Talking Landscapes

Talking Landscapes

TALKING LANDSCAPES var et omrejsende folkemøde, der undersøgte vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab. På en række unikke lokationer, der favnede et broget landskab præget af skønhed, historie og kultur, inviterede man til samtaler om samtiden for at forestille sig – og måske skabe – en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur.

Talking Landscapes var forankret i tre landskaber. Moesgaards frodige skove var det perfekte habitat for Grauballemanden og udforskning af menneskets historie og det menneskeskabte landskab. På havnen blev industriens infrastruktur mikset med lokkende boliger, der har uforstyrret udsigt over land og vand som tegn på velstand. På Godsbanens arealer spirede kollektive tanker og nye fællesskaber famlende blandt containere, plantekasser, genbrugsmateriale og veganermenuer.

Der var sat fokus på relationen mellem mennesker og natur i en tid, hvor der er behov for at tænke nyt og skabe balance. I Aarhus inviterede man til 9 iscenesatte samtaler i landskabet, der satte nye rammer for vores måder at tale sammen på: hvad sker der med vores holdninger og perspektiver, hvis vi ikke længere sætter mennesket i centrum, men giver ordet til objekter og fænomener omkring os? Eller hvis vi spørger vores forfædre og efterkommere til råds? Eller hvis vi virkelig tager os tid?

Man fik inspiration fra 20 kunstnere til at opleve landskaberne i og omkring Aarhus med nye øjne og åbne sanser med udstillingen Walking Landscapes. Gennem 20 videoer, kort og KIY-guides fortolkede 20 Aarhus-kunstnere landskaberne og tog deltagerne med på opdagelse. De havde hver vandret i 12 timer og filmet deres kunstneriske interaktioner med omgivelserne.

 

De tre samtaleformer

Tingenes Råd undersøgte, hvad der sker, hvis vi lader dyr, natur og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Time Loop anskuede aktuelle emner fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? I Den Umulige Samtale satte man farten ned og forbandt personlige oplevelser og følelser, som kunne blive til fælles fortællinger. Her huskede man tilbage og tænkte fremad sammen.

Med Talking Landscapes åbnedes et rum for alle, som ville være med til at ændre kursen for fremtiden.

 

Praktisk

Til hver samtale var der plads til 20 deltagere. Selve samtalen varede ca. 2 timer, men med introduktion, vandring til samtalestedet og afslutningsritual skulle man afsætte 3,5 time i alt. Det var vigtigt, at man deltog hele tiden. Som en del af afslutningen blev der serveret et let måltid. Der krævedes ingen forudsætninger for at deltage. Dog krævede formatet aktiv deltagelse fra alle, så man skulle have lyst til og være åben for at indgå i samtalen. Minimumsalder var 16 år. Alle samtaler var på dansk. Arrangementer afholdes udendørs eller overdækket og gennemføres i tilfælde af regn. Påklædning efter vejret. I Aarhus var det designer/fotograf/kurator Maja Kristine Christensen, aktionsfilosof Oleg Koefoed og performer Ana Luiza Ulsig, som guidede samtalerne.

17. juni kl. 15-18.30: Time Loop – iscenesat samtale.

Indgang A, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

og

18. juni kl. 14-17.30: Time Loop – iscenesat samtale

Mindebroen ved Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Time Loop, hvor et aktuelt emne blev anskuet fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? Time Loop, inspireret af en gruppe oprindelige folk i Canada, var en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgik i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

 

17. juni kl. 19.30-23.00: Tingenes Råd – iscenesat samtale

Indgang A, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

og

18. juni kl. 19-22.30: Tingenes Råd – iscenesat samtale

Mindebroen ved Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Tingenes Råd. Sammen med dyr og planter undersøgte deltagerne, hvad der sker, hvis vi lader objekter og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Tingenes Råd, inspireret af filosof Bruno Latour, var en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgik i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

 

17. juni kl. 19.30-23.00: Den Umulige Samtale – iscenesat samtale

Ved bagindgangen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

og

18. juni kl. 19-22.30: Den Umulige Samtale – iscenesat samtale.

Mindebroen ved Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Den Umulige Samtale: at undersøge, hvordan man kan tale om abstrakte emner såsom vores relation til naturen. Det indebærer at sætte farten ned og forbinde stærke personlige oplevelser ved at skrive, læse, lytte og tale sammen. Den Umulige Samtale, inspireret af jesuittermunkene, var en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgik i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

Talking Landscapes blev organiseret af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 deltagende kommuner med støtte fra Nordea Fonden. Hovedpartnere i Aarhus var LiteratureXchange, Performing Arts Platform, Aarhus Litteraturcenter og Dokk1 med støtte fra Aarhus Kommunes Kulturarrangementspulje. Desuden var FO-Aarhus medarrangør.