Udtalelse af Jan Schouby

Århus Stiftstidende er byens avis. Det er vi blandt andet fordi, vi sætter en stor ære i at være det sted, hvor debatten omkring vores by finder sted.

Vi vil have, at det skal være hos os, man debatterer, hvordan byen skal udvikle sig. Hvordan de trafikale forhold fungerer, om det nu også er en god ide med en moske i Gellerup, om det er nødvendigt med et nyt fodboldstadion og hvordan vi bedst får integreret de mange nye borgere i Østjylland.

Debatten foregår naturligvis i avisen spalter, men så sandelig også på vores hjemmeside stiften.dk og på facebook. Men netop i en tid, hvor de sociale medier fylder stadig mere, og hvor rigtig mange af de samfundsfællesskaber, som vi hidtil har kendt til, er under opbrud, mener vi, at det personlige møde mellem mennesker er ekstra vigtigt.

Vi har brug for at få sat de vigtige samfundsemner til debat og for at meninger brydes. For dialog og debat går bare aldrig af mode. Og det gør den gode diskussion heller ikke. Specielt ikke den, hvor man ikke bare sidder bag en skærm og smider skældsord ud over nettet, men hvor man tager konfrontationen ansigt til ansigt.

Derfor er vi også rigtig glade for det tætte samarbejde, som vi har indgået med FO Aarhus. I vores lokale i FO Byen, Stiften Loungen, inviterer vi hver måned til debat-arrangementer og dialog-møder, hvor det er målet, at århusianerne kan sætte deres præg på de vigtige diskussioner i vores by. Og at de gennem dialog og møder få et højere vidensniveau, der sørger for, at de selv kan fortsætte diskussionerne på arbejdspladserne, i skolerne og i idrætsklubberne.

På Stiften har vi i de seneste par år oplevet en stor fremgang. Mange medier er i krise, men på Stiften går det faktisk bedre end længe set. Vi har stabiliseret vores papir-oplag, og på stiften.dk oplever vi en eksplosiv fremgang. En del af forklaringen er, at vi satser mere på det stof, som vi ved vil give gode debatter og engagere folk.

Derfor ser vi også ekstra meget frem til 2017 og til de mange tilbud, som vi sammen med FO Aarhus vil søsætte.

For det er gennem dialogen med andre, at vi i hverdagen udlever og udvikler vores demokratiske

samfund.

Jan Schouby, chefredaktør Århus Stiftstidende