Kultursaloner

KULTURSALONER

29. jan. i Godsbanens Foyer

Kultur på kanten - Hvad skal kunsten udenfor kulturpaladserne?

KulturSalon stillede skarpt på kulturprojekter, der vover sig udenfor de sædvanlige rammer og møder publikum på utraditionelle måder. Engagerede oplægsholdere debatterede med tilhørerne om, hvordan man kan udvide mødet mellem kunstner og publikum og bringe kulturen ud i yderkanterne. Gitte Kielberg fra Teatret Kimbri fortalte om kulturkaravanen Teater på Træk, hvor en gruppe internationale kunstnere rejste ad Hærvejen ned gennem Jylland og undervejs opførte 35 forestillinger. Projektet var afhængigt af et tæt samarbejde med de lokale aktører, og dette møde skabte både en saltvandsindsprøjtning af inspiration for kunstnerne og det skabe en kulturel udvikling i de enkelte lokalsamfund. Historiefortæller Ingrid Hvass fortalte om sine erfaringer med kulturprojekter i udkantsområder og Per Bech Jensen fra Art Epi fortalte om den flytbare landsby, som rejser rundt i Europa fra 2013-17.

Arrangør: Teatret Kimbri. Sponsoreret af: FO-Aarhus, Move’n Act, Teater Katapult og Aarhus Scenekunstcenter

 

30. april

Kan man anvende (re)kreative udfoldelser som et alternativ til medicinsk behandling af skadede krigsveteraner? Kan man samtidig bruge kulturen som talerør til at formidle de tidligere soldaters problemstillinger? Og hvordan kan man som civilperson forholde sig til veteranernes situation gennem deres beretninger? Det var nogle af de spørgsmål, som kom på bordet, da denne KulturSalon testede kulturens rækkevidde. Til at svare på spørgsmålene var bl.a. inviteret oplægsholdere, der selv har været udsendt i krig, og som i selskab af fagpersoner inden for rådgivnings- behandlingssystemet fortalte om deres erfaringer med (re)kreative udfoldelser.

Samtidig blev præsenteret kulturelle udtryk, som formidler de skadede veteraners beretninger og diskuteret, hvilken betydning de har for veteranerne selv såvel som for et civilt publikum. For hvad sker der inde i hovedet på én, når krigens ukontrollerede kaos erstattes med kulturlandskabets kontrollerede kaos?

Velkomst ved Yvonne Tønnesen, konsulent v/Livlinjen.

Kunst og natur - (re)kreative veje til sine sansers fulde brug. V/Bodil Boss Nielsen, psykoterapeut.

Kontrolleret kaos - en billedkunstnerisk refleksionsdannelse. V/Martin Nore, veteran og billedkunstner.

Sangskriverens terapeutiske proces. V/Tanja Sunekær, veteran og sangskriver og Gert Barslund, psykolog og sangskriver.

Sænk paraderne - rehabilitering i naturen. V/Michael Skovgaard Hansen, oversergent og friluftsvejleder.

Helt i skoven - forestilling(er) om skadede krigsveteraner. V/Rasmus M. Skov, performer.

Herefter debat og spørgsmål.

 

14. maj i Godsbanens foyer

Vertical of Theatre - Et filosofisk teatermøde med mulighed for at møde den italienske instruktør Gianpiero Borgia, der sammen med Annika B. Lewis fortalte om deres nye fælles projekt Vertical of Theatre. Med dette projekt vil de indarbejde en mere filosofisk dimension i scenekunsten, og de præsenterede eksempler på, hvordan dette kan tage sig ud. Gianpiero er grundlægger og leder af Teatro dei Borgia og ITACA (International Theatre Academy of the Adriatic). Og han fortalte tillige om sit scenekunstneriske arbejde her. Kulturudvekslingen mellem Italien og Danmark blev yderligere udforsket gennem en diskussion af den kulturpolitiske situation i de to lande. Gianpiero fortalte om det kulturpolitiske klima i Italien, og hvilken betydning det har for kunstnernes arbejdsforhold.

 

Aage Rais, der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, og som samtidig selv er kunstnerisk udøvende som filminstruktør og forfatter, gav sit syn på fremtidsudsigterne for den danske kulturstøttemodel. Han fortalte samtidig om planerne for den kommende kulturpolitik for Aarhus Kommune i perioden 2013-2016. Arrangementet foregår på engelsk.

 

4. sept.:

Som en del af festivalen Made in Aarhus invitereredes offentligheden til Aarhus Brunch på den Åbne Scene på Godsbanen. Blandt de inviterede gæster var de nye ledere af byens kulturelle projekter og institutioner, som er kommet hertil fra udlandet. Over en hyggelig og uformel brunch i festivalens lounge fik de chancen for at møde aarhusianerne og lære mere om den by, hvor de skal arbejde i de kommende år. Snakken blev uformel, og der var ikke faste talere eller publikum. Alle var gæster ved brunchen. Alle med en interesse i Aarhus, byens kulturliv, identitet og potentiale er velkomne. Alle fik chancen for at tale og lytte. Hvad ønskede de nye kulturledere at vide om byen? Og hvad syntes aarhusianerne, at de skulle vide? Hvad ønsker vi for kulturen, kunsten, byen og dens udvikling – som publikum, som kulturforbrugere, som kunstnere og som borgere? Hvilket indtryk havde de nytilkomne fået af Aarhus? Hvad havde de opdaget om os, og hvad har de ikke fundet ud af endnu? Hvad har de brug for at vide for at udfylde deres roller på bedst mulig måde for byen i de kommende år? Der var alle chancer for at blive lidt klogere på den by, vi alle holder af.

 

10. sept.: Vi, der måske kan dø.

Kunstnerduoen Troels Primdahl og Kristian Schwarz, der netop var aktuelle med scenekunstværket FALDET på Godsbanens Åbne Scene, inviterede nu publikum til en KulturSalon af den mere eksistentielle slags. Aftenens tema drejede sig nemlig om det at nærme sig afgrunden. I forsøget på at belyse de mange sider af dette uomgængelige livsvilkår lagde Primdahl og Schwarz sammen med terapeut og tidligere hospitalspræst Christian Højlund samt den aarhusianske sangskriver Barrow op til en åben samtale om, hvordan vi bedst muligt forholder os til Den store Afsked.

 

Den synæstetiske instruktør og iscenesætter Troels Primdahl slog tematikken an ved at fortælle om, hvad begrebet ”memento mori” (husk at du skal dø) betyder for ham i den skabende proces. Med nedslag i sine seneste produktioner med producer Kristian Schwarz kiggede Troels nærmere på, hvordan et ellers temmelig pessimistisk mantra som ”memento mori” paradoksalt lader sig anvende livsbekræftende og optimistisk. Under denne introduktion til aftenens Kultursalon blev musikvideoen ”Slowly, Slowly”rdan vi bedst muligt forholder os til Den Store Afsked.

Den synæstetiske instruktør og iscenesætter Troels Primdahl vil slå tematikken an ved at fortælle om, hvad begrebet ’memento mori’ (’husk at du skal dø’) betyder for ham i den skabende proces. Med nedslag i sine seneste produktioner med producer Kristian Schwarz vil Troels kigge nærmere på, hvordan et ellers temmeligt pessimistisk mantra som ’memento mori’ paradoksalvis lader sig anvende livsbekræftende og optimistisk. Under denne introduktion til aftenens KulturSalon vil musikvideoen ’Slowly, slowly’ blive vist offentligt for første gang.

Herefter lægges op til en åben diskussion og erfaringsudveksling mellem aftenens øvrige medvirkende og publikum. Den kreative producent Kristian Schwarz vil tale om sine personlige refleksioner over at miste fast grund under fødderne. Teolog og psykoterapeut Christian Højlund bl.a. vil byde ind med sine mange års erfaringer som hospitalspræst. Og musikeren bag bandet Barrow, Mikkel Bøggild, vil fortælle om inspirationerne og intentionerne bag sine sange vist offentligt for første gang. Herefter blev der lagt op til åben diskussion og erfaringsudveksling mellem aftenens øvrige medvirkende og publikum. Den kreative producent Kristian Schwarz talte om sine refleksioner over at miste fast grund under fødderne. Teolog og psykoterapeut Christian Højlund bød ind med sine mange års erfaringer som hospitalspræst. Og musikeren bag bandet Barrow, Mikkel Bøggild, fortalte om inspirationerne og intentionerne bag sine sange og desuden afbrød af og til talestrømmen ved at fremføre nogle af dem.

 

17. sept. kl. 16.00 – 18.00 i Godsbanen foyer

Præsentation af ny bog: U’et som praksis – kunst, kreativitet og sanselighed som metode til forandring. Debatmøde om Kunst og Teori U – U’et som praksis. En række erfarne praktikere fortalte, hvordan de bruger deres kunstfaglighed som metode til organisationsudvikling og ny kreativ træningspraksis i skoler og uddannelsesinstitutioner. Otto Scharmers Teori U er et visionært bidrag til organisationsudvikling, som de sidste 10 år er blevet mødt med en voksende interesse – ikke mindst i den offentlige sektor i Danmark. Processer som ofte kan være svære at sætte ord på har fundet et nyt sprog gennem Teori U og derved har U’et dannet ramme og grundlag for nye initiativer og samarbejder mellem kunstnere og konsulentbranchen. Teori U har også inspireret til nye måder at anvende det kunstfaglige område til kompetenceudvikling i skoler og uddannelsesinstitutioner. I kultursalonen formidlede en række kunstnere inden for bl.a. billedkunst, teater og arkitektur formidle, hvordan de har gjort sig erfaringer med at bruge kunst, kreativitet og skabende nærvær i organisationer og virksomheder. I anledning af

bogudgivelsen: U’et som praksis - kunst, kreativitet og sanselighed fortalte bogens redaktør Joachim Rothenborg om ideen med at lave bogen og om sine egne erfaringer med skabende kunst og Teori U. Efter oplæg var der åbent for spørgsmål og diskussion.

 

PROGRAM:

16.00 Velkomst og introduktion. Bodil Boss Nielsen, BA Dramaturgi, MA Expressive Arts

16.05 Kunstens indgang til U’et. Joachim Rothenborg, billedkunstner, forfatter og ekstern redaktør på bogen U’et som praksis

16.15 Art Based Coaching i bunden af U’et – sanselig erkendelse er en genvej til handling. Bodil Boss Nielsen, www.timeart.dk

16.25 Fiktion og oplevelsesbaseret læring i organisationer og virksomheder. Helle Brokjær, teaterinstruktør. www.hellebrokjær.dk

16.50 ’Skab rummet’ – indretning af rum til kreative processer. Winie Ricken, arkitekt, ph.d. i læringsmiljøer, www.learningspaces.dk

17.00 Teater som forandringsredskab. Susanne Bøgeløv Storm, skuespiller, cand.pæd. i

pædagogisk psykologi, leder af firmaet Æstetisk Læring www.æstetisklæring.dk

17.30 Diskussion og spørgsmål

 

9. nov.:

AUT, Jack Quartet, Dansk Komponistforening og KulturSalon skabte rammen for en drøftelse af nybrud i den klassiske forståelse af strygekvartetten. Danske komponister er forgangsmænd i en trend, hvor ypperligt håndværk, instrumentkendskab og oprør med de klassiske former skaber helt nye æstetiske forståelser af lyd, skønhed og performance.