DFS: Folkeoplysningens dag

06. maj 2022

6. okt. kl. 9-17.00: Folkeoplysningens Dag i Kulturhusbunkeren i Aarhus. Under temaet ’Folkeoplysning under forandring’ sætter dagen fokus på folkeoplysningens essens og fremtid. For første gang inviterer DFS til Folkeoplysningens Dag.

Her kommer du aktivt på banen som deltager i fortælleværksteder og i dialog med dine kollegaer. Og som altid har du rig mulighed for at netværke:

- Det kan du opleve på Folkeoplysningens Dag

- Du kan styrke dit netværk i den folkeoplysende familie

- Du kan blive klogere på folkeoplysningens fremtid og essens

- Du kan deltage i vores fortælleværksted om meningen med folkeoplysning

Med oplæg, rum til refleksion og debat stiller vi skarpt på, hvad der er særligt karakteriserende for den fremtid folkeoplysningen går i møde, samtidig med, at vi dykker ned i, hvad folkeoplysningens essens rummer på tværs af tid og sted. 

Del I: Folkeoplysningens Essens

Den første halvdel af dagen handler om folkeoplysningens essens.

Igennem workshoppen 'fortælleværkstedet' er du med til at skabe de meningsfulde historier fra folkeoplysende aktiviteter.

I ”Maier og Monopolet” debatterer 'A-holdet' de fælles dilemmaer, som vi som folkeoplysere møder i det daglige. A-holdet består af Christina Alfthan, Dansk Kvindesamfund, Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen og Marlene Berth Nielsen, Fora.

Tilsammen giver det dig ny inspiration og værktøjer med hjem, så du er endnu bedre rustet til at imødekomme forandring i din organisation og din omverden.

Del II: Folkeoplysningens Fremtid

Efter frokost kigger vi ind i folkeoplysningens fremtid, og ser på hvilke veje vi skal gå for at sikre, at folkeoplysningen udvikler sig i takt med tiden og holder sig åben over for nye målgrupper og organiseringsformer.

Zakia Elvang fra We Do Democracy fortæller om en foreningsverden under forandring og om de nye trends, der dominerer; f.eks. nye deltagelsesformer og demokratiske hybrider.

Fire korte oplæg fra fire DFS-medlemsorganisationer giver inspiration til, hvordan man finder synergi i umage partnere, hvordan man lykkes med sin fondsansøgning og hvordan folkeoplysning styrker de lokale fællesskaber og livskvalitet.

Niels Boesen fra Grønt Omstillingsforbund i Roskilde fortæller, hvordan lokale kræfter har været med til at rykke på dagsordenen om bæredygtighed i Roskilde Kommune.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje

Se mere: Folkeoplysningens Dag 2022 (dfs.dk)