En tavs Historie - Film og debat

11. sep 2023

Medio sept. får en ny dokumentarfilm TV-præmiere på TV2 og TV2 Play. “En Tavs Historie” af Anders Skovbjerg Jepsen er en autentisk konfrontation mellem et offer for seksuelle overgreb i barndommen og den 7 år ældre dreng, der begik de seksuelle overgreb (2 mænd). TV-versionen af filmen er på 55 minutter.

Den 6. nov. kl. 15.00 laver Landsforeningen Spor et arrangement i Kulturhus Bunkeren, hvor de viser filmen i sin fulde længde (90 minutter). Efter en spisepause fortsættes med en paneldebat, hvor deltagere kan stille spørgsmål m.v. Debatten søges faciliteret af en professionel moderator og en af paneldeltagerne bliver Lea Eliassen.

Det handler i bredere forstand om at løfte det tabu, der nedslider og ødelægger tusindvis af mennesker, hvis livshistorie indeholder episoder med seksuelle overgreb fra en tidlig alder. Dette tabu er ofte en del af historien bag facader af problematikker såsom: Misbrug & prostitution. Kriminalitet & hjemløshed. Psykisk sygdom & alvorlige psykosomatiske sygdomme. Intens mistrivsel, ensomhed & selvmord. Etablering af voldelige parforhold samt ekstrem ustabilitet mht. job & familieliv.

Filmen berører ikke disse affødte problematikker, men er et eksempel til efterfølgelse, så de undgås. Ofte er ofre for seksuelle overgreb overladt til at bære smerten selv og af egen kraft – og som vi ser Anders gøre i filmen – at insistere på at tage de samtaler, der kan føre til heling, til et sundere og bedre liv samt medvirke til genopretning af brudte relationer.

Landsforeningen Spor ønsker med dette projekt at facilitere en vigtig samfundsdebat, hjælpe opgøret med tavshed på vej og bane vej for et fælles sprog, der kan bygge relationelle broer.

I filmen forsøger instruktør Anders Skovbjerg Jepsen at forstå, hvad der egentlig skete dengang i sommerferierne, da han var barn. Bag lukkede døre foregik der mere end computerspil og uskyldig leg. Fra Anders er 6 år bliver han udsat for seksuelle overgreb af den 13-årige dreng, Peter. Det fortsætter i en årrække i drengenes sommerferier. Ingen voksne opdager det og ingen af de to drenge siger noget til nogen. I dag er begge voksne, og Anders vil konfrontere Peter med det der skete dengang. Peter har ikke delt historien med nogen og har svært ved at tale med Anders om det. Alligevel indvilliger han i at prøve – både for Anders’ og sin egen skyld. I filmen tager Anders også vigtige samtaler med sin far i et forsøg på at genskabe en tabt relation. Det bliver en gribende fortælling, drevet af ærlighed, som belyser at skyld og skam næres af tavshed og kan kaste lange skygger ind over voksenlivet. Filmen understøtter med al ønskelig tydelighed påstanden om; at der er håb og lys at finde i at bryde tavsheden og trodse smerten.

Kontaktperson vedr. arrangementet: Jeanne W. Bruun: jeanne@landsforeningen-spor.dk 

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.