Kunstterapiens Åbne Døre

13. okt 2017

Kunstterapiens Åbne Døre: Lørdag 11.nov. 2017 i projekt SUMBO i FO-Aarhus.

11. nov.:

Værksteds-udstilling & info

Kl. 11.00 til 12.15 og kl. 15.00til 17.00: Kig indenfori det kunstterapeutiske værksted

og find info om kunstterapi og mulighederne i SUMBO-værkstedet. Se de udstillede billed-processer, artikler og bøger. Få en kop snak, og måske også en smagsprøve

henne i det kreative hjørne –med ler, farvekridt m.m

Gratis-workshop: Byg et billede og fang din tråd Kl. 12.30 til 15.00.

Workshoppens ingredienser:Spontan fascination af farverog former.

Skabende leg og udforskning -med ting fra tingfinder-kasserne, dyre-kasserne, farvekridt m.m. Musik og rytme. Essens-tråde, der fanges i ord. Ingen forudsætninger kræves –blot interesse, lyst, nysgerrighed…

Tilmelding til workshop senest fredag 10.nov. på mail eller sms.

Mail: brittameretejensen@gmail.com SMS: 2045 0186. Facebook: SUMBO

Arrangør: Britta M Jensen, Kunstterapeut & billedkunstlærer,

SUMBO 2017: Skabende Udtryk Med Bevidst Opmærksomhed.

Sted: Projekt SUMBO – FO-værkstedet, Frederiksgade 78 kld, Aarhus C

Arrangør: Kunstterapiens Åbne Døre i Danmark.

Se flyer om Kunstterapiens Åbne Døre

Arrangementet støttes af FO-Aarhus med gratis lokaler.

 

Hvad kan kunstterapi?

I kunstterapi bruger vi sansernes sprog: Farver og former –Krop og bevægelse –Lyd og rytmer. Leg for alvor. Med meditative og udtrykkende arbejdsformer skaber vi kontakt til det i os, som kalder på at kommetil udtryk - både ressourcerne og problemerne. Vi leger og udforsker, og vi ER med det, der tager form. Vi skaber flow og arbejder med balance i energi, følelser, krop og billeder, og undervejs opstår ny indsigt og udsigt –ny livskraft og nye billeder.

 

Kunstterapi er: Medicin, Healing Arts – Forebyggelse, Udvikling, Opbyggelse, Dialog med livet, Med sansning, følelse, tanke og intuition - At give det formløse form –

 

De kunstterapeutiske metoder har deres rødderi synergien mellem psykoterapi og de skabende udtryksformer: maleri, skulptur, installation, musik, dans, drama, poesietc.

De anvendes både inden for pædagogik, terapi, supervision og coaching. Der er kunstterapi-uddannelser i Gadbjerg ved Vejle,samt i Odense: Institut for Kunstterapi, Gadbjerg, udd.leder Vibeke Skov  www.kunstterapi.dk, Kunstterapiuddannelsen, UCL, Odense, udd.leder Birte Hansen www.kunstterapiuddannelsen.ucl.dk  

 

Kunstterapiens Åbne Døre er et landsdækkende initiativ, som startede i2015.

Du kan læse om deøvrige arrangementer og initiativerrundt omkring i Danmark i

Facebookgruppen: ”Kunstterapiens Åbne Døre 5.-11.nov. 2017”

samt på hjemmesiden for Foreningen forIntegrativ Kunstterapi: www.fikt.dk