Mini-borgersamlinger

11. Jan 2021

Mini-borgersamlinger om klimavenlig transport. Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030? Dette spørgsmål bliver stillet af Aarhus Kommune, som beder 24 borgere om hjælp til at forestille sig, hvordan fremtidens klimavenlige trafikløsninger ser ud.

Det sker med en borgerinddragelsesmetode, som kaldes en borgersamling. Projektet er en prototype, som udover at give Aarhus Kommune vigtige input fra borgerne også har fokus på at få erfaringer med denne denne særlige måde at inddrage borgerne i den politiske proces. Det gennemføres efter de gældende standarder på området men i en lidt mindre skala end sammenlignelige projekter. Derfor kalder vi det en mini-borgersamling.

Aarhus Kommune har bedt mini-borgersamlingen om at komme med anbefalinger til, hvordan vi når i mål med kommunens ambitioner på den grønne omstilling af transporten. Det vil sige alle de måder vi bevæger os, når vi skal på arbejde, i skole eller, når vi har fri - uanset om vi kører i bil, tager bussen, letbanen, cykler eller går.

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030?

Anbefalingerne bliver fremlagt for politikerne i Aarhus Kommunes bæredygtighedsudvalg og indgår i kommunens videre arbejde med planlægning af fremtidens trafikløsninger. Politikerne har ikke forpligtet sig til at følge anbefalingerne, men de har ønsket at modtage dem for at blive klogere på, hvordan borgerne forestiller sig de bedste løsninger på klimaudfordringerne.

10.000 borgere blev inviteret med digital post i december. Omkring 400 meldte sig til. 24 er udtaget via lodtrækning udfra kriterierne køn, alder, bopæl, uddannelse, bil. Vi har været i kontakt med alle deltagerne for at bekræfte deres deltagelse og informere dem om deres rolle og det praktiske omkring deltagelse.

På grund af coronasituationen gennemfører vi de to første møder online. Så må vi se. De fleste af deltagerne er rimelig rolige omkring det. Nogle enkelte er bekymrede. Vi laver test af den virtuelle platform med dem, der har behov i næste uge.

Der er lavet aftaler med eksperter og interessenter, bl.a. Henrik Gudmundsson (CONCITO), Marianne Weinreich (Rambøll A/S), Thomas Damkjær Petersen (IDA), Anders Nielsen (Dansk Cyklistforbund), Torben Kudsk (FDM), Claus Bech (Aarhus City Forening), Peter Bach og Helle Kaas Schmidt (Dansk Handicapforbund).

Der udarbejdes et katalog med handlemuligheder, som kan præsenteres for borgersamlingen.

To forskere fra KU vil gerne følge borgersamlingen som en del af deres forskning.

Morten Skou Nicolaisen, Pernille Bertram Larsen (Mobilitet), Frederik Ingvardt Pedersen (Borgerservice), Jessica Baier (Aarhus Omstiller) er sammen med Maya Trinkær og Paul Natorp (Sager der Samler) kerneteamet omkring afviklingen med Paul og Maya i de centrale praktiske roller som hhv. projektleder og projektkoordinator.

Der er lavet en offentlig webside, hvor man kan læse om projektet, og hvor vi løbende vil lægge dokumenter fra samlingerne, så alle kan følge med. Se her: https://www.sammenomaarhus.dk/mobilitet

Tirs. 19. jan. kl. 16-20.00 - online

Tirs. 2. febr. kl. 16-20.00 - online

Tirs. 23. febr. kl. 16-20.00 i Café Nicolai, Vester Alle 8

Lør. 6. marts kl. 13-19.00 i Café Nicolai, Vester Alle 8

Fre. 7. maj.: Hvidbogen med formidlingen af anbefalingerne afsluttes

Ons. 19. maj kl. 12.45-14.45: Anbefalingerne overleveres til Bæredygtighedsudvalget på deres møde

 

BORGERMØDE OM KLIMAVENLIG TRANSPORT - 19. JUNI KL. 13.30 - 15.30 PÅ DOKK1

Klimademokrati: Hvordan kan borgerne hjælpe Byrådet med den grønne omstilling af transporten? Kom med til live debat, hvor vi sætter spot på klima og demokrati i Aarhus.

Book en gratis billet her: https://billet.aarhus.dk/aakb/31739/?fbclid=IwAR1v--pyXLbI1WYlbF7RgEewERtyfxZoqgYbqZlW-yWCiDHm6ZpxBjbzplA

Aarhus har henover vinter og forår gennemført sin første borgersamling. 24 tilfældigt, men repræsentativt udvalgte borgere i Aarhus har på fire møder over i alt 17 timer lyttet til uafhængige eksperter og interessenter, debatteret og reflekteret - og er i enighed kommet frem til 9 anbefalinger til en grønnere by med grønnere transport. Hvad siger politikerne til det? Og hvordan kan Byrådet og borgerne sammen skabe bedre løsninger for den grønne omstilling i Aarhus?

Program

Dørene åbnes kl. 13.00, hvor der vil være kaffe, the og is. Der er ikke krav om at kunne fremvise coronapas, da arrangementet foregår i et af Dokk1’s åbne rum.

13.30-13.40 Velkomst

- Intro og præsentation af borgersamlingen v./ moderator, journalist ved Aarhus Onsdag, Bente Tahmasbi

- Velkomsttale v. rådmanden for Kultur- og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R)

13.40-13.55 Del 1: Udfordringen

- Introduktion til Aarhus udfordringer med klima og transport v./ programleder for Grøn Mobilitet, Morten Skou Nicolaisen

13.55-14.20 Del 2: Borgersamlingens anbefalinger til en grønnere by med grønnere transport

- Gennemgang af borgersamlingens anbefalinger v./ Ulrich Holstein, Malene Selch Sønnichsen og Tine Lykkegaard Nielsen, medlemmer af borgersamlingen

14.20-15.30. Del 3: Debat

- Debat #1: Hvordan kan anbefalingerne bruges politisk til at styrke klimahandlingsplanen?

- Steen Bording, Socialdemokratiet

- Liv Gro Jensen, SF

- Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre

- Theresa Blegvad, Det Konservative Folkeparti

- Christian Budde Opstrup, Venstre

 

- Debat #2: Hvordan kan borgersamlingen bruges til at udvikle bedre grønne løsninger i Aarhus?

- Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i den grønne tænketank CONCITO

- Edith Vels, Den Grønne Studenterbevægelse

- Paul Natorp, medstifter af Sager der Samler og demokratikonsulent

- Carsten Holst, programejer for Aarhus Omstiller og forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker

- Morten Skou Nicolaisen, programleder for Grøn Mobilitet

Borgersamlingen er gennemført i et partnerskab mellem Sager der Samler, FO-Aarhus, Aarhus Onsdag, Borgerservice, Grøn Mobilitet, Aarhus Omstiller og Aarhus Bibliotekerne.

 

MORGENPOLITIK - 22. JUNI KL. 8.30 - 10.00 ONLINE

Borgere og politikere mødes for at blive klogere på hinanden og på aktuelle sager på det kommende byrådsmøde. Formålet er, at træne de demokratiske muskler og styrke relationen mellem os. Programmet er enkelt: Inden du møder op, læser du dagsordenen til byrådsmødet. Når mødet starter, finder vi ud af, hvilke sager der optager os mest. Disse sager tager vi så en snak om.

Vi sender som sædvanlig link til det digitale mødested på Zoom aftenen før. Husk derfor at tilmelde dig her senest mandag aften: https://forms.gle/tsBnK8dBRQ9653Jm9

Se byrådsdagsordenen her: https://dagsordener.aarhus.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Dca5d760a-c7dd-4ee8-b29b-41e51d8a94b7

 

Mini-borgersamlinger støttes af FO-Aarhus' debatpulje.

Samarbejdspartnere: Aarhus Bibliotekerne, Aarhus Onsdag, Sager der Samler, Mobilitet, Aarhus Kommunes Borgerservice og, Aarhus Omstiller.

 

(Nyheden er oprettet 12. jan. 2021)