Liv i lokal debat

Fra debatpjecen: "Nærdemokrati - det er også os".

Udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, OF, DUF, DGI, FOF, LOF og Netop. Udgivet okt. 2005

Oplysningsforbund puster liv i den lokale debat

FO-Aarhus har en lang tradition for at støtte utraditionelle projekter, der kan sætte skub i den lokale debat. Det skaber engagement, og de lokale politikere er begejstrede.

Studiekredse og foredrag er ikke altid den bedste vej til at sætte gang i den lokale debat. Det kan have langt større effekt at bruge det offentlige rum til at lave tankevækkende og "skæve" indslag.

Støtte til utraditionel debat
FO-Aarhus har på den baggrund støttet en lang række utraditionelle projekter, der alle på hver deres måde har sat skub i den lokale debat - om det nye havneområde, om kommunens budgetforlig, om behovet for at bygge en moske, om det at være barn af en flygtning og mange andre projekter.

"Vi tager lovens ord om, at vi skal bruge 10 % af vores midler til debatskabende aktiviteter bogstaveligt - vel at mærke aktiviteter, som foregår i det offentlige rum og ikke kun for en lille gruppe mennesker i et undervisningslokale", siger Torben Dreier, der er leder af FO-Aarhus.

Siden 2001 har FO-Aarhus hvert år støttet et væld af projekter. Ofte er det en gruppe mennesker med en idé, som henvender sig til FO-Århus for at søge om støtte. Hvis idéen er god, er Torben Dreier ikke sen til at bakke op med økonomiske støtte.

"Det vigtigste for os er, at projekterne kan skabe debat - gerne utraditionel debat, som kan være med til, at meninger brydes hos helt almindelige mennesker. Det er det fornemmeste mål", forklarer Torben Dreier, der mener der er brug for alternative "værktøjer" i folkeoplysningen og borgerinddragelsen.

Det kan være et debatteater, et spil om planlægning af et nyt havneområde, et internetspil om den kommunale økonomi eller en provokerende film om 2. generationsindvandrere.

"Selv mindre beløb kan mange gange give stor effekt eller måske være lige netop den økonomiske støtte, der gør at initiativtagerne arbejder videre med deres projekt frem for at droppe det", forklarer Torben Dreier.

Politikerne begejstrede
Mange af de debatter, FO-Aarhus har støttet handler om emner, som efterfølgende har været behandlet i byrådet. Og politikerne er begejstrede for de mange utraditionelle indslag i den lokale debat.

De har givet en borgerinddragelse, som kommunen selv har haft svært ved at skabe.

Det har affødt følgende udtalelse fra byrådsmedlem Nicolai Wammen (S): "Folkeoplysningen og borgerinddragelse er vigtige elementer i et demokratisk samfund. FO-Aarhus spiller her en stor rolle. FO-Aarhus giver alle i byen mulighed for at vælge holdninger og synspunkter i en konstuktiv dialog".

"Det er en meget vigtig funktion i et demokratisk samfund, som vi bør værne om. FO-Aarhus gør vores by til en mere spændende by og er med sin rolle som frit diskussionsforum med til at starte livlig og aktiv debat - det er der altid brug for".

Til toppen