Indledning

Indledning

 

Omkring nytår varslede borgmester Jakob Bundsgaard (S), at Aarhus kommune i fremtiden vil forvente, at frivillige overtager flere af de opgaver, der i dag løses kommunalt eller regionalt. For mig er det en både logisk og ønskværdig udvikling. Centralt i folkeoplysningen står vores ideal om aktivt medborgerskab, og frivilligt socialt arbejde i bred forstand er på mange måder nerven i det aktive medborgerskab.

 

I FO-Aarhus arbejder vi meget målrettet med at udvikle forholdet mellem folkeoplysning og frivillighed. Det sker ud fra vores ønske om, at ideelle debatskabende aktiviteter får rum og gode vilkår. Frivillige foreninger og organisationer har brug for en professionaliseret infrastruktur, ofte helt lavpraktisk: mødelokaler, fotokopieringsfaciliteter osv. men også menneskelige netværk og inspirerende omgivelser er nødvendige.

 

Her kommer FO-byen ind i billedet. Frivillige aktiviteter som fx Vild med Ord, Komikkontoret, Demokrati i Europa og Læseforeningen, er blot nogle af de foreninger, som er eller har været tilknyttet FO-byen på særligt favorable vilkår, fx i form af hel eller delvis huslejefritagelse.

 

Nyeste tiltag er en ny udnyttelse af Idebutikken. I februar rykker en flok studerende og arbejdsløse ind med deres forskellige projekter, og også denne gruppe vil bidrage til dynamikken i FO-byen, det er jeg overbevist om.

 

Denne rolle som facilitator for frivillighed passer os godt, og jeg synes det er et slagkraftigt svar på den udfordring Jakob Bundsgaard stiller. Jeg ved godt, at udtrykket måske er se smule fortærsket, men for mig er dette en ren win-win situation. For os på FO-Arhus giver de frivillige dynamik og inspiration og hjælper os på deres måde til at blive det center for oplysning, netværk, ideudvikling og oplevelser, der er vores ideal.