt netværk der kan støtte andre kvinder i trivsel demokrati netværk bo alment miljø/ressourcer aktivt medborgerskab. Kvinderne er efterfølgende blevet aktive tovholdere i lokale kvindecafeer. kvinderne arrangerer fremadrettet foredrag kurser miljøprojekter og aktiviteter som inddrager kvinder og familier og skaber forståelse for det danske samfund.Enkelte kvinder er blevet undervisere i aftenskolen. projektet har stor opmærksomhed kommunalt og i regionen hvor det skal udbredes. projektet har undervejs også haft besøg af den amerikanske ambassadør.

 

Indstiller:

Elisabeth Niebuhr

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          FOF Odsherred
Hjemmeside:                               
Mail:                                                

Kategori: Integrationsprisen

Historien er kort fortalt, at FOF Odssherred fra januar 2010 startede et Qi Gong hold med en indfødt kineser, Ruping Wang, som ønskede at blive dansk statsborger. Det var lykkedes hende at få et fast arbejde til livets ophold i Odsherred Kommunes hjemmepleje, men endelig godkendelse som dansk statsborger betingede foruden indlæring af det danske sprog aktiv deltagelse i et foreningsarbejde.Dette førte til, at Ruping efter anmodning blev optaget i FOF’s bestyrelse som medarbejderrepræsentant.

Fra juli 2011 blev samarbejdet med Ruping Wang meget frugtbart for alle parter, og anstrengelserne er endt med, at hun i foråret 2014 er blevet anerkendt som dansk statsborger. Vi glæder os meget på Rupings vegne og har svært ved at få armene med over over hendes præstationer, for i en foredragsrække på 3 har Ruping fortalt om traditionel kinesisk kultur. Det var en prøve for hende, så vi i fællessab kunne finde ud af, om hun kunne formidle budskabet, og det gik over al forventning.

 

Indstiller:

Jan Rene Westh

Skelmosevej 10
2500 Valby


Mail: jrw@lof.dk

Jeg indstiller:
Navn eller organisation:          LOF’s Sprogcenter i Kalundborg, SIK
Hjemmeside:                               http://www.lof-sprogcenter.dk/
Mail:                                               info@lof-sprogcenter.dk

Kategori: Integrationsprisen

Motivering:

LOF’s Sprogcenter i Kalundborg, SIK, har igennem mange og flere gange omskiftelige år og vilkår arbejdet hårdt for integration af indvandrere af mange forskellige nationaliteter i Kalundborg og i store dele af Vestsjælland. Det er sket og sker gennem dansk for udlændinge, men også gennem diverse projekter, der sigter mod at fremme integration og mellemfolkelig forståelse. Skoleleder Irene Wiborg og hendes meget engagerede korps af undervisere yder en flot indsats, som også er blevet bemærket fra politisk hold. De sørger for at åbne SIK for den lokale befolkning via forskellige arrangementer, der bringer indvandrere og danskere sammen.