Projekt VIGØR

Projekt VIGØR: Fortræningsløb til Marselisløbet

 

Samarbejdspartnere: Århus 1900 m.fl.

Et folkesundhedsprojekt for de århusianere, der ikke har mod på så stor en mundfuld som Marselisløb og fortræning er. Af hensyn til ressourcer, både personale-, plads- og udstyrsmæssigt blev folkesundhedsprojektet arrangeret som en parallel til fortræningsløbet ud fra de samme faciliteter og på de samme tidspunkter. På denne måde sparede vi en del penge og samtidig gav det mulighed for en gavnlig og inspirerende synergieffekt de to forløb imellem. Det skal understreges at folkesundhedsprojektets deltagere var en tilvækst af deltagere i forhold til fortræningsløbene.

I Folkesundhedsprojektet handlede det ikke om at løbe langt og hurtigt, men om generelt at komme i gang med at bevæge sig noget mere i dagligdagen. Målet var for det første at gøre folk opmærksomme på og bevidste om de konkrete, positive følger bevægelse har for den enkelte deltager, men også at skabe en forståelse for sund livsstil i en større sammenhæng. Hvorfor er det sundt at bevæge sig? De fleste ved af egen erfaring eller har hørt at man får det bedre af at bevæge sig noget mere, men hvad sker der egentlig med kroppen, forbrændingen, leddene, musklerne, fedtet, væskebalancen, psyken, humøret, livskvaliteten, motivationen, når man gør det? Er det sikkert, at man taber sig? Skal det gøre ondt, før det gør godt?

Deltagerne mødte op 2 gange om ugen med start i Tangkrogen hver mandag og onsdag kl. 18.30, hvor de blev tilbudt målinger, som gjorde det inspirerende at starte på projektet og ikke mindst at fortsætte med deltagelse sæsonen igennem. Derudover var der hver gang være kompetente personer til stede, der holdt korte indlæg/peptalks på max. 3 minutter omkring kost, skadeforebyggelse, kropskendskab osv., igen for at øge forståelsen og motivationen via gode råd og folkeoplysning.

Peptalkere var:

- diætist Lise Brinkmann Madsen (7 gange)

- idrætspsykolog Pernille Rasmussen (8 gange)

- stemmetræner Mads Tilst (5 gange)

- mavedanserinde Marie Netterstrøm (3 gange)

- herrekoret Local Vocal v/ Thomas Peckham (1 gang)

- Diabetesforeningen i Århus v/ Lone Kejlstrup (1 gang)

 

Deltagerne blev registreret med alder og køn den første gang, de mødte op på projektet.  Følgende målinger blev foretaget første og alle efterfølgende gange:

-          vægt

-          fedtprocent

-          blodtryk og puls

-          kondital

-          taljemål

Målet med disse registreringer var at synliggøre, hvilke ”bivirkninger”, der er ved at øge sit bevægelses-niveau. Resultaterne af den fælles indsats var tilgængelig på internettet, både for at skabe øget motivation hos andre og for at fastholde motivationen hos deltagerne – og de viste følgende:

-          personlig forbedring af kondital gennem perioden

-          blodtryk ved første og sidste mødegang (som minimum)

-          personlig forbedring af puls

-          personlig forbedring af vægt

-          personlig forbedring af fedtprocent

-          sammenlignet med samme aldersgruppe og køn

Deltagere: 400 mødte op første gang. Herefter har der været ca. 200 pr. gang. I alt ca. 1875 deltagere, hvoraf mange dog er gengangere.