Grøn kort

Grønt Kort/GoGreenAarhus

- samarbejdspartner: WorldPerfect.

 

Formålet med GoGreenAarhus var og er at øge folks bevidsthed om det bæredygtige Aarhus og give Aarhusianerne et simpelt og stærkt dialogskabende redskab, som gør, at de kan forbruge grønt, få grønne oplevelser og følge med i Aarhus’ udvikling mod at blive CO2 neutral i 2030. Der sættes fokus på grønne, økologiske og bæredygtige butikker, virksomheder og offentlige grønne steder i Aarhus. Og det hele samles ét sted.

Projektet har to formidlingskanaler: et fysisk kort og et digitalt kort. Det fysiske kort giver et statisk billede over alle den, som gør noget bæredygtigt for miljøet og borgerne i og omkring Aarhus. Det digitale er det dynamiske kort på nettet til de grønne glæder i Aarhus. Her kan folk skabe dialog og debattere om bæredygtighed og økologi. Samtidig kan nye butikker lade sig inspirere til at blive en del af det grønne, bæredygtige Aarhus (eller blive endnu mere grøn og bæredygtig).

 

Det fysiske kort

Et lille lækkert fold-ud-kort over Aarhus, der måske til forveksling ligner andre kort, men det er anderledes. Det har et lækkert design, det er lavet på 100 % bæredygtigt papir, og så er det ”grønt”. Når kortet foldes ud, kommer det grønne Aarhus til syne. Det viser vejen til det grønne forbrug, fx den grønne frisør, det økologiske supermarked, den bæredygtige tøjbutik og hotellet, der gør en ekstra indsats for miljøet. Det viser vejen til de grønne oplevelser, fx Friland, Samsø og Vestas’ forsøgscenter. Derudover er en masse af Aarhus’ grønne oaser plottet ind på kortet, både store og små. Det fysiske kort guider brugerne gennem de grønne ruter i Aarhus, hvor de kan handle, spise, sove og opleve bæredygtigt.

 

Det digitale kort: http://www.gogreenaarhus.dk/forside/foreslaa-et-sted

Det digitale kort kan ses som den dynamiske måler på det grønne Aarhus. På dette kort kan man opdatere og udbygge de grønne tiltag hos aarhusianske butikker, virksomheder og offentlige steder. Det kan både bruges som oplysning om de enkelte oplevelser og bruges som optegnelsesredskab på udviklingen af det grønne Aarhus. Sitet kan udbygges med større eller mindre grad af brugerinddragelse. Her er der mulighed for folk at rate og kommentere. Hvor er det lige man finder de grønne oplevelser i Aarhus? Eller hvor er det, man går hen og finder den økologiske tøjbutik og frisør?

GoGreenAarhus bruges til at stille skarpt på de miljømæssige, bæredygtige initiativer i Aarhus. At stille skarpt og få sat en dialog i gang med hensyn til en stillingtagen til økologi og bæredygtighed, men også skabe en debat om, hvad økologi og bæredygtighed egentlig opfattes som? Det digitale kort kan blive Aarhusianernes grønne, digitale samlingspunkt og forum for inspirerende dialoger om grønne tiltag og oplevelser.

 

Debat

Tiderne skifter og den nyeste måde at debattere og komme i dialog med folk på er gennem blogs og chat på nettet, f.eks. på Facebook. Hvis man vil ramme den yngre del af befolkningen bliver man nød til at åbne op for disse dialog-/debat-muligheder. Det er svært at få folk til at møde frivilligt op til fysiske debat-/dialog-arrangementer (i hvert fald unge mennesker).

 

Målgruppe

Målgrupper for det fysiske kort kan inddeles i to hovedgrupper: Aarhusianere i al almindelighed og turister. Turister som både kan være ferieturister og erhvervsturister. Aarhusianerne skal kunne finde kortet på caféer og offentlige steder. Her skal det kunne ramme alle, som gerne vil inspireres til at støtte, fremme og bruge de grønne køb, de grønne oplevelser og de grønne oaser. Derudover er kortet også oversat til de største turistsprog, så de grønne turister kan finde vej til oplevelserne, og andre kan blive inspireret til at gå samme vej (i samarbejde med VisitAarhus og SAS Radisson). Forhåbentlig hjælper det med at skabe et image for Aarhus, som en by der gør noget ved grøn turisme. Og så er det samlet ét sted, på ”GoGreenAarhus”.

Inspirationen skal også komme fra det digitale kort, som er mere interaktivt og derfor i konstant forandring. Dette digitale kort er et måleredskab for kommunale instanser og andre, som kunne have interesse i at følge og fremme udviklingen af Aarhus’ grønne profil.

På sigt kan det grønne kort måske udvides til andre byer i Danmark. Arbejdsgruppen vil i hvert fald hjælpe idéen på vej, så andre byer kan blive inspireret til at samle deres grønne tilbud på ét grønt kort. Aarhus skal være et forbillede for andre byer ved at styrke det økologiske og det bæredygtige.

WorldPerfect er en række kreative virksomheder og sociale entreprenører, som har besluttet sig for sammen at gøre en forskel ved at arbejde med bæredygtige projekter. Deres tværfaglige, unge og erfarne team af uddannede kaospiloter, grafikere, retorikere løser sammen opgaver på højt professionelt plan. Samtidig kan butikkerne på sitet give hinanden gode råd og vejledning både inden for den enkelte branche og på tværs af brancherne.

 

Samarbejdspartnere

Det er vigtigt, at GreenCardAarhus er bredt forankret i byen, samt at kendskabet til både det fysiske og et digitale kort bliver udbredt. Følgende er samarbejdspartnere på projektet:

Visit Aarhus: Vores største samarbejdspartner og distributionskanal for det grønne bykort.

Aarhus Kommune: En økonomisk samarbejdspartner.

FO-Aarhus: Samarbejder med de grønne guider som eksperter på udvælgelsen af de butikker/virksomheder, der skal med på det fysiske og digitale kort samt støtte til blog-debat.

Radisson BLU & Scandic: En vigtig samarbejdspartner.

i forhold til erhvervsturisterne, og dermed distribution af fysiske kort og kendskab til projektet.

Midtjysk Turisme: Økonomisk samarbejdspartner.

Kulturnat: Samarbejdspartner på det digitale kort.

 

Der blev trykt og udleveret 20.000 bykort og skrevet mere end 30 artikler, foruden stor medieomtale i de største danske medier. GoGreenAarhus har en meget populær Facebook-profil med godt 1300 brugere, hvor folk debaterer og snakker bæredygtighed. GoGreenAarhus er i det hele taget blevet talerør for bæredygtig udvikling via foredrag, events, rådgivning.