Labyrinten

Labyrinten

Teaterforestilling i samarbejde med projektgruppen "Kvinder med tørklæde".

Premiere 11. sept. kl. 14.00 i Trøjborg Lokalcenters festsal på Kirkegaardsvej.

I løbet af efteråret har opmærksomhedskampagnen ”Labyrinten” været på turne rundt i Østjylland med det formål at styrke relationen mellem kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og arbejdsmarkedet ved at gøre opmærksom på de barrierer, der opleves som knyttet til køn og/eller etnicitet og samtidig gøre opmærksom på en uudnyttet ressource. Kampagnen blev udformet som en forumteater-forestilling, der handler om en ung kvinde med etnisk minoritetsbaggrund, der søger og får ansættelse i et gammelt produktionsfirma, hvor der sidder en leder, der har hørt at mangfoldighed vil være rigtigt godt for arbejdspladsen. Det vil han gerne prøve og bl.a. derfor bliver Rhana ansat. Forestillingen behandler forskellige konflikter og misforståelser i hverdagen – netop nogle af de blindgyder man ofte render ind på den mangfoldige arbejdsplads. Efterfølgende er der en styret dialog og debat med tilskuerne om de temaer de har hæftet sig ved i forestillingen. Bl.a. får man som tilskuer mulighed for at interviewe karaktererne.

 

Kampagnens målgruppe var erhvervs- og virksomhedsnetværk samt forskellige fora for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Desuden var det også ambitionen at beskæftigelseskonsulenter og jobkonsulenter skulle deltage i enkelte forestillinger. Målet var at komme ud med ti forestillinger i alt, og vi endte med 14 planlagte forestillinger:Erhvervsråd Skanderborg, Erhvervsråd Favrskov, Erhvervsråd Århus, ISS, Midtjyske Netværk, Sprogcenter Viborg, LærDansk Århus, Integrationsrådskonference, Temadag for ledere i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune tværkommunalt, Soroptimisterne Århuskredsen, Kvindehuset i Viby, Kvinderådet, Kvinfo's Mentornetværk. Sammenlagt er forestillingen blevet set af ca. 300. I mange tilfælde har den enkelte publikummer repræsenteret en virksomhed og den oplevelse som vedkommende har fået kan derfor potentielt være båret hjem til rigtigt mange virksomheder. Det samme gælder for de forskellige kvindefora vi har været ude hos og for Integrationsrådskonferencen.

 

Labyrinten er så tilpas kompleks sammensat at den kan imødekomme rigtig mange aspekter i debatten om mangfoldighed på arbejdspladsen. Desuden har det været dens styrke at den ikke er moraliserende eller politisk korrekt, hvilket har givet rum for deltagerne til at kunne være rådvilde og usikre omkring håndtering af specifikke situationer og samtidig trygge ved at der ikke var et rigtigt eller forkert svar. Udbyttet har varieret alt efter hvem der har deltaget i forestillingen og hvad de har været optaget af at debattere. Med mange ledere blandt publikum har været optaget af aspektet vedr. mangfoldighedsledelse. Hos publikum med mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund var det samspillet mellem nyansat, kollega og leder der blev debatteret. Jobkonsulenter har set forestillingen med øje for hvordan de kan bruge den viden i deres arbejde som mediator mellem kvinder og virksomheder.

 

En analytisk opsummering af de pointer, som er tilvejebragt, peger på en overordnet tendens til at man på arbejdspladsen tilskriver etniciteten mange af de konflikter, som reelt set bunder i forestillinger om køn, alder, anciennitet på arbejdsmarkedet, faglighed og erfaring. Etnicitet bliver den paraply man holder over rigtig mange problemstillinger og konflikter, og som bevirker, at de ikke håndteres fordi der er berøringsangst med det etnisk fremmede. Der er også i høj grad blevet peget på vigtigheden af en stærk ledelse hvis man virkelig vil den mangfoldige arbejdsplads. Men også at medarbejderne skal inddrages i et forberedende arbejde, som bl.a. skal afdække hvad arbejdspladsen egentlig forstår ved mangfoldighed, tolerance, tilpasning, uskrevne og skrevne regler, arbejdspladskultur osv.

 

Labyrinten var en kampagne, som havde til formål at rejse opmærksomhed omkring forhold, der betinger den tilknytning kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har til arbejdsmarkedet. Det må konkluderes at dette formål er opfyldt.

 

Medvirkende: Ghazaleh Bazrafkan, Merete Overgaard, Thomas Biehl og Gordon Roberts

Instruktør: Rikke Mørkholt Jensen og Nina Riis fra ACT!

Varighed ca. 1 time - vekslende mellem skuespil og debat. Forumteater er en metode, hvor genkendelige situationer fra arbejdslivet bliver spillet af professionelle skuespillere. Derefter bliver de bearbejdet på scenen af en proceskonsulent fra ACT! med input fra deltagerne. I forumteater er det centralt, at deltagerne selv kommer med løsningsforslag til de situationer, de ser på scenen, og at de ser konsekvenserne udspillet undervejs. Se også: www.a-ct.dk