De blå Stjerner

24. Aug 2016

De Blå Stjerner – Tilbud om foredrag og dialog. De Blå Stjerner er en gruppe somalisk-danske unge, der tager ud og holder foredrag, hvori de fortæller om sig selv, deres liv og opvækst, deres uddannelse og arbejde, samt deres ønsker og drømme for fremtiden som danske medborgere - for at nedbryde fordomme om somalisk-danske unge i Danmark.

De unge har med succes afprøvet dette hos FO-Aarhus Seniordaghøjskole. Her var der

stor lydhørhed og levende interesse for at høre statskundskabs-studerende Nafisa Fiidow

og socialrådgiver Ilhaam Mohammed Ali fortælle og sig selv og deres liv. Bagefter var

spørgelysten stor, og mange fordomme blev aflivet.

I den kommende tid besøger De blå Stjerner følgende steder:

Onsdag d. 16.11. kl. 19.30 Frydenlund Beboerhus. Fuglebakkevej 70.    

Onsdag d. 23.11. kl. 17-19. Kulturhus Herredsvang. Kappelvænget 2.

Lørdag d. 3.12. kl. 11-13 Risskov Bibliotek. Fortebakken 1

Blaa-Stjerner 

De Blå Stjerner er et projekt, der er skabt i samarbejde mellem Aarhus Kommune, FOAarhus

og AarhuSomali, der er paraplyorganisation for 13 somaliske foreninger i Aarhus. Et foredrag af De Blå Stjerner indledes med et kort oplæg af en projektleder, med faktaoplysninger om medborgere med somalisk baggrund i Danmark, specielt med fokus på Aarhus-området. Derefter fortæller to af De Blå Stjerner, altså to af de somalisk-danske unge, om sig selv og deres liv, og der sluttes af med mulighed for at stille spørgsmål. Det hele foregår naturligvis på dansk, og det varer i alt et par timer incl. en kort pause.

Foredraget af De Blå Stjerner tilbydes gratis til foreninger, institutioner og andre, idet

omkostninger dækkes af projektet. De medvirkende somalisk-danske unge deltager som

frivillige.

Projektet De Blå Stjerner går ud at formidle større viden om unge med somalisk baggrund.

Denne gruppe omtales ofte dårligt og negativt i medierne, blandt politikere og bredt i

befolkningen. Ved at mødes, lytte til hinanden i en åben dialog og kigge hinanden i øjnene

er det målet, at der kan formidles større viden og forståelse for disse unge, som man

normalt ikke så ofte møder og snakker med.

Efter foredraget er der lagt op til dialog med mulighed for at stille spørgsmål til De Blå Stjerner. Ved at mødes, lytte til hinanden i en åben dialog og kigge hinanden i øjnene er det målet, at der kan formidles større viden og forståelse for disse unge. De Blå Stjerner er et projekt, skabt i samarbejde mellem Aarhus Kommune, FO-Aarhus og AarhuSomali, der er paraplyorganisation for 13 somaliske foreninger i Aarhus.

Kontakt Ole Jessen på ojglobal@gmail.com eller tlf. 51 24 48 10

Initiativet sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og AarhuSomali med støtte fra FO-Aarhus' debatpulje.