Udstilling i Rådhushallen

Udstilling i Rådhushallen med titlen: "Møder i hverdagen mellem kristendom og islam”.

I samarbejde med Århus Stiftsudvalg for islam og kristendom. Uge 11.

Hensigten var oplysning om og anskueliggørelse af, hvordan de to religioner, islam og kristendom, påvirker og former hverdagens forskellige møder mellem danske medborgere. Udstillingen tog således udgangspunkt i det folkelige. Den gav viden om og forståelse for de to religioner ud fra temaer som ritualer fra vugge til grav og religiøse fester og højtider. En væsentlig del af processen var involveringen af elever og studerende, som bidrog med forskellige former for indlæg som en del af deres undervisning i samfunds- og kulturforståelse.

Gennem rådhushallen blev fremstillet 4 områder, hvor hver enkelt område udstillede møder blandt mennesker på tværs af religion og kultur:

1. Børns verden (Institutioner, leg, opdragelse.

2. Unges verden (Skole, klubber, fritid, kropskultur, påklædning)

3. Voksnes verden (Arbejdsliv, arbejdsløshed, boligforhold, foreningsliv, familiemønstre, kvinders og mænds opgaver)

4. Ældres verden (Otium, familieforhold, børnebørn, boligforhold, den ældste generations status)

Den gennemgående pointe var at forbinde disse fire livsfaser med religiøse ritualer, fester og højtider.

Hver eftermiddag var der debat-café, hvor relevante og aktuelle emner blev taget op. En dag i løbet af ugen blev der i rådhusets reception afholdt en større foredrags- og debateftermiddag med indbudte gæster. Oplægsholdere: professor Jørgen S. Nielsen, Ahmad Akkari og Peter Lodberg. Pigegruppen ALL KINDS, som består af unge piger med flygtninge- og indvandrerbaggrund, stod for fredag eftermiddags debat. (Man., tirs., ons. og fre. eftermiddag var der 40-50 personer hver gang. Til arrangementet om torsdagen var der ca. 130 personer = i alt 290 deltagere + utallige forbipasserende).

Folkeskolen er en særlig målgruppe og der blev udarbejdet særligt materiale til forberedelsesbrug. Formiddagene rettede sig primært mod skoleklasser, gymnasier, sprogskoler og andre udd.inst. Der blev udsendt invitationer til disse inst. samt lokalcentre, foreninger og andre relevante modtagergrupper. Samtidig var udstillingen udformet så enhver interesseret kunne komme ind fra gaden og blive en oplevelse rigere.