Aarhus idrætten

11. Mar 2021

En webinar-serie m.v. om fantastiske projekter og potentialer, som skal synliggøre virkelysten og de mange potentialer på facilitetsområdet i Aarhus Kommune og måske også skabe netværk, som kan bidrage til endnu stærkere idrætsmiljøer i Aarhus og andre dele af landet i fremtiden. Et fantastisk mix af realiserede, igangværende og forhåbentlig kommende projekter og gode historier.

Aarhus-idrætten i forvandling

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 16.30-21.00: 

Anlægskonference: Idrættens landkort og den levende storby

Sted: Ovartaci House (tidl. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) Oluf Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N). 

Aarhus Kommune, Sport & Fritid og foreningen IdrætsPlatformen Danmark inviterer i samarbejde med FO-Aarhus, Fonden Eliteidræt Aarhus, Idrætssamvirket Aarhus og Århus Stiftstidende til facilitetskonferencen ’Idrættens landkort og den levende storby’.
Konferencen åbnes af Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune.

I marts måned viste webinarserien ’Aarhus-idrætten i forvandling. Fantastiske projekter og potentialer’, hvordan idrætten i Aarhus Kommune for tiden bobler af initiativ på facilitetsfronten blandt lokale foreningsmiljøer, stærke idrætsmiljøer og entreprenante ildsjæle. Siden har Aarhus Kommune, Sport & Fritid iværksat arbejdet med såvel en outdoor-strategi som en fremtidig facilitetsstrategi for fritidslivet i Aarhus, lige som Aarhus Kommune i de kommende år sætter flere midler af til anlæg, end kommunen har gjort i mange år. Der er kort sagt momentum for at nytænke idrætsmiljøerne i Aarhus Kommune. 
Facilitetskonferencen vil drøfte den strategiske udvikling af fremtidens ’landkort’ for fritidslivet i Aarhus. Samtidig vil eksperter og praktikere give helt konkret inspiration og gode råd til, hvordan stærke lokale kræfter kan arbejde med at skabe nye faciliteter eller med at skabe mere levende, spændende og tilgængelige idrætsmiljøer i de eksisterende faciliteter.
Konferencen finder sted i Ovartaci House (tidl. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole), Oluf Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N). Bygningen er et helt konkret eksempel på et nyskabende bydelshus, der kommer til at understøtte folkeoplysning, fællesskab og fritidsaktiviteter i de kommende år.

Program:

16.30-16.45
Velkomst: Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune
Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus

16.45-17.00: Indflyvning. Aarhus som idrætskommune. Hvordan har den det?
Blikket udefra. Aarhus som idrætskommune og dens potentialer og udfordringer baseret på aktuelle data og undersøgelser samt på indtryk fra marts måneds fire webinarer i serien ’Aarhus-idrætten i forvandling’. Henrik H. Brandt, daglig leder, IdrætsPlatformen Danmark

17.00-17.15: En samlet strategi for facilitetsudvikling i Aarhus? Hvad har Aarhus brug for?
En introduktion og opsamling på det igangværende arbejde med en ny facilitetsstrategi for idræt og fritid i Aarhus Kommune. Heidi Frostholm Holch, Forvaltningschef, Aarhus Kommune 

17.15-17.30: Fritidsaktiviteternes rolle i udviklingen af den levende storby
Hvilken rolle spiler aktive idræts- og fritidsmiljøer i helhedsplanlægningen for en voksende kommune. Er der særlige projekter eller problemstillinger for idrætten og fritidslivets udvikling i fremtidens Aarhus Kommune? Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

17.30-18.00: Projektpaletten og projektparadokset på vej til fantastiske projekter
Et grundigt forarbejde i forhold til blandt andet driftsformer, brugergrupper og lokalsamfundets behov og muligheder i fremtiden er altafgørende for at skabe succesfulde facilitetsprojekter i idrætten og fritidslivet. Få indblik i, hvorfor det næsten altid kan betale sig i den sidste ende at gå et par meter ekstra, før man lægger sig fast på det endelige projekt. Jakob Færch og Oliver Vanges, udviklingskonsulenter, Lokale og Anlægsfonden

18.00-18.40: Introduktion til Ovartaci House og rundvisning i bydelens nye smeltedigel
FO-Aarhus er i gang med at omdanne byens gamle Journalisthøjskole til et levende centrum for kunst, kultur, folkeoplysning, bydelsudvikling og idræt. Hør mere om processen og tankerne bag Ovartaci House og få et indblik i, hvordan veldrevne og innovative ’steder’ kan blive dynamo for fremtidens fantastiske foreninger og fællesskaber i Aarhus Kommune. Skoleleder Torben Dreier, FO-Aarhus

18.40-19.00: Bespisning med let forplejning og mulighed for networking

19.00-19.50: Workshops: I dybden med projekt- og facilitetsudvikling.
Vælg ét af de fire spor. Aftal evt. indbyrdes i din forening/facilitet at dele sporene mellem jer.

Spor 1: Fundraising. hvordan når man bedst i mål med finansieringen?
Hvordan kommer man bedst i mål med finansieringen af det gode anlægsprojekt? Få indblik i faserne frem mod den gode projektansøgning hos fonde eller private bidragydere.
Steffen Gregersen, ejer, Aktiv Fundraising

Spor 2: Inspiration fra lokale projekter – i dybden med nogle af byens mest spændende idræts- og facilitetsprojekter i Aarhus Kommune
To spændende cases fra idé til handling i Aarhus Kommune.
Momentet, Lystrup Svømning, Camilla Jørgensen, administrerende direktør
Egelunden Idrætscenter, Christine Winding Lauritzen, foreningsudvikler, BMI

Spor 3: Gode råd om projektudvikling og anlæg af kunstgræsbaner og padelanlæg
Ikke alle nyee anlægsprojekter i idrætten er lige fancy eller epokegørende. P.t. er kunstgræsbaner og padelbaner det nye sort i idrætten, men selv de mest ’gængse’ faciliteter kan bidrage til ny udvikling og inspiration, hvis man tænker sig godt om i processen og undgår klassiske fejl.
Stefan Solberg, salgschef, og Peter Balle Hermansen, fagkonsulent, A-Sport

Spor 4: Strategi, værtskab og ledelse som nøglen
Måske har din facilitet eller idrætsmiljø slet ikke brug for nye anlæg, men mere for nye værdier, nyt værtskab og en slagkraftig ny strategi? Få indblik i, hvordan mursten egentlig er det mindste af det, når du vil forny din idrætsfacilitet og dens rolle i lokalsamfundet.
Lars Steen Pedersen, formand for blandt andet DGI-huset Aarhus, konsulent og rådgiver i organisations- og forretningsudvikling, LSP Resolve og bestyrelsesmedlem i IdrætsPlatformen Danmark

20.00-21.00: Afsluttende paneldebat. Idrættens Aarhus-kort og den levende storby

Panelet:
Oliver Vanges, Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Jens Bundgaard, formand, Idrætssamvirket Aarhus
Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Lars Steen Pedersen, formand for DGI-huset
Heidi Frostholm Holck, Forvaltningschef, Aarhus Kommune
Steffen Wich, daglig leder, Fonden Eliteidræt Aarhus

Ordstyrer: Henrik H. Brandt, IdrætsPlatformen Danmark
Praktisk info:
Tilmelding senest den 24. maj. Deltagelse er gratis: https://idraetsplatformen.nemtilmeld.dk/52/
Gyldigt corona-pas og mundbind skal medbringes.

Spørgsmål og kommentarer: Henrik H. Brandt, Daglig leder af IdrætsPlatformen Danmark
Tlf. +45 29210972, henrik.brandt@idraetsplatformen.dk

 

 

WEBINARER

Webinar 1. Ambitiøse bydelsprojekter i Aarhus-idrætten

Torsdag den 11. marts kl. 19.00-20.40

Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus

Henrik H. Brandt, daglig leder, IdrætsPlatformen Danmark

Bo Vestergård Madsen, strategisk rådgiver på kultur- og idrætsområdet, Vestergård Kultur

Egelund Idrætscenter, Beder-Malling: Christine Winding Lauritzen, foreningsudvikler på fuld tid, BMI

Stavtrup Multihal – stedet der samler: Per Bo Andersen, Hovedudvalget, Stavtrup Multihal

Vejlby Risskov Centret – Ny dynamik til Nordbyens kraftcenter?: Steffen Wich, hovedformand IK Skovbakken

 

Webinar 2. Stærke idrætskulturer som dynamo for fantastiske faciliteter

Onsdag den 17. marts kl. 15.30-17.00

Kapacitetsudvidelse ved egen kraft som konsekvens af klubudvikling: Michael Kjeldsen, sportschef, Højbjerg Badminton Klub

Springcenter Aarhus – motorikcentrum i evig bevægelse: Lene Christiansen, centerleder, Aarhus Springcenter og jens-Ole Jensen, Aarhus Trampolin og Gymnastik Center

Lystrup svømning – fra lokal svømmehal til kraftcenter for vandaktiviteter: Camilla Jørgensen, administrerende direktør, Lystrup Svømning

Aarhus Atletik & Løbe Akademi – ny vitalitet gennem overgang til foreningsdrift: Lars Nielsen, Akademi- og Sportschef, Aarhus Atletik & Løbeakademi (tidl. Marselisborghallen)

 

Webinar 3. Storbyens nye kraftcentre for idræt, oplevelser og sundhed

Torsdag den 18. marts kl. 09.00-10.40

Kongelunden – Danmark mest ambitiøse idræts- og fritidsprojekt: Line Willacy, chefkonsulent, Vision Kongelunden

Talentudvikling og eliteidræt i fremtidens Aarhus: Steffen Wich, daglig leder, Fonden Eliteidræt Aarhus

Sundhedstårnet – idræt og sundhed i en ny dimension i den indre by: Lars Steen Pedersen, formand DGI-huset Aarhus og selvstændig forretningsudvikler, LSP Resolve

Sports– og Kulturcampus Gellerup – fra smertensbarn til ny attraktion?: Heidi Frostholm Holch, forvaltningschef, Sport & Fritid, Aarhus Kommune

 

Webinar 4. Padelrevolutionen. Bag om det store boom

Torsdag den 18. marts kl. 19.00-20.40

Padelsportens fremmarch udfordrer idrættens traditionelle strukturer, men skaber også grobund for voldsom vækst i en dejlig ny sportsgren. Måske baner padel også vejen for fantastiske nye samarbejder på tværs af idrætssektoren?

Jacob Østergaard, medejer af Racket Club

Stefan Solberg, salgschef, A-Sport

Lars Uhre, afdelingsleder DGI og Padel i Danmark

Ole Egholm, formand Dansk Padel Forbun

 

Webinar 5: Genstart af idræt og kultur. Nyt liv i fællesskaberne

Onsdag den 24. marts kl. 09.00-10.30

Hør DBU-direktør Jakob Jensen, som var formand for Kulturministeriets genstartsteam, fortælle om udfordringsbilledet og anbefalingerne til genstart af idræts- og kulturlivet. Vær med i diskussionen om, hvordan vi får idrætssektoren et bedre sted hen i tiden efter Corona.

Jakob Jensen, adm. direktør for DBU og for mand for Kulturministeriets Genstartsteam for kultur- og idrætslivet

Mette Bock, tidligere Kulturminister

Martin Hegaard, konsulent i forretningsudvikling, marketing og ledelse i kultursektoren, partner BARC Scandinavia

Henrik Høy-Caspersen, formand Halinspektørforeningen (m.fl

 

Webinar 6: Idrættens aktører og den teknologiske revolution (Quantum Leap. The Future of Sport)

Torsdag den 25. marts kl. 15.30-16.45

Få et dybt fascinerende og lettilgængeligt indblik i, hvordan begreber som gamification, sportification og digitalisering er i gang med at forvandle idrætsverdenen til ukendelighed. Idrætsbilledet står midt i en revolution, som kun vil tage fart i de nærmeste år. Webinaret foregår på engelsk.

Markos Aristides Kern, forfatter til bogen ’Quantum Leap. The Future of Sport’. Idrætsiværksætter og manden bag bl.a. den interaktive bold- og legevæg ’Fun With Balls

 

Webinaar 7: Entreprenørskab som drivkraft for fantastiske idrætsmiljøer

Torsdag den 25. marts kl. 17.30-19.00

Det fjerde og sidste webinar i serien om 'Aarhus-idrætten i forvandling'. Få inspiration til nye partnerskaber i idrætsudviklingen. Den kommercielle del af idrætssektoren har oplevet større vækst end foreningsidrætten gennem mange år, og man oplever i stigende grad, at private aktører indgår i symbiose eller partnerskaber med foreningslivet eller andre dele af lokalområdet - eller at projekter med et bredere sigte end idræt bidrager til at medfinansiere fantastiske idrætsfaciliteter på anden vis. 'Idræt i Industrikvarteret' bliver det nye sort. Vær med til at udvkle på ideen.

Henrik H. Brandt, medstifter og daglig leder af IdrætsPlatformen,

Morten Skrøder Bødskov, direktør og medejer, PadelStar

Kaare Vincents Fisker, Affiliate Manager, Aarhus Crossfit

Jesper Knudsen, aflastende medarbejder Get2sport og pædagog, Søndervangskolen

(samarbejdspartnere. Idrætssamvirket Aarhus, FO-Aarhus, Fonden Eliteidræt Aarhus og Århus Stiftstidende)

 

 

Yderligere oplysninger og tilmelding: https://www.idraetsplatformen.dk/om-idrtsplatformen/aarhusidraetteniforvandling

Arrangementerne støttes af FO-Aarhus' debatpulje.