Demensdebat i Stiften Lounge

04. maj 2015

Af Hans Henrik Pedersen

Stiften Lounge dannede 29. april 2015 rammen om et debatmøde om demenssygdomme.  Århus Stiftstidende og FO-Aarhus havde inviteret til debatmødet - bare ét eksempel på, hvordan et moderne mediehus og et dynamisk folkeoplysningsforbund sammen skriver historie og bringer mennesker sammen om vigtige emner.

 Rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), fortalte om kommunens bestræbelser på at skabe gode rammer for familier, hvor et familiemedlem er ramt af demens. Bl.a. uddannelse af personale og pårørende, psykologisk og juridisk bistand til familierne.

Blandt initiativerne i 2015, der er udnævnt til Demensår, er bl.a. tilbud om fysisk træning til beboere på plejehjem, en tryghedsplan for mennesker med demens, der fx giver alle mulighed for at bruge gps og andre tekniske løsninger, der kan gøre hverdagen mere sikker og tryg.

Børnebog om demens på vej
Der er også en bog på vej, der skal fortælle børnene i de yngste klasser om, at demens er en sygdom, så de bedre forstår, hvorfor et kært familiemedlem forandrer sig.

Demenskonsulent Hannah Früstück gav nogle faktuelle oplysninger om demens og dens stadier - og hun satte spørgsmålstegn ved, om Aarhus kan lære noget af andre lande.

 Poul Erik Jacobsen gør et stort frivilligt arbejde med at formidle sine erfaringer som pårørende til sin demente hustru, dels på Facebook, dels gennem foredrag. Og Ilse Klinke kom med manden Preben. De fortalte om deres erfaringer som pårørende.

Efterlyser uforpligtende mødested
Ilse Klinke efterlyste et uforpligtende mødested for demente og pårørende, ligesom hun opfordrede kommunen til at bygge plejeboliger, der tager højde for demenssygdommens forskellige faser - og foreslog at lave en håndbog for pårørende med oversigt over tilbud til familier med demens inde på livet.

Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen i Danmark, fortalte om de stigende og alvorlige udfordringer, Danmark står overfor på demensområdet.

Alzheimerforeningens direktør roste, at rådmand Jette Skive vil gøre 2015 til Demensår, og han skitserede en del af de mange elementer, der kan være med til at skabe rammerne for et godt liv med demens - fx anerkendelse og opbakning, hjælp og støtte, behandling, fysisk aktivitet og pleje, så et menneske med demenssygdom kan blive længst muligt hjemme.

Kommunale hænder rakt frem
Aarhus Kommunes Sundhedschef fortalte om nogle af alle de initiativer, der er på vej i Aarhus - og hun rakte hånden frem til samarbejde.

Videoen viser naturligvis kun et lille uddrag af aftenens indlæg. I løbet af de godt to timer nåede deltagerne langt omkring, og der var ind imellem flittig debat.

Hele debatten kan høres her som mp3-lydfiler:

Demensdebat første del 56 minutter

Demensdebat anden del 32 minutter

Demensdebat tredje del 33 minutter