Bevillinger til projekter

11. Feb 2021

3 nye bevillinger til projekter i FO-Aarhus

Musik- og Medieværkstedet har fået bevilget 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes Corona-fællesskabspulje til en endagesfestival, hvor bands med udviklingshæmmede spiller og The Mumes afslutter dagen.

 

FO-Aarhus har fra samme pulje fået bevilget 20.000 kr. til skriveværksted for ældre borgere på Skæring lokalcenter v/P.C. Asmussen.

 

FO-Aarhus har modtaget 110.000 kr. fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje til projektet Kunst|Samler, som skal give flygtninge og indvandrere mulighed for at møde demokratiet på en ny måde og øve den demokratiske samtale i praksis gennem kunstoplevelser.

Kunst|Samler vil inspirere flygtninge og indvandrere til at deltage i den demokratiske samtale. ”Det vil vi gøre gennem et forløb, hvor deltagerne møder kunst i Aarhus byrum. At se på og samtale om kunst skaber rum, hvor deltagerne udfordres til at udtrykke og møde forskellige synspunkter. Kunsten indeholder mange spørgsmål og mange lige gyldige svar i form og indhold. Samtalen om et kunstværk har mange ligheder med demokratisk samtale. Kunsten bliver her en øvebane og en katalysator for den demokratiske samtale”, siger projektleder Helene Gottfred Rosenfeldt.

Studier viser, at kunst og kultur skaber sammenhængskraft, dannelse og oplysning. FO-Aarhus ønsker som folkeoplysende forbund at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Projektet sigter mod at fremme den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Kunst|Samler skal give kendskab og redskab til forståelse for kultur, samfund og demokrati. Kernen i projektet er at danne digitale og fysiske fællesskaber, hvor bl.a. en podcast bruges som udgangspunkt for samtale. Podcastmediet åbner for nye måder at lave folkeoplysning på og inkluderer nye målgrupper.

Projektet har flere dele og består af en podcast, der fungerer som undervisningsmateriale og indeholder spørgsmål til dialog. Mødegangene afholdes som dialogbaseret undervisning, hvor FO-Aarhus faciliterer samtalen om kunst og demokrati. Hvert fællesskab udarbejder, i samarbejde med en kunstner, kunstværker, der udtrykker syn på kunst og demokrati. Afslutningsvis udstilles værker og der afholdes fernisering. Projektet starter 1. marts og løber et år.

 

(Nyheden er oprettet 11. feb. 2021)