Mini-borgersamlinger

Mini-borgersamlinger om klimavenlig transport

Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030? Dette spørgsmål blev stillet af Aarhus Kommune, som bad 24 borgere om hjælp til at forestille sig, hvordan fremtidens klimavenlige trafikløsninger ser ud. Det skete med en borgerinddragelsesmetode, som kaldes en borgersamling. Projektet var en prototype, som udover at give Aarhus Kommune vigtige input fra borgerne også havde fokus på at få erfaringer med denne særlige måde at inddrage borgerne i den politiske proces. Det blev gennemført efter de gældende standarder på området men i en lidt mindre skala end sammenlignelige projekter. Derfor blev det kaldt en mini-borgersamling.

Aarhus Kommune havde bedt mini-borgersamlingen om at komme med anbefalinger til, hvordan man når i mål med kommunens ambitioner på den grønne omstilling af transporten. Det vil sige alle de måder vi bevæger os, når vi skal på arbejde, i skole eller, når vi har fri - uanset om vi kører i bil, tager bussen, letbanen, cykler eller går. Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030?

Anbefalingerne blev fremlagt for politikerne i Aarhus Kommunes bæredygtighedsudvalg og indgik i kommunens videre arbejde med planlægning af fremtidens trafikløsninger. Politikerne har ikke forpligtet sig til at følge anbefalingerne, men de har ønsket at modtage dem for at blive klogere på, hvordan borgerne forestiller sig de bedste løsninger på klimaudfordringerne.

10.000 borgere blev inviteret med digital post i december 2020. Omkring 400 meldte sig til. 24 blev udtaget via lodtrækning ud fra kriterierne køn, alder, bopæl, uddannelse, bil. På grund af coronasituationen gennemførte man de to første møder online. Der blev lavet aftaler med eksperter og interessenter, bl.a. Henrik Gudmundsson (CONCITO), Marianne Weinreich (Rambøll A/S), Thomas Damkjær Petersen (IDA), Anders Nielsen (Dansk Cyklistforbund), Torben Kudsk (FDM), Claus Bech (Aarhus City Forening), Peter Bach og Helle Kaas Schmidt (Dansk Handicapforbund).

Herefter blev der udarbejdet et katalog med handlemuligheder, som kunne præsenteres for borgersamlingen. To forskere fra KU fulgte borgersamlingen som en del af deres forskning.

Morten Skou Nicolaisen, Pernille Bertram Larsen (Mobilitet), Frederik Ingvardt Pedersen (Borgerservice), Jessica Baier (Aarhus Omstiller) var sammen med Maya Trinkær og Paul Natorp (Sager der Samler) kerneteamet omkring afviklingen med Paul og Maya i de centrale praktiske roller som hhv. projektleder og projektkoordinator.

 

Der blev lavet en offentlig webside, hvor man kunne læse om projektet, og hvor der løbende blev lagt dokumenter fra samlingerne ind, så alle kunne følge med: https://www.sammenomaarhus.dk/mobilitet.

 

Oversigt over arrangementerne:

Tirs. 19. jan. kl. 16-20.00 - online

Tirs. 2. febr. kl. 16-20.00 - online

Tirs. 23. febr. kl. 16-20.00 på Dokk1

Lør. 6. marts kl. 13-19.00 på Dokk1

Fre. 7. maj.: Hvidbogen med formidlingen af anbefalingerne blev afsluttet

Ons. 19. maj kl. 12.45-14.45: Anbefalingerne blev overleveret til Bæredygtighedsudvalget på deres møde

19. juni kl. 13.30-15.30: Borgermøde om klimavenlig transport - på Dokk1

Klimademokrati: Hvordan kan borgerne hjælpe Byrådet med den grønne omstilling af transporten? Live debat spot på klima og demokrati i Aarhus. 24 tilfældigt, men repræsentativt udvalgte borgere i Aarhus har på fire møder over i alt 17 timer lyttet til uafhængige eksperter og interessenter, debatteret og reflekteret - og er i enighed kommet frem til 9 anbefalinger til en grønnere by med grønnere transport. Hvad siger politikerne til det? Og hvordan kan Byrådet og borgerne sammen skabe bedre løsninger for den grønne omstilling i Aarhus?

 

13.30-13.40: Velkomst, intro og præsentation af borgersamlingen v/moderator, journalist ved Aarhus Onsdag, Bente Tahmasbi. Velkomsttale v/rådmanden for Kultur- og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R).

13.40-13.55 Del 1: Udfordringen: Introduktion til Aarhus udfordringer med klima og transport v./ programleder for Grøn Mobilitet, Morten Skou Nicolaisen

13.55-14.20 Del 2: Borgersamlingens anbefalinger til en grønnere by med grønnere transport - Gennemgang af borgersamlingens anbefalinger v./ Ulrich Holstein, Malene Selch Sønnichsen og Tine Lykkegaard Nielsen, medlemmer af borgersamlingen.

14.20-15.30. Del 3:

- Debat #1: Hvordan kan anbefalingerne bruges politisk til at styrke klimahandlingsplanen? v/Steen Bording, Socialdemokratiet, Liv Gro Jensen, SF, Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre, Theresa Blegvad, Det Konservative Folkeparti, Christian Budde Opstrup, Venstre.

- Debat #2: Hvordan kan borgersamlingen bruges til at udvikle bedre grønne løsninger i Aarhus? V/Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i den grønne tænketank CONCITO, Edith Vels, Den Grønne Studenterbevægelse, Paul Natorp, medstifter af Sager der Samler og demokratikonsulent, Carsten Holst, programejer for Aarhus Omstiller og forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker, Morten Skou Nicolaisen, programleder for Grøn Mobilitet.

 

Borgersamlingen blev gennemført i et partnerskab mellem Sager der Samler, FO-Aarhus, Aarhus Onsdag, Borgerservice, Grøn Mobilitet, Aarhus Omstiller og Aarhus Bibliotekerne.