Juleporto-penge uddelt

14. Dec 2021

Julen er som ethvert barn bekendt gavernes tid og FO-Aarhus holder traditionen i hævd med uddeling af gaver for det porto-beløb, vi sparer ved at sende julehilsner ud via mails. At sende julehilsner via mails betragtes forhåbentligt ikke længere som en kold måde at overbringe varme julehilsner på. Det giver i hvert fald en god besparelse på FO-Aarhus’ portoudgifter, og denne besparelse giver vi ubeskåret videre til gode formål.

De udvalgte modtagere i 2021 er:

 

Jul for hjemløse får lokaler for 18.510 kr.  

De frivillige afholder også i år et jule-velgørenhedsarrangement for ca. 100 hjemløse søndag den 19. dec. i FO-Aarhus’ festlokale Café Nicolai. FO-Aarhus dækker husleje og rengøring til festen til en værdi af 18.510 kr. og de får fra anden side sponsoreret mad, juletræ, gaver, tøj, frisør og meget mere. Der er masser af plads hos FO-Aarhus som igen i år donerede lokaler til arrangementet. En fast tradition efterhånden. På grund af corona-situationen lukkes der få personer ind ad gangen, musikken er aflyst og maden serveres til hver enkelt i stedet for tag-selv-bord.

https://www.facebook.com/homelessaarhus/photos/a.429502593822867/3199892680117164/  og  https://www.facebook.com/homelessaarhus/

 

Fundamentet får 5.000 kr.

Fundamentet hjælper sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. Livet kan være svært, hvis man står med mange komplekse problemstillinger på én gang, så vi hjælper med så meget som muligt under samme tag – altid uden betaling. De vil være det grundlag, som ressourcestærke mennesker normalt har fra familie og netværk, men som mange sårbare og udsatte mennesker ikke har haft adgang til i livet. De er en uafhængig forening, så de tilbyder hjælp uden henvisninger og andre krav.

Hos Fundamentet kan man få gratis behandlinger, rådgivning, fællesskab og alment menneskeligt nærvær. De møder alle som hele mennesker med hele liv. Derfor har de øje for de udfordringer, den enkelte står med, og de hjælper med det, der fylder mest først.

https://fundamentet.org/

 

Hus Forbi - Gadeliv i Aarhus får 5.000 kr.

Forening Oplysning Om Gadeliv, nu Hus Forbi – Gadeliv i Aarhus, blev stiftet i september 2011. Foreningen blev dengang stiftet for at kunne starte projektet PovertyWalk. Projektet kan nemlig ikke rummes i en almindelig kommunal ramme, hvor blandt andet kontanter er afskaffet. Stifterne af Gadeliv var alle medarbejdere eller tidligere medarbejdere i det kommunale Værestedet, der havde et ønske om at kunne tilbyde brugerne en meningsfuld beskæftigelse, hvor de umiddelbart kunne gøre brug af deres viden om at leve på gaden. Konceptet viste sig hurtigt at bære igennem. Antallet af povertywalks er vokset fra år til år med en kulmination på over 960 ture i 2019. En succes der hænger nøje sammen med at mange af guiderne har udviklet sig fra modløse brugere til kompetente medarbejdere med flair for formidling. Det gav vores lille forening mod på at skabe nye arbejdsfællesskaber, med plads til udvikling og beskæftigelse til så mange som muligt.

I 2021 rummer foreningen følgende arbejdsfællesskaber: Povertywalk, Sydhavnspedellerne og Pant for Pant. Desuden har Gadeliv siden efteråret 2016 drevet Herberget Skrænten på adressen Marselis Boulevard 180. Skrænten har til huse i et tidligere fritidshjem og råder dertil over 5 campingvogne. Desuden har Gadeliv i to perioder under COVID-19 haft hjemløse boende på DanHostel i Aarhus. Et projekt der er blevet muligt i et samarbejde med Hus Forbi.

https://www.gadeliv.org/

 

LGBT+Huset får 5.000 kr.

LGBT+HUSET er en forening, der har som formål at styrke LGBT+miljøet i Aarhus og skabe de bedste vilkår for LGBT+personer. Visionen er bygget op omkring styrkelse af fire søjler: Social, Oplysning, Sundhed og Kultur. Disse søjler er foreningens fundament. Søjlerne varetager hver sit område som hovedopgave, men de spiller også sammen, og skaber derved synergi. De vil sikre et fællesskab der er inkluderende for alle LGBT+ personer på tværs af seksualitet, køn, etnicitet, alder og andre tilhørsforhold. Dette fællesskab vil hjælpe og forebygge følelser af ensomhed og usikkerhed hos LGBT+ personer.

I LGBT+ huset vil der være mulighed for behandling og forebyggelse af helbredsproblemer i huset, samt at hjælpe LGBT+ personer i at føle sig mere velkomne i sundhedssystemet generelt. LGBT+huset vil være det centrale oplysningssted om LGBT+emner i Aarhus kommune og omegn. LGBT+ huset skal kunne fungere som et kulturelt og kreativt udfoldelsesrum, hvor brugerne kan opleve og bidrage til LGBT+ kulturen i Århus.

https://lgbthusaarhus.dk/

 

Med venlig hilsen

Torben Dreier

Skoleleder i FO-Aarhus

14. dec. 2021