Cidizen

04. Feb 2021

CIDizen projektet startede den 1. juni 2020, og selv om partnerne endnu ikke har mødt hinanden fysisk (sikke en skam!), blev arbejdet organiseret takket være onlinemøder. Der fandt således 3 virtuelle møder sted 1. sep., 17. nov. 2020 og 28. jan. 2021 for at planlægge arbejdet og fordele opgaverne mellem konsortiepartnerne.

EU-logo

Hvad går projektet ud på?

CIDizen-projektet ("Udfordringsbaseret læring til fremme af kulturel intelligens og mangfoldighed") har til formål at bekæmpe racisme, diskrimination, verbal og fysisk vold og udstødelse ved at tilbyde et kompendium af udfordrede læringsressourcer (IO1), som vil skabe en passende og effektiv ramme for udvikling af de vigtigste bløde færdigheder, der er nødvendige for at forbedre den kulturelle intelligens og tolerance over for mangfoldighed blandt unge elever.

Projektet vil også udvikle og afprøve et skræddersyet efteruddannelsesprogram (IO2) og MOOC (Massive Open Online Course) for ungdomsarbejdere (IO3), så de kan bruge de udfordringsbaserede læringsressourcer, der er udarbejdet til at støtte unge elever til at fremme deres egen kulturelle intelligens, og så de kan udvikle deres egne udfordringsbaserede læringsressourcer og anvende dem i praksis i deres ungdomsarbejde.

 

Hvad er der ske til nu?

Partnerne er begyndt at arbejde på produktionen af projektets intellektuelle output, ledet af den danske organisation FO-Aarhus:

- IO1 Digitale Breakouts: Future in Perspective, den irske partner, har udarbejdet det value propersition, der blev brugt som retningslinje af partnere til at udvikle to indledende digitale breakouts. Disse to breakouts blev peer-reviewed og forbedret takket være den feedback, der blev indsamlet blandt konsortiet. Hver partner vil nu have indtil juni 2021 til at fuldføre de 8 resterende digitale breakouts for at færdiggøre produktionen

- IO2 Efteruddannelsesprogram til ungdomsarbejdere i frontlinjen: SOLUTION, den franske partner, leder dette arbejde i form af en læseplan, der beskriver de læringsresultater, der skal opnås.

Sammen med FO-Aarhus har de udviklet 2 prøvemoduler og præsenteret det for partnerne under det seneste online møde. For at færdiggøre træningsprogrammet vil SOLUTION og FO-Aarhus arbejde på yderligere 2 moduler i løbet af de næste par måneder.

- IO3 CIDizen MOOC: INNOVADE, fra Cypern, er ansvarlig for denne opgave, har præsenterede sin plan for udviklingen af MOOC under vores sidste online møde. Kvaliteten af outputtene overvåges takket være den kvalitetsplan, der er skabt af projektets kvalitetsleder, Future in Perspective.

 

Hvad er det næste?

Det er usandsynligt, at partnere vil være i stand til at møde hinanden snart, så projektet vil fortsætte som det startede, online! Forhåbentlig vil konsortiet komme til at mødes ansigt til ansigt den 2. og 3. sep. på Cypern.

Yderligt vil lokale samarbejdspartnere bestående af eksperter i hvert partnerland, blive bedt om at godkende det arbejde, der hidtil er opnået gennem flere undersøgelser.

For at være sikker på at du går glip af nogen nyheder om vores projekt, så glem ikke at følge os på CIDizen Facebook.

 

(Nyheden er oprettet 4. feb. 2021)