Kommunalvalg og Det kreative Værksted

11. Oct 2013

Valgcaféen ”Kan du høre, hvad jeg mener?” den 14. november 2013 kl. 10-12.00 på Det kreative Værksted i Malling.

Under overskriften ”Kan du høre, hvad jeg mener?” inviterer Det kreative Værksted to politikere til debat på i anledning af kommunalvalget 2013.

Det kretive Værksted, Tværgade 18 i Malling.

Det drejer sig om rådmand Hans Halvorsen (S) og Birthe Skovgaard (V) – to politikere, der hver især vil det bedste, men har forskelligt syn på, hvad det bedste er og hvordan dette skal opnås. Kan man så tale sammen?
Til valg-caféen kan politikerne fremlægge det, de brænder mest for – gerne i en visuel form, der ofte kan være lettere at forstå end mange ord.
Herudover stilles spørgsmål til politikerne, som på forhånd er udarbejdet gennem diskussioner på Det kreative Værksted.
Der vil som en del af forberedelsen til og efterbearbejdningen af caféen blive fremstillet et bagtæppe, som kan danne bagvæg for politikerne og som kan hjælpe eleverne til at huske, hvad der skete i caféen og formidle det videre til gæster senere hen på Det kreative Værksted eller ved eventuelle udstillinger.

Det kreative Værksted er en voksenskole for udviklingshæmmede, der gennem værkstedsarbejde sætter elevernes sociale udvikling i centrum.
”Kan du høre, hvad jeg mener?” er årets emne på Det kreative Værksted, hvor kommunikation i forskellige former tages op og undersøges.

Kontakt info@detkreative.dk for mere information.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.