Kultursalon

06. May 2013

KulturSalon: Vertical of Theatre - Et filosofisk teatermøde med Gianpiero Borgia og Annika B. Lewis

I denne KulturSalon har du mulighed for at møde den italienske instruktør Gianpiero Borgia, der sammen med Annika B. Lewis vil fortælle om deres nye fælles projekt

Vertical of Theatre. Med dette projekt vil de indarbejde en mere filosofisk dimension i scene-kunsten, og de vil i salonen præsentere eksempler på, hvordan dette kan tage sig ud.

Gianpiero er grundlægger og leder af Teatro dei Borgia og ITACA (International Theatre Academy of the Adriatic). Og han vil tillige fortælle om sit scenekunstneriske arbejde her.

 

Kulturudvekslingen mellem Italien og Danmark vil yderligere blive udforsket gennem en diskussion af den kulturpolitiske situation i de to lande. Gianpiero vil fortælle om det kulturpolitiske klima i Italien, og hvilken betydning det har for kunstnernes arbejdsforhold.

 

Aage Rais, der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, og som samtidig selv er kunstnerisk udøvende som filminstruktør og forfatter, vil give sit syn på fremtidsudsigterne for den danske kulturstøttemodel. Han vil samtidig fortælle om planerne for den kommende kulturpolitik for Aarhus Kommune i perioden 2013-2016.

 

Praktiske oplysninger:

 

Tid: Tirsdag den 14. maj kl. 20.00.

 

Sted: Godsbanens foyer.

 

Entré: Arrangementet er gratis.

 

Pladsreservation: www.billetter.kultursalon.dk

Arrangementet foregår på engelsk og er støttet af FO-Aarhus' debatpulje.