Saxild Strand søger medarbejdere

02. feb 2022

Til sæsonen 2022 mangler vi en række medarbejdere, der på timebasis – og indimellem også med kort varsel - kan hjælpe os med de forskellige opgaver i huset. Opgaverne er blandt andet receptionsarbejde, servering og lettere personlig pleje.

Vi kan bruge folk i alle aldre og ser f.eks. gerne ansøgninger fra studerende og efterlønnere.  Vi forventer af dig, at du er indstillet på at servicere vores gæster, at du er selvstændig, at du er empatisk og at du kan indgå et samarbejde med de frivillige der er i huset. Vi har især brug for medarbejdere, der er interesseret i aften- og nattevagter. 

De medarbejdere vi søger, skal have lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor alle hjælper hinanden for at give vores gæster en god oplevelse.  Der udbetales løn efter gældende regler. Vi kan ikke garantere et bestemt timeantal om ugen. 


Har du spørgsmål kan du maile til Henrik Woer (hewo@fo-aarhus.dk). Ansøgninger sendes per e-mail til hewo@fo-aarhus.dk. Vedhæft CV samt eventuelle referencer. 

Saxild Strand ejes af Aarhus Kommune og forpagtes af oplysningsforbundet FO-Aarhus.
Den typiske gæst opholder sig på Saxild Strand i en uge.  Vores gæster er selvhjulpne, men nogle skal have lidt hjælp, f.eks. til personlig hygiejne. Der er mange typer af ophold på Saxild Strand og det er den enkelte type ophold, der afgør hvilket personale vi har brug for i en given periode. I 2021 skal vi blandt andet lave højskoleophold, ophold for lungepatienter, sommerferieophold for seniorer og kurser for demente og deres pårørende.

Saxild Strand, Sundhed og rekreation, Chr. Petersensvej 1, 8300 Odder, Tlf.: 86554055 

FO-Aarhus.dk. Frederiksgade 78C 8000 Aarhus C Tlf.: 87 46 45 00 www.fo-aarhus.dkCVR: 58961914